FengShuist.net - 2013!
 • Fatmagül Alacakaptan

  • Follow us:

  İç Yapılanma ve Mekan Tasarımı

  Giriş Feng Shui, doğanın döngüleri ve sakladıkları ile uyum içinde yaşama kurallarını bize tarif eder. İnsanın çevre ile denge içinde varolmasını sağlayacak prensipleri anlatır.

  Tüm dünyada, sadece bir dekorasyon sanatı olarak anlatılmaya çalışılan Feng Shui elbette, sadece bu değildir. Adının anlamı, rüzgar ve su olan Feng Shui, insana doğa ile uyum içinde bir yaşam yaratmanın ipuçlarını verir. Geriye izleri takip etmek kalır. Giriş kapsının karşısında bulunan ayna bolluk enerjisinin evi dolaşmadan yansıyarak geri çıkmasına neden olur. Bolluğun akıp gitmemesi için yine kapının tam karşısında başka pencere olmamalıdır. Giriş kapısı ile aynı hizada arka çıkış kapısı yer almamalıdır. Giriş kapısı karşısında tuvalet olmamalıdır. Girişin üzerinde kesinlikle tuvalet olmamalıdır. Giriş kapısı karşısında bir merdiven varsa bir paravanla saklanmalıdır.

  Koridorlar

  Evde uzun ve dar koridorlar negatif enerjiyi çekerler. Enerjiyi pozitife dönüştürebilmek için, koridorların bol ışıklandırılması ve yan duvarlarda ayna kullanılması gereklidir. Aynı sırada bulunan ve karşılıklı açılan üç kapı varsa ortadaki kapının üzerine rüzgar çanı asmak gereklidir.

  Oturma Odaları

  Ev çok basit ve fonksiyonel döşenmiş olmalı, evde kaybolunmuş hissi olmamalıdır. Ev her zaman düzenli olmalıdır. Oturma odasında bir çıkıntılı köşe varsa bu mutlaka bir bitki ile saklanmalıdır. Eşyalar yuvarlak ve yumuşak hatlı olmalı, köşeli keskin hatlar mümkün olduğunca az kullanılmalıdır. Eşyalar bir kare veya dörtgeni tamamlayacak şekilde yerleştirilmeli, açık uçlar bir eşya ile kapatılmalıdır. Bitkiler de geniş ve yuvarlak yapraklı olmalı, kaktüs cinsi iğneli bitkiler evde bulundurulmamalıdır. Çok büyük şöminelerden kaçınılmalı,evdeki Yin Yang dengesi her zaman korunmalıdır.

  Yatak Odaları

  Yatak odaları,evdeki sağlık anlamında en uygun yıldız etkileşimindeki bölgelerde bulunmalıdır. Bu odalar seçildikten sonra sağlık ve uyku dinlenme yönleriniz esas alınarak yatak yerleştirilmelidir. Bir kiriş veya eğimli çatı altında uyumayınız. Kirişleri asma tavanla kapatabilir veya altına rüzgar çanı asabilirsiniz. Yatak odalarında sivri duvar veya köşeler varsa bir paravan veya ayna ile köşeden korununuz. Yatak odanızın üzerinde tuvalet olmamalıdır. Tuvaletin altında asla uyumayın.Bu durum sağlığınızı tehdit edebilir. Yatak odanızda tuvalet varsa mutlaka kapısını sürekli kapalı tutun.

  Mutfak

  Mutfakta en önemli konum ocağın konumu ve yönüdür.Ocakta pişen yemeği yediğimiz için,bolluk enerjisini direkt olarak ocağın doğru yönlenmesi ile alabiliriz. Ocağın en uygun konuma ve yöne konulması eve büyük bir para akışı sağlayacaktır. Ateş ve su elementi yıkıcı döngüde oldukları için eviye ve ocak yanyana yerleştirilmemelidir. Ocak kesinlikle bir kiriş altında olmamalıdır. Kırık ve çatlak tabaklar ev eşyaları evde barındırılmamalıdır.

  Çalışma Odaları

  Kişi çalışırken kapıyı görmelidir. Kapıya arkası dönükse kapıyı görebileceği bir ayna odaya yerleştirilmelidir. Kişi çalışırken arkası bir duvarla desteklenmeli, sivri çıkıntılı bir köşe önünde veya açık kitaplık rafların önünde oturulmamalıdır. Tavan kirişleri altında oturulmamalıdır.

  Tuvaletler

  Tuvaletler enerji anlamında negatif mekanlardır. Bu nedenle tuvaletlerin kapısı ve özellikle klozetlerin kapakları her zaman kapalı tutulmalıdır.

 • iletişim

  FengShuist.net - info@fengshuist.net
  Tel: 0532 246 39 04
  E-mail: fatmagula@gmail.com
  info@fengshuist.net

 • Feng Shui Nedir?

  Feng Shui kelime anlamı ile 'Rüzgar' ve 'Su' demektir. Feng Shui insanların, uyumlu ilişkiler ve refah içinde yaşamaları adına çevre ile olan ilişkisini inceleyen 6000 yıllık geçmişe sahip kadim bir Çin bilimidir. Atalarına çok kıymet veren Çinliler onları ne kadar doğru yere gömerlerse onlardan gelen şansın sonraki nesilleri refah, bolluk, bereket, sağlık ve uyumlu ilişkiler olarak olumlu etkileyeceğini düşünürlerdi. Bu bilgi gitgide içine kozmoloji, yıldızların konumu, pusula yönleri, zamanın değişimi ve gözle görülmeyen kozmik güçleride içine alarak genişledi.
  Yaşadığımız çevrede bizi etkileyen çok farklı enerjiler vardır. Bu enerjilerden bazıları bize şansızlık, hastalık gibi olumsuzluklar getirir. Feng Shui'nin esası bizi çevreleyen bu zararlı enerjileri bastırmak, iyi enerjileri ise arttırmaktır. Bu yüzden Feng Shui'ye 'Yerleştirme Sanatı' denir. Bereketimizi, refahımızı ve sağlığımızı arttırmak adına neyi ne kadar doğru yere koyduğumuzla doğru orantılıdır.
  Feng Shui'yi tam olarak anlamak için onun altında yatan önemli üç faktörü tanımak gerekir.
  Feng Shui Yin Yang dengesi, Chi'nin akışı ve Beş Elementin bir birleriyle ilişkisi üzerine kuruludur.
  Çin kültüründe üzerinde ilerlediğimiz hayat yoluna 'Tao' denir. Doğum ve ölümümüz arasındaki yaşamımızın önemli safhalarını kaderimiz, bu safhalar arasındaki değişimleri biz belirleriz. Tao'ya göre en önemli güç doğadır. Doğayla ne kadar uyumlu yaşarsak o kadar mutlu oluruz. Çinliler doğayla uyum içinde yaşamanın hayatı çok daha kolaylaştırdığını gördüler ve çevrenin düzenini bozmanın felaketler getirdiğini acı biçimlerde öğrendiler. Feng Shui'nin temelide işte bu denge ve doğaya uyumdur.


 • Ying Yang

  Yin ve Yang dairesi evrenin temelidir. Buna 'Tai Chi' denir. Uzakdoğu inanışına göre evrende herşey ilk olarak bir boşluktan doğmuştur. Buna 'Mu Chi' denir. Evren oluşurken herşey zıttıyla yaratılmıştır. Yin dişi, yang erketir. Yin karanlık, yang aydınlıktır. Yin pasif, yang aktiftir. Yin ay, karanlık ve soğuktur. Yang sıcak, hareketli ve canlı olandır. Yin ölümdür, yang ise yaşam. İşte bu zıt güçler biraraya gelince enerji daha akışkan hale gelir ve yaşama hayat veren itici güç olur.

  Varoluşları birbirlerine bağlıdır birbirlerini tamamlarlar. Yin ve Yang'ın karşılıklı etkileşimi dünyayı döndüren değişiklikleri yaratır; yaz kışa dönüşür, gece gündüze dönüşür. Biz bu iki zıt gücü yaşamımızda Feng Shui ile dengeledikçe, çevremizde ne kadar iyi bir dengenin sağlandığına bağlı olarak, kötü ya da iyi şansın değiştiğini görürüz.


 • 2013 Yılan Yılı

  10 Şubat 2013, Yin Su Yılanı Çin Yılının başlangıcıdır. Çin Takviminde her yıl iki element ile temsil edilir.Yılan esasen bir ateş varlığıdır, bu nedenle bu yıl ateş ve su elementleri zıtlık içindeyken, su ateşin tepesinde oturmaktadır. Yıkıcı Beş Element Döngüsünde, su ateşi söndürür, ama ateş elementi bu yıl kesinlikle daha güçlüdür, bu da bazı ilginç enerjiler yaratacaktır. Bu yılın ilk başında su elementi hâkim olacak ve bu da Ejderha Yılından kalan gerilimleri yatıştırmak suretiyle dünyaya faydalı olacak ve savaş enerjisinin bir bölümünü pasifize edecektir.

  Ne yazık ki, yıl ilerledikçe ateş enerjisinin hâkim olmaya başlamasıyla gerilimler tekrar artmaya başlayacak. Yine de genel olarak, daha sakin ve daha huzurlu bir yıl olacak. Dünya ekonomileri pozitif büyümeyle gelişecek ve insanlar da daha iyimser ve coşkulu hissedecekler.
  Yılan, geçen yılın Yang Su Ejderhasının Yin eşidir, ama yılan daha sessiz, daha zarif ve inceliklidir; bu özellikleri bünyesinde toplayan kişiler bu yıl takdir edilecekler. Yılan insanları, zevkleri, tarzları ve zarafetleriyle tanınırlar, bu nedenle bu özellikleri sergileyen kişilerin de yıldızı parlayacaktır.
  Zekâ da bir yılan özelliğidir. Bu nedenle, araştırma ve akademik işler bu yıl öne çıkıyor ve insanlar yeni fikirlere daha açık olacaklar. Entelektüeller ve felsefeciler onurlandırılacak ve sanatlar da daha fazla takdir görecek. Ama yılan enerjisinde madalyonun öbür yüzü gizemlilik ve ketumluktur, bu nedenle özellikle de gün ışığına çıkıp yargılanması muhtemel olan geçmişin gizli operasyonları veya cinsel kaçamaklarla ilgili olarak, casusluk, skandal, dedikodu ve güçlü ve ünlü kişilerin uygunsuz davranışlarının ortaya çıkması potansiyelinde de bir artış yılıdır.
  Yılanlar, aynı zamanda bir hazine işaretidir ve para getirirler, bu nedenle genel olarak bu yıl daha fazla iyi şans ve para olacak, ve daha fazla para harcanacak, özellikle de güzellik, moda ve eğlence endüstrisine. Bu aynı zamanda dışarıda yemek ve doğru yerlerde görülmek için de iyi bir yıl. İnsanlar, özellikle de dürtüsel alımlara çok para harcama eğiliminde olacak. Bu nedenle, perakende endüstrisinde ve e-ticarette işler iyi gidecek. Bu aynı zamanda aktörler ve satıcılar persona'larını yılan olarak değiştiren kişiler için de iyi bir yıl; çünkü yılan kendi derilerini değiştirebilenleri onurlandırır. Bu sebeple, bu aynı zamanda yeniden doğmak ve her şeye en baştan başlamak için doğru bir yıldır.
  Ateş elementi, iletişimi içerir; insanlar daha fazla şaka yapacak ve sözlü olarak daha fazla iletişimde olacak. Ağızdan ağıza yayılma ile daha fazla bilgi dağılımı olacak. Yılan yılı, yayın endüstrisine daha fazla fayda getirecek, elektronik kitaplar geleneksel kitap formatı karşısında mesafe kat edecek. Elektroniği içeren tüm endüstrilerin ve borsanın iyi iş yapması bekleniyor,fakat yatırımcılar yıldaki su eksikliği nedeniyle çok fazla spekülasyonda bulunmaktan korkacaklardır. Gayrimenkul sektöründe değer artması bekleniyor ve konut endüstrisi istikrara kavuşmaya başlayıyor. Daha fazla insan kendisini rahat hissettiğinden seyahat endüstrisi de hareketlenecektir, ama son derece dikkatli olunması önerilir. İnşaat, yayıncılık ve tekstil gibi ağaç işleri de biraz kazanım elde edecektir.
  Ancak, bu ulaşım endüstrisi için zor bir yıl. Özellikle de motorlu taşıtların karıştığı her tür patlama, kaza ve şiddetli çarpışmada bir artış görülmesi beklenir. Ek olarak, bu faaliyetin doruğunda olduğumuzdan, güneş patlamalarına bağlı olarak elektrik sorunları muhtemel. Bu, elektrik şebekesini arızaya uğratabilir ve muhtemelen daha fazla elektrik kullanımına bağlı enerji hattı sorunları ve enerji kesintilerinin olması beklenir. İnternet kesintileri de muhtemel ve daha fazla ciddi hacking vakası da olabilir.
  Ateş bu yıl suyu kurutuyor, bu nedenle yıldırımlara bağlı orman yangınları, ev yangınları, su kesintileri ve okyanuslar, göller ve nehirlerde suların ısınması beklenebilir. Muson, tayfun ve kasırga gibi ılık su ve ılık hava içeren daha fazla fırtına öngörülmektedir. Bu yılın ateşi aynı zamanda ısıya alışık olmayan alanlarda da sıcaklıkları arttırmakta, bu nedenle dünyanın pek çok yerinde çok sıcak bir yaz olması beklenmekte ve sulama için yağmur suyuna bağımlı olan alanlarda kuraklığın vurduğu çiftlik alanları da olabilir.
  Ateş enerjisinin artışı ve su enerjisinin kuruması aynı zamanda su organlarına -böbrek, safra kesesi, üreme organları ve kemiklere dair sağlık konularını da gündeme getirmektedir. Ateş enerjisinin artışı, insanların daha fazla iltihap yaşamasına neden olacak ve bu aynı zamanda da özellikle artrit ve guta bağlı ağrıların arttığı bir yıl olabilir. Teşhis edilen akıl hastalıklarının artması ve daha fazla psikoz, özellikle de Bipolar bozukluktan mustarip kişilerde daha gözle görünür dengesiz davranışlar/mani de muhtemel artışlar gözlenecek. Ancak bu aynı zamanda herkes için daha fazla sezgisel yeteneklerin artması ve duyguların daha fazla farkına varılmasını sağlıyor. Kalp Hastalığı daha yaygın olacak ve kan, kan akışı ve kanla taşınan hastalıklarla ilgili sorunlar da ortaya çıkabilir. Küçük bağırsak, birçok insanda sorun çıkarabilecek diğer bir organ. Sorun çıkarabilecek diğer hastalıklar, Dengue Ateşi gibi sıcak iklimlerde ve sıcak suda gelişen, sivrisinek veya sineklerle yayılan hastalıklar veya zaatüre dahil yüksek ateş içeren ve hızla yayılabilen diğer hastalıklardır.
  Bu yıl tıp mesleği için de son derece destekleyici, çünkü yılan onların sembolü; ama bir yandan da Su Yılanının doğası Yin olduğundan, alternatif tıp daha da fazla destek görecektir. Yin enerjisi aynı zamanda kadınlara daha fazla eşitlik kazanmada yardımcı olacak ve yin özellikleri ve değerleri, özellikle de ticarette, toplumda ve hatta orduda daha fazla kabul görecek ve benimsenecek. Erkeklerin yin tarafı daha belirgin hale gelecek ve ifade edildiğinde takdir edilecek. Yaratıcılığın ifadeleri, bu yılın enerjisinden ilham alacak ve insanlar sezgilerini kullanmaya daha istekli olacak ve duyguların paylaşılması daha kamuya açık hale gelecek.
  Yılan enerjileri aynı zamanda bilim ve teknolojiyi de destekler ve bu nedenle de bilim adamları, araştırmacılar, teknoloji dâhileri ve entelektüel herkes bunun faydasını görecek, özellikle de yazarlar ve konuşmacılar gibi iletişimde iyi olanlar. Bu aynı zamanda eğitimin büyük bir konu olduğu bir yıl ve öğrencilerle kadınlar dünyanın dört bir yanında daha fazla eşitlik ve hak kazanacaktır.
  Yeni bir gardırop edinmek, flört etmek, oyun oynamak ve gösterişli olmak için bu iyi bir zaman. Uzlaşmak ve sabırlı olmak önemli. Zorlayıp çekiştirmektense esnek olup teslim olmak daha akıllıca bu yıl. Dikkatli ve tedbirli olmak yılın ilerleyen zamanında ödülünü verecek. Yılan yılı, işbirliği yapabilenler ve pazarlık edebilenlerden yana. Şans, fırsatların kendisini göstermesini bekleyenlere gelecek. İnsanların yaşamı birazcık hafife alması en iyisi olur. Daha fazla oyun oynayın, daha fazla gülün ve biraz daha pozitif olmaya izin verin; çünkü bu yıl daha fazla eğlence, seyahat ve ateşin iyimserliğinden dolayı neşe var. Bu yıl geçmiş zorlayıcı Yang yıllarının ağırlığında kurtuluş yılıdır.
  Hayvan Burçları İçin Özel 2013 Tahminleri
  Fare - Su Elementi: 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 ve 2008
  Bu yıl, Farelerin dikkatle plan yapıp yavaş hareket etmesi gereken bir yıl ve para biriktirmek önemli. Değişiklikler ve yeni fırsatlar devam etmekte. Fareler, bir ödül veya onur ödülü kazanabilir ve finans durumu iyileşiyor gibi görünüyor. Telefon konuşmaları iş için faydalı.
  Öküz – Toprak Elementi: 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 ve 2009
  Öküzler bu yıl daha mutlu olacak ve yeni insanlarla tanışacak. Bu aynı zamanda romans için de çok iyi bir yıl. İşte takdir söz konusu olacak ama ufak tıbbi sorunlara ve hakkınızda dedikodu yapanlara dikkat edin. İşbirliği ön plana çıkıyor.
  Kaplan – Ağaç Elementi: 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 ve 2010 Kolay bir yıl değil, çünkü engeller muhtemel. Kaplanlar para kazanacak ama giderleri de yüksek olacak. Endişe sağlığı etkiler, bu nedenle daha fazla egzersiz yapın. Kolayca hatalar yapılabilir. Yaşlı aile üyesinin sağlığı zor durumda olabilir. İncelik sizin en iyi hareket tarzınız.
  Tavşan – Ağaç Elementi: 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 ve 2011
  Bu tavşanlar için iyi bir yıl. İş durumu iyileşecek ve kazanılacak paralar var. Yaşam daha sorunsuz ve pozitif ve seyahat için fırsatlar var; yeni bir iş de muhtemel. Öğrenim görmek ve yeni şeyler öğrenip yeni insanlarla tanışmak uygun.
  Ejderha – Toprak Elementi: 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 ve 2012
  İş için iyi bir yıl ve önceki yatırımlardan geri dönüş var. Ama son derece sakin bir yıl olacak ve fazla heyecan olmayacak. Sağlık için bir şekilde zor bir yıl; para için daha iyi bir yıl. Ejderhalar daha az enerjik ve biraz sıkkın hissedecekler.
  Yılan – Ateş Elementi: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 ve 2013
  Bazı yılanlar finansal ödül alırken, diğerleri para kaybedecek. İş daha istikrarlı ve büyüme işaretleri gösterecek. Yılan kadınları için özellikle iyi bir yıl. Yılanlar son derece meşgul olacak ve çok baskı hissedecek. Esnek olun.
  At - Ateş Elementi: 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 ve 2014
  Bu bir şeylere başlamak için iyi bir yıl ama ilerleme biraz yavaş. Yeni bir eve taşınmak için iyi bir yıl, romans içinse harika bir yıl - atlar kendilerini daha seksi hissedecekler. Sağlığa dikkat edin, ama genel olarak bu çok daha mutlu ve iyi bir yıl.
  Keçi- Toprak Elementi: 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 ve 2015
  Bu son derece mutlu bir yıl - birçok sosyal faaliyet var ve seyahat muhtemel. Bu, yaratıcı ve sanatçı keçiler için özellikle iyi bir yıl ve keçiler yeni bir iş veya terfi alabilirler. Çok fazla tartışmaya girmemeye dikkat edin.
  Maymun - Metal Elementi: 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 ve 2016
  Maymunlar dikkatli ve pozitif olmalı. Daha fazla fırsat, daha fazla para var ve yeni arkadaşlarla tanışacaksınız. Maymunlar daha güçlü hissedecek ama hakkınızda dedikodu edenlere ve arkadaşlarınızın kıskançlığına dikkat edin. Ebeveynlerin bakıma ihtiyacı olacak.
  Horoz - Metal Elementi: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 ve 2017
  Bu romans ve finans işlerinde iyileşme için iyi bir yıl. İşte daha fazla işbirliği olacak. Terfi muhtemel ve tanışılacak daha fazla yeni insan olacak. Horozlar dikkat çekecek; daha iyi giyinmeleri ve bakımlarına dikkat etmeleri gerekiyor.
  Köpek - Toprak Elementi: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 ve 2018
  Daha fazla finansal güvenlik var, ama Köpekler yine de para çok kolay harcandığından para konusunda endişelenecekler. İlişkiler istikrarlı ama bir sonraki yıla dek fazla bir büyüme var. Bu yıl kolay üzülecekler. Yeni çözümler bulmak için açık fikirli olun.
  Domuz - Su Elementi: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 ve 2019
  Kazalara dikkat edin ve daha fazla seyahat edin. Önemli kişisel ilişkiler, özellikle ebeveynler bir endişe kaynağı olabilir. Bu taşınmak ve para harcamak için iyi bir yıl. Sadece uzun vadeli yatırım yapın ve her tür sağlık sorununu erkenden yakalamak için sağlığınıza dikkat edin. • 2015 Keçi Yılı

  19 Şubat 2015, Çin takvimine göre Yin Ağaç Elementli Keçi veya Yeşil Keçi yılının başlangıcıdır. Keçi temelde bir Toprak varlığıdır; bu nedenle, Ağaç Toprağı tükettiği için, Toprak ve Ağaç elementlerinin çatışma içinde olduğu düşünülür. Ancak, Ağaç elementi aynı zamanda Topraktan da beslenir ve bu nedenle de dünyanın dört bir yanındaki ekonomiler için istikrarlı bir büyüme işaretidir. Ve Yin Ağaç söz konusu olduğundan, bu yıl daha fazla huzur ve sükûnet getirecek. Bu, çalkantılı ve hızlı geçen At yılından sonra büyük bir rahatlama olacak. Pek çok kişiye bu biraz sıkıcı gelebilir. Unutmayın ki, Çinliler sıkıntıyı iyi şans olarak görürler, çünkü elinizde seçenekler vardır!

  Keçi, iyi insani ilişkilerin işareti olduğundan, Çinliler onu şanslı bir havyan olarak görür. Çok Yin bir hayvandır ve bir şekilde pasif olarak kabul edilir. Bu aynı zamanda bir Yin Ağaç Yılı da olduğundan, kadınlar ve aileler ile nezaket, ilgi ve yaratıcılık gibi şeyleri içeren tüm Yin eylemleri için iyi bir yıl olarak görülür. O zaman, bu, sanatçılar ve icracılar ve daha lüks yaşam tarzları için de özellikle iyi bir yıldır. Ağaç Elementinin daha yüksek titreşimi bu olduğundan, daha geniş bir çapta, bu yıl İnsani Nezaketi veya İnsancıllığı arttıracak ve insanlar diğerlerinin acılarını dindirmeye çalışacak. Ruhsallık daha önemli hale gelecek ve dinler daha kucaklayıcı olacak, yeni inananlar kazanacak ve farklı inançlardan olanlara karşı daha toleranslı olacak.

  Politik açıdan bu bir pazarlık, aracılık ve diplomasi yılıdır. Ülkeler ve hükümetleri daha istikrarlı hale gelecek. Savaşlar engellenebilir ve Politik Sözleşmeler ve Çevre Sözleşmeleri imzalanabilir. Bu bir şiddet yılı değil. Toprak ihtilaflarının sona ermesi veya en azından askıya alınması ve insanların uzlaşmaya daha istekli olması beklenebilir. İnsanlar, önceki sıkıntılara güçlü tepkiler vermekten imtina edecek; adaletsizliğe karşı koymak üzere bir araya gelmeleri ve pozitif hedefler üzerinde çalışmak için birleşmeleri daha muhtemel. Bir şeylere karşı mücadele etmekten ziyade bir şeyler “için” mücadele edecekler. Dünya liderleri, onlara oylarıyla yolu gösterecek olan halklarını dinlemeli ve politik toplantılar da daha barışçıl olacak.

  Ancak, bu yılın haritasında Toprak eksikliği var; Metal veya Su ise hiç yok. Bu nedenle bu yıl yine çok kuru bir yıl olacak. Bu durum, yangınlar çıkarabilir ve kuraklığı arttırabilir. Birbirine komşu alanların son derece farklı hava koşullarını yaşayabileceği, inişli çıkışlı hava durumları görülebilir. Rüzgâr Ağaç elementinin bir parçası olduğundan toz fırtınaları görülebilir; ayrıca eksik toprak çok kuruyacak; göçükler ve toprak kaymaları gibi vakalar da olabilir. Subdüksiyona bağlı olarak depremler de muhtemeldir; Ne yazık ki, tarım bu sene sorunlu olacak ve gıda üretiminin bazı önemli alanlarında, toksisite gibi bazı toprak sorunları olabilir; bir de sanayi kazaları ve kimyasal sızıntılar gibi bir olasılık var. Çiftçiler kuraklık ve hava durumu nedeniyle zarara uğrayacak ve mahsul kıtlığından korunmak için ekinleri korumak üzere özel bir ihtimam göstermeleri gerekecek. Bu, belirli alanlarda, özel besinlerde gıda sıkıntısına yol açabilir.

  Bu bir bağışlama ve uzlaşma yılıdır. İnsanlar arasında uyum artacak ve insanlar sözlerini tutmaya daha fazla meyilli olacak. Geçen yıl kriz gibi görünen şeylerin çözümleri bulunacak. İnsanlar, agresiflikten ziyade iddialı bir şekilde davrandıklarında daha iyi iş çıkaracaklar. İntikam, nefret ve şiddet destek görmeyecek. Kadınların ve çocukların istismarına tahammül gösterilmeyecek. Ancak daha önceleri öfkesini daha açıkça ortaya koyanların pasif agresifliğine karşı dikkatli olmak lazım. Fakat, aynı zamanda iyiliklerin ve merhametli amellerin de birçok örneği olacak. İnsanlar iyilikler yapmak üzere bir araya gelecek ve işlerin daha iyiye gitmesi için değişimi başlatmak isteyecekler.

  Keçi bir tüketici olarak görüldüğünden, diğer malların üreticileri de başarılı olacak. Özellikle de lüks mallar ve hizmetler, bu yılın enerjilerinden faydalanacak. Ağaç sanayilerinde işler çok iyi gidecek – yeşil bina ve ekolojik ürün imalatı gibi çevresel bir yönelime sahip şirketler bunun faydasını görecek. Bu, tekstil sanayisi için iyi bir yıl; gazete ve dergiler için de faydalı olacak. Ve lüks seyahat, ekolojik seyahat ve ailece ya da grup olarak seyahat başta olmak üzere seyahat endüstrisi büyük bir patlama yaşayacak. Gayrimenkul piyasası ticari gayrimenkul açısından iyileşme gösterecek, ama bu yılın Toprağı tüketilmekte olduğundan, konut piyasası ve genel olarak emlak, pahalı ev satışı dışında sektör düşüşte olacak. İnsanlar alıp satmaktan çok tadilat yapmakla ilgilenecek. Ağaç Elementinin Ateş faaliyetlerine yardım etmesi nedeniyle borsanın da iyileşme göstermesi beklenir; ama istikrarsız stokların ticaretini yapan şirketler, uzun vadeli yatırımları ele alanlardan daha başarılı olacak.

  Ateş Elementi yoğunlaştığından, performans sanatları şaşaalı günlerine geri dönecek ve daha fazla kişi, tiyatroya, konsere ve sinemaya gidecek. Özellikle de aşk ve insana dair öyküler anlatan filmlere bir ilgi olacak. Pozitif sonları olan ve iyi bir his veren filmler takdir görecek. Bu aynı zamanda Yayıncılık Sektörü için de çok iyi bir yıl. İnsanlar daha fazla kitap okuyacak ve vakitlerini, zihinlerini beslemek için harcamayı tercih edecekler. Altta yatan tema moral verici olmadığı ya da bir aşk öyküsü içermediği sürece, suç, şiddet ve gerilim türlerine daha az ilgi gösterecekler. İnsanlar kadınsı kadınları ve zarif erkekleri takdir edecekler. Hayal gücünü ön plana çıkaran fantezi filmleri ve öyküleri favori olacak. Hayır Kurumları ve Vakıflar son derece iyi iş yapacak. Daha fazla kişi, parasını ve zamanını bağışlamak isteyecek ve bu, onların en iyi emellerini daha da iyi tanıtmak için doğru yıl. Odak, insanlara, özellikle de kadınlara ve çocuklara yardım etmek ve aynı zamanda koyunlarla keçilerin ve otlayan diğer hayvanların başlıca çiftlik hayvanı olduğu ülkelere yatırım yapmak olacak. Açlığın, basitçe herkese yeterli yiyecek olmayan birçok yerde bir mesele olması beklenir; insanlarsa, dünyanın öbür yanından bile diğerlerinin beslenmesine yardımcı olmak için seferber olacak.

  İnsanlar iyi yaşamaya ve iyi bir yaşam kalitesine sahip olmaya önem verecek. Umutsuzca ihtiyaç duyulan yerlerde yaşam standardını arttırmak isteyecekler. Ancak kendi yaşamlarını zenginleştirmeye çalışırken kolayca borca girebilirler. İnsanlar evlerinde uyum ve güzelliği ararken, evlerini yeniden dekore etme arzusu hissedecekler. Güzel sanatlar, mücevherat, lüks ve dekorasyon içeren işler bunun faydasını görecek. Sanat ve kıymetli taşlı mücevherler tekrar yatırım olacak. Moda da bir patlama yaşayacak, özellikle ya kadınsı giysiler ya da lüks marka veya ince terziliğiyle bilinen çizgiler üreten şirketler. Bu aile için harika bir yıl; çünkü keçiler sürü içinde birlikte olmayı sever. Bu nedenle, daha fazla kişinin ailece tatile gitmesi veya deniz yolculukları ve turlara çıkması beklenir. Bu yıl sevdiklerinizle birlikte olmak ve daha fazla aile uyumu yaratmak için çaba sarf edin. Bu sosyalleşmek ve herkesi akşam yemeği partilerinde bir araya getirmek için iyi bir yıl. Besin daha da önemli hale gelecek. İnsanlar daha fazla sebze yiyecek ve canları daha basit yiyecekler, eski moda yemekler ve tamamen ev yapımı tatlılar çekecek. İncelikli tatlar ve lezzet takdir görecek.

  Tıp Keçi Yılının faydasını gören bir alan, özellikle de tedavi etmekten ziyade şifa vermeye ve beslemeye odaklanmışsa. Kemik, ayak parmağı ve kaburgada -bedenin küçük kemiklerinde- kırık sorunları olacak. Programlı rutinleri düzenli olarak sürdürmek ve yemek yiyip uyumak için doğru ritmi tutturmak önemli olacak. İnsanların iş saatlerini düzenli tutması ve fazla mesaiden kaçınması gerekiyor. Hem geçmişteki hem de şimdiki yeme bozuklukları açığa çıkacak; bunların tıpta çığır açan buluşlardan fayda görmesi olası.

  Bu, şifa için önemli bir yıl; bu yüzden herkesin daha fazla dinlenmesi ve sinir sistemini sakin tutması gerekiyor. Ağaç Elementinin Toprak Elementini çekmesi, bedendeki Mide ve Pankreas bölgelerini yaralanma ve hastalığa karşı savunmasız kılacak. Bu nedenle, daha fazla sindirim bozukluğu ve Hipoglisemi ve Hiperglisemi - Diyabet - sorunu görmeye hazır olun. Daha fazla çocuğa Tip 1 Diyabet teşhisi konulacak ve daha fazla insan Prediyabetik olacak ya da Diyabet teşhisine konu olacak ve zaten Diyabeti olanlar da kan şekerlerini düzenlemekte sorun yaşayacak. Büyük kaslar kolayca çekilecek ve düztabanlıkla ilgili daha fazla sorun olacak. Ne yazık ki, kansere yol açan tümörler ve lenfomlar bu yıl gittikçe daha fazla teşhis edilecek. Dalakla ilgili sorunlar da olabilir. İnsanlar sağlıkları hakkında daha fazla endişe edecek ve hipokondri artacak. Trafik kazalarında artış olacak; ama tehlikeli veya ölümcül olmaları beklenmez.

  Su ve Metal Elementleri eksik olduğundan, Böbrek ve Akciğerleri içeren diğer hastalık ve rahatsızlıkların da bu yıl daha aktif hale gelmesi beklenir. Bu nedenle daha fazla kişinin Alzheimer hastalığı veya Demans emareleri göstermesini bekleyin. Kalça, diz ve ayak bileği ameliyatlarında bir artış olacak.

  Bu, üst solunum rahatsızlıkları için özellikle kötü; aşırı balgamlı bir yıl olabilir ve soğuk algınlıkları daha uzun sürüp, öksürükler daha ısrarcı hale gelebilir. İnsanlar doğal şifaya daha fazla ilgi gösterecek ve özellikle de bitki uzmanları, hasta sayılarında büyük bir patlama; hastalarında da tedaviye harika bir cevap görecekler. Şifa verici içecekler olarak çay ve bitki çaylarına olan ilgi artacak; aynı zamanda tıbbın, gıdaya dayalı tıbbın ve bitkiye dayalı diyetlerin bir parçası olarak yaşam tarzına daha fazla ilgi gösterilecek. Nezaket ve şahsen ilgilenme çok takdir edilecek; bu nedenle sağlık erbabının hastalarına davranışlarını inceltmesi gerekiyor.

  Zarafet ve klas daha fazla takdir edilecek ve övülecek. Görgü ve daha fazla kibarlığın geri dönmesini bekleyebilirsiniz. Dişilik takdir edilecek ve centilmenlere hayran kalınacak. İnsanlar daha az kötü niyetli ve daha uysal olacak. Rahat ve ince düşünceli kişiler Keçi yılının enerjilerinden en büyük faydayı görecek ve daha bile fazla sevilecekler. Cazibe de takdir edilecek ve esneklikle uyum sağlayabilme imrenilecek davranışlar olacak. Yaşam tarzı ve sanatsal ve yaratıcı hobiler işten daha önemli hale gelecek. İnsanlar para, başarı ve şöhret odağından uzaklaşacak. İnsafsızca bunların peşinden koşanlar eskiden olduğu gibi idolleştirilmeyecek ve dikkat çekmek için yaptıkları nedeniyle alay konusu olabilecekler. Kendinizi yaratıcılığınıza açın ve resim yapmaya, yazmaya, şarkı söylemeye, enstrüman çalmaya, yemek pişirmeye, mücevher yapmaya, organize etmeye veya yaratıcılığınızı en iyi neyle ifade ediyorsanız onu yapmaya geri dönün.

  Bu, romans, nişanlanmak ve evlenmek için harika bir yıl. Bir ilişkiyle bağlanmış kişiler birbirlerine daha fazla yakınlık ve düşkünlük hissedecekler ve ilişkiler daha rahat, daha az çatışmalı hale gelecek. Keçi, bağlılık ilişkilerini el üstünde tutar. Sadakat ve dürüstlüğe değer verilecek. Bu değerlere aykırı davrananlar tespit edilecek ve toplumsal kınamayla karşılaşacak. Genel olarak, her türden ilişki daha mutlu olacak ve aileler ve arkadaşlar, özellikle de eski dostlar arasında birçok yeniden birleşme yaşanacak. İnsanlar güvenli ve emniyette hissetmek isteyecek, bu yüzden de sevdikleri hakkında daha fazla endişelenecekler. Ayrıca meseleleri aşırı düşünmeleri muhtemel olacak. Bu kafalarını karıştıracak; bu nedenle de içgüdülerinizi ve sezginizi geliştirmek önemli. Zihinsel enerji artacak, özellikle de kişinin tek başına giriştiği uğraşlar için kullanıldığında.

  Bu sebeple, işte yaklaşan yılın nasıl yönetileceğine dair tavsiyelerimden bazıları: Mutluluğa inanmak, iyilikler yapmak ve daha fazla inanç sahibi olmak önemli. Alıcı olun, şükredin ve dinlenin. Sezginizi ve içgüdünüzü geliştirin ki artsın ve size doğru kararlar vermede yardımcı olsun. Ayaklarınızı yere daha sağlam basın ve içinize bakın. Geçmişin yaralarını şifalandırın ve bırakın gitsin. Sessiz kalmak için zaman ayırın. Önemli kararlar vermede kalbinize güvenin. Cömert olun. Sabrı yaşama geçirin. Kendinizle ve başkalarıyla daha fazla ilgilenin. Yavaşlayın ve yaşamın keyfini çıkarın…

  2015 İçin Ayrı Ayrı Burç Tahminleri
  Fare - Su Elementi: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 ve 2020 Mali durumda iyileşme var ve kariyerde ilerleme olacak; ama farelerin önceki yıllarda yaratılan sorunları çözmek için yaratıcılıklarını kullanmaları gerek. Bu bir iyileşme ve yeni ve daha iyi bir şekilde baştan başlama yılı.

  Öküz – Toprak Elementi: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 ve 2021 Bu Öküzler için kolay bir yıl değil; çünkü engeller ve karşı koyuş olacak. Sıklıkla enerjinizin çekildiğini hissedeceksiniz; evinizle ve parayla ilgili sorunlar olabilir. Seyahat iyi; sevgi ve aile ise her açıdan iyi olacak.*

  Kaplan – Ağaç Elementi: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 ve 2010, 2022 Bu çok sıkıcı bir yıl gibi gelecek ve Kaplanların canı daha fazla heyecan çekecek. İlerleme ağır ve istikrarlı, ama iş açısından şans var ve ilişkiler de iyi. Kaplanlar kendilerini romantik hissediyor; normalden daha fazla ev kuşu gibi davranmaları gerekecek.

  Tavşan – Ağaç Elementi: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 ve 2023 Bu Tavşanlar için mükemmel bir yıl. İşte başarı ve daha fazla özgüven var. İlişkiler mutlu ve bu, çok daha iyi görünüp hissetmenin ve daha sağlıklı olmanın yılı. Kültürel uğraşların keyfini sürün. Bu yıl sizin yapınıza uygun.

  Ejderha – Toprak Elementi: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 ve 2024 Bu, arzularınızı gerçekleştirmede engellerin yılı. Para kolay gelmiyor ve Ejderhalar kendilerini eleştirilmiş hissedecek; ama fiziksel sağlıkları iyi olacak. Paraya dikkat edin ve kumar oynamayın. Seyahat ve hareket etmek için çok iyi bir yıl.

  Yılan – Ateş Elementi: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 ve 2025 Yılanlar mutlu bir aile yaşamının tadını çıkarıyor. Güzellik ve sağlığı sevdiklerinden, bu yılın bu yönlerinin keyfini çıkaracaklar ve eğer bunlar mesleklerinin bir parçasıysa, başarılı olmaları beklenir. Denenmiş ve doğru olana sadık kalın ve maceracı olmayın.

  At – Ateş Elementi: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 ve 2026 Bu Atlar için şanslı bir yıl, gerçi başarılı olmak için daha Yin şekilde davranmaları gerekecek. İş ve aile için bu iyi bir yıl. Ancak, yaşam ağır tempolu ve sıkıcı gibi gelecek. Pasif kalın ve ödülleri toplayın, özellikle de sağlığınızla ilgili olarak.

  Keçi – Toprak Elementi: 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 ve 2015 Bu sosyal ve romantik açıdan iyi bir yıl. Koyunlar evde mutlu olacak ve kendilerini daha yaratıcı ve üretken hissedecekler. İşin iyi olması lazım; özellikle de eğer yaratıcılığınızı serbest bırakırsanız. Bu, yeniden dekorasyon yapmak ve yeni giysi alışverişi yapmak için iyi bir yıl*

  Maymun -Metal Elementi: 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 ve 2016 Maymunlar kolayca başlarını derde sokabildiklerinden ve küçük atışmalara direnmek güç olduğundan, bu kolay bir yıl değil. Bu yüzden ilişkiler sorunlu olabilir. Ancak, iş çok iyi ve seyahat her açıdan iyi. Maymunların başarı kazanması için hareket halinde olması gerekiyor.

  Horoz – Metal Elementi: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981,1993, 2005 ve 2017 Bu, birkaç şanslı dönemi olan, görece mutlu bir yıl. Yeni arkadaşlar edinmek ve yeni bir hobi bulmak ya da önceki bir sanatsal ifade tarzına dönüş yapmak için iyi bir yıl. Alçakgönüllü ödülleri toplamak için Horozların sakin ve huzurlu kalması gerekiyor.

  Köpek – Toprak Elementi: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 ve 2018 Köpekler için bu yıl çok çatışma var. Evde sorun olabilir, bu yüzden tadilat tavsiye edilir. Beklenmeyen birçok gider var ama romans ve aile için çok iyi bir yıl*

  Domuz – Su Elementi: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 ve 2019 Bu, Domuzlar için çok mutlu bir yıl. İlişkiler, özellikle de sevilenlerle ilişkiler iyi. Para ölçülü bir şekilde artıyor ve işler biraz yavaş gidiyor hissi veriyor. Domuzlar, evi yeniden dekore ederek ve aile ve arkadaşlarla sosyalleşerek evde daha fazla vakit geçirmeli. *Öküzler, Koyunlar ve Köpekler bu yıl korunma için bir at muskası taşımalıdır.

  SORUMLULUĞUN REDDİ: Bu tahminde verilen tüm bilgiler, Çin Beş Element Teorisinin kadim ilkelerine ve Çin Astrolojisinde hayvan sembolizmi anlayışına dayalıdır. Bu tahmin sadece eğlence amaçlıdır. Bu bilgileri kullanmanın açık veya gizli olarak garanti edilen hiçbir sonucu yoktur ve kullanıcılar, kendi yorumlarından veya kendi koşullarına bu bilgileri uygulamaktan tamamen kendileri sorumludurlar. Ayrıca bu bilgiler hukuki, tıbbi veya psikolojik tavsiyenin ve/veya tedavinin yerini almaz ve böyle bir amaca da yönelik değildir. • 2016 Ateş Maymun Yılı

  8 Şubat 2016 Ateş Maymun Yılının başlangıcıdır. Maymunlar, On İki Hayvanlı Çin Astrolojisi içinde oyuncu olarak kabul edilir, bu da demek oluyor ki, bu yılın heyecanlı ve “ilginç” bir yıl olması muhtemeldir. Ama unutmayın ki, “İlginç Zamanlarda Yaşayasınız” şeklindeki fal kurabiyesi sözü, aslında bir lanet olarak görülür! Bu yılın elementleri, Yang Metal申üzerinde Yang Ateşdir丙bu da Ateş Metali eritip zayıflattığından otomatik olarak bir çatışma olduğu anlamına gelir. Maymun o kadar da güçlü bir Metal Elementi olmadığından, bu Yang Ateşi o kadar da tehlikeli değildir. Ancak, bu şekilde bir çatışma olduğunda, zıt enerjiler olacaktır ve hükümetlerle insanların farklı taraflar tutmasını bekleyebilirsiniz. Bu nedenle, insanlar, seçim yarışındaki politikacılar ve uluslararası çapta ülkeler arasında çoğunlukla sözlü savaşların olması yüksek olasılıktır.

  Eylemden ziyade tehditler olacaktır. Ateş Elementi kelimeler ve konuşmakla ilgili olduğundan, politik kavgalar, özellikle de iç kavgalar beklenmektedir. Belirli dünya liderleri normalden de daha provokatif bir şekilde hareket edecek ve savaş tehditleri savuracaklar, aslında tehlike arz etmelerinden çok komik duruma düşeceklerdir. İnsanların, özellikle de zaten ünlü olanların bu yıl gülünç görünmek ve gülünç şekilde hareket etmek konusunda dikkat etmeleri gerekiyor, çünkü kötü şöhret kesinlikle, uzun vadede itibarlarına zarar verecek onlara abartılı türden bir ün getirecek.

  Maymun istikrarlı olanı kısa süreler için istikrarsız hale getirdiğinden, daha önce eleştiriden etkilenmez gibi görünen birçok sağlam hükümet ve liderin meydan okumalarla karşı karşıya kalmasıyla ani bir istikrarsızlık beklenmektedir. Bu nedenle, uluslararası çatışmalar muhtemel, ama iyi haber şu ki, ihtilaflar oldukça kolayca çözüme kavuşturulabilir ve çoğu çatışma kısa ömürlü olacak.

  Para Metal olduğundan ve Ateş onu erittiğinden, bu iki elementin dengesi –Metal üzerinde Ateş- aynı zamanda bunun muhtemelen pahalı bir yıl olacağı anlamına geliyor. İnsanlar normalin ötesinde kat kat fazla para harcayacak, özellikle de seyahat, giysi gibi trendy ürünler ve o anda “moda” ürün fenomeni haline gelen her tür şey için bol paralar harcanacak. Borsaların hızlı dalgalanmalar göstermesi beklenmekte ve küresel çapta yıl sonu itibariyle ekonomik büyüme öngörülüyor.

  Metal sıvı haline gelinceye dek katıdır, bu da, bu yıl bir şeylerin hızla değişeceği ve her şeyin olabileceği anlamına gelir. Adapte olabilme ve çok yönlülük, bu Maymun Yılında son derece kıymetli olacak özellikler. Beklenmeyeni bekleyin ve kayıtsızlaşmayın. Olağandan daha fazla oyunculuk, aldatma ve fırsatçılık olacak. Bu yıl ikna edilmek, aldatılmak ve faydalanılmak daha kolay olduğundan, düzenbazlara ve güvenilmez satıcılara dikkat edin.

  İletişim ve motivasyonda artış olacak – özellikle de eğer içinde eğlence varsa. İnsanlar daha kurnaz hale gelecek ve ciddi olmak genel olduğu kadar faydalı olmayacak. Komedyenler daha popüler hale gelecek ve stand-up komedi tekrar canlanacak. İnsanlar kazara daha komik hale gelecek ve mizah daha fazla takdir görecek. Birçok akıllıca buluş, özellikle de yeni ve farklı olanların tutunması muhtemel ve planlanmamış başarı da oldukça mümkün. Bu yıl büyük bir şans var, ama oldukça rastgele ve para birimlerinde dalgalanmalar olacak. Yaratıcılık ve hayal gücü takdir edilecek ve ödüllendirilecek. Küçük riskler almak ve özellikle de düşüncede ve giyimde uyumlu olmamak için bu iyi bir yıl. Her ne kadar yılın sonlarına doğru işlerin gerçekten ne kadar ilerlediği belli olmayacaksa da, sonunda ilerleme kaydedilecek.

  Yang Ateş; Güneş ile sembolize edilir ve bu yıl birçok yerde pırıl pırıl ve sıcak bir şekilde parlayacak. Hava hızla değişecek. Maymun değişikliği sevdiğinden, genelde yağışlı olan yerler kurak ve genelde kurak olan yerler de yağışlı olacak. Yıl başında zirvesine ulaşan büyük El Nino fenomeni bunu zaten göstermeye başladı ve bu yılın ilerleyen zamanlarında La Nina’ya dönüşmek suretiyle değişecek. Hava tahmin etmesi zor bir hal alacak ve yağış, kuraklık ve sıcaklık dalgaları bir ülke veya bölge içinde bile dağılacak. Metal Elementi aynı zamanda yağmur yağdırmak için yoğunlaşan veya suyu oluşturmak için eriyen Havadır, bu yüzden de fazla yağmur veya kara fazla alışkın olmayan yerlerde çok yağış olacak ve buz beklenmedik şekilde eriyerek ani sellere yol açacak.

  Bazı yerler aşırı sıcak hale gelecek ve buralardaki elektrik şebekesi altyapısı oldukça zorlanacak. Yangınlar ve ısınan hava sonucunda, kuşlar ve yarasalar gibi diğer uçan canlılarla böcekler için zor bir yıl olacak. Bazı yerlerde okyanuslar ve göllerin ısınmasıyla birçok deniz canlısı için de zor olacak. Doğal afetler aniden ve fazla uyarı olmaksızın gerçekleşecek. Daha fazla dramatik fırtına, daha fazla yıldırım ve yıldırımın başlattığı yangın, birçok yerde de hızla büyüyen ve kontrolü zor yangınlar beklenebilir. İyi haber şu ki, Toprak Elementi beslenecek, bu yüzden de o kadar fazla deprem olmayacak. Ancak hem volkanik patlamalar hem de eriyen kar hep bir tehdit oluşturacak. Güneş Patlamalarının zirvesine ulaştığımızdan Kuzey Işıklarında artış olacak, bu yüzden de buna bağlı olarak birçok yerde kısa süreli olarak elektrik şebekesi sisteminde kesintiler beklenebilir. Bu seher vakitlerinin de normalde olduğundan çok daha güneyden görülebilir olması bekleniyor; Metal güneşin battığı batı yönünde olduğundan, gün batımları da özellikle canlı ve güzel olacak.

  İş alanında, saldırıya maruz kalabilecek fütüristik Metal Elementinin bir parçası olarak görüldüğünden İleri Teknoloji endüstrisi bazı gerilemeler yaşayabilir. Uzman Teknoloji şirketleri tüketicilerden ters tepkiler alacak ve yeni ürünler beklenenden daha kısa süreyle popüler olacak. Her türden yeni ürün, kolayca bir köşeye atılacak. Beklenmeyen ve alışılmadık ürünler geçici bir çılgınlık ve elzem kalemler haline gelecek. İnsanlar dürtüsel olarak alışveriş yapacak ve özellikle de yeni bilimsel buluşlar ve yaratıcı çözümlerle ilgilenecek. El sanatları ve zanaatkârlık daha fazla takdir edilecek.

  Pazarlama ve Reklam için bu harika bir yıl. Mizahi ve/veya kalpleri ısıtan basılı/görsel işitsel reklamlar değer görecek. İnsanlar satın alma eğiliminde olduğundan satışlar artacak, bu yüzden de perakende sektörünün iyi iş yapması beklenir. Bu yıl para biriktirmesi zor bir yıl olduğundan, şahsi harcamaların kat kat artması bekleniyor ve bankalar bundan etkilenebilir. Yenilikçi genç şirketler olağanın üzerinde ilgi görecek ve girişimciler takdir toplayacaklar. İstihdam artacak ve geçici iş ve sözleşmeli iş bulmak çok daha kolay olacak.

  Ateş Maymunları öğrenmeyi sevdiğinden, bu, eğitimin yanı sıra sanat ve kültür için de özellikle iyi bir yıl olacak. Öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirmek için bir hareket ve okullarda sanat, el sanatları, beden eğitimi, müzik ve eğlenceli seçmeli dersleri müfredatın daha büyük bir parçası haline getirmek için kampanyalar olacak. Öğrencilerin zihinleri daha canlı olacak ve merakın da ödüllendirilmesi bekleniyor.

  Eğlence Endüstrisi büyük bir patlama yaşıyor. İnsanlar daha fazla film ve televizyon seyretmek isteyecek ve romantik komedilerle parodiler dahil, komediler popüler hale gelecek. İzleyiciler, iyi vakit geçirmeye değer verecek. Ayrıca insanlar daha fazla müzik, özellikle de güçlü bir ritmi olan müzikler dinlemek isteyecek ve yılın Ateş Enerjisinin güçlü bir parçası olduğundan, her türden dans daha popüler hale gelecek.

  İnsanlar son derece renkli, trendy ve eğlenceli giysiler isteyeceğinden, moda endüstrisi de harika bir yıl geçirecek. Tatil yeri giyimi – yazlık elbiseler, şortlar, t-shirtler, mayo, kadın iç çamaşır ve gecelikleri, pijamalar ve güneş gözlükleri çok satılacak. Bu, renkli desenlerin ve tarzları karıştırıp birbirine uydurmanın yılı. Kürkler, payetler, işlemeler, neşeli ihtişam ve ışıltı ve her türden alışılmadık moda popüler olacak ama trendler kısa ömürlü olacak ve kısa zamanda yerini bir diğerine bırakacak. Dışarıda yemek yemek Ateş Elementinin bir parçası olduğundan bu restoranlar için harika bir yıl. Mezeler, Tapaslar, Çin Mantısı ve Aperatifler, sıra dışı, egzotik ve hatta görece pek bilinmeyen mutfaklarla birlikte iyi bir konuma gelecek. Elle yenen yemekler ve atıştırmalıklar, özellikle de baharatlı ve acı yemekler daha da popüler hale gelecek. İnsanlar daha fazla alkol alacak ve özellikle de her türden köpüklü içki –özellikle de mükemmel Ateş içecekleri olan Şampanya, Şarap ve Kahve- ile birlikte kokteyller ve karışık içkilerden keyif alacak.

  İnsanlar özellikle de eğlenceli yerlere daha fazla seyahat etmek isteyecek ve daha fazla kısa yolculuğa ve hızlı karayolu seyahatlerine çıkacak. Asıl hedef olarak eğlenmek isteyecekler. Bu yüzden bu, video oyunlarının yanı sıra kumar ve bahis de içeren Oyun Endüstrisi için iyi bir yıl. İnsanlar daha fazla parti vermek isteyecek, bu yüzden Parti organizatörleri ve Parti dükkanları da iyi iş yapacak.

  Ancak bu, havayolu sanayisi için iyi bir yıl değil ve kazalar ve mekanik sorunlarda artış olması muhtemel. Metal ve elektrik, motor ve batarya dahil tüm makinelerde sorunlar çıkacak. Daha fazla yangın ve patlama olasılığı olacak. Ofis binaları (özellikle de Gökdelenler) ve Enerji Santralleri de bu yıl güvenli olarak görülmüyor ve korunması gerekiyor. Evlerde de yangınlar ve patlamalarda artış olacak, bu yüzden elinizin altında bir yangın söndürücü olduğundan emin olun ve duman detektörlerinize taze piller takın. Güçlü Ateş Enerjisi Toprak Elementini besleyecek, bu yüzden de mahsul üretiminde artış olacak ve gıda sanayisi de çok büyük olasılıkla, özellikle de yeni ürün ve egzotik gıda satışı ile bir patlama yaşayacak. Bu aynı zamanda gayrimenkul için de iyi bir yıl. Evlerin hızla satılması– alelacele satışların yanı sıra satın alma amaçlı ev alımına dönüş de - beklenebilir. Ateş Elementi geçici iskan ve taşınma ile ilgili olduğundan, kiralık piyasasında da artış olacaktır. Yeni bir şehre taşınma uzmanları ve emlak komisyoncularının iyi iş yapması beklenir.

  Sağlık açısından, Metal Organlarında sorunlar olacak; özellikle de Akciğerler ve Solunum Sistemi, Kalın Bağırsak ve Ciltte. Diyetinize dikkat etmek ve sorunlar ortaya çıkarsa ve çıktığında dikkatli yemek akıllıca olur. Ateş Elementi son derece kurutucu olduğundan, Dehidrasyon, Kabız ve IBS (İrritabl Bağırsak Sendromu) özellikle sorunlu olacak. Bu yıl solunum rahatsızlıklarının yaygın olması bekleniyor, bu yüzden de bu özellikle kötü bir soğuk algınlığı ve grip sezonu gibi görünüyor. Bunlar kolayca pembe göz, kulak enfeksiyonları, sinüs enfeksiyonları ve zatürree gibi iltihaplı rahatsızlıklara dönüşebilir. Aynı zamanda Tüberküloz da yeniden canlanabilir. Larenjitte artışla birlikte boğaz enfeksiyonları ve öksürükte de artış beklenmekte.

  Alerjiler ve astım alevlenecek ve hassasiyeti olan kişilerde daha da ağırlaşacak ve deri döküntüsü ile kurdeşen, egzama, zona, uçuk ve basit kesiklerin sebep olduğu cilt enfeksiyonlarından mustarip kişilerin sayısında artış olacak. Bu yıl kolayca kendinizi kesebilirsiniz, bu yüzden dikkatli olun. Aynı zamanda daha fazla yanık ve kaza da bekleyebilirsiniz.

  Ateş Enerjisi bu kadar güçlü olduğundan, kalbi zaten zayıf olanlarda Anjina ve Kalp Rahatsızlığında artış olasılığı var. Her ne kadar çoğu hafif olacaksa da, Kalp Krizi sayısında artış olması muhtemel. Kan ve aşırı kanama ya da yüksek kırmızı kan hücresi sayımı gibi, dolaşımla ilgili rahatsızlık teşhisi konulan kişi sayısında artış olacak. Bu aynı zamanda kan zehirlenmesi ve damar ve arter iltihabı gibi kanla ilgili enfeksiyonlar şeklinde de ortaya çıkabilir. Ateş Elementi Su Elementini tükettiğinden, pek çok kişinin Böbrekleri ve Mesanesi etkilenebilir. Sistit ve Böbrek Enfeksiyonları gibi iltihaplı rahatsızlıklar yaygın olabilir ve ne yazık ki, bu Böbrek Rahatsızlıklarından daha kolay etkilenilebilecek bir yıl. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle, birçok kişi Güneş ve Isı Çarpmasından etkilenecek ve Yanıkların birçok kişinin mustarip olduğu ciddi bir sağlık sorunu olması muhtemel; ateş dahil birçok rahatsızlık da sorunlu olacak. Bu yıl yeterince su tüketmek son derece önemli. Beyin de etkilenecek ve Alzheimer ve Demans teşhisi konulan kişilerin sayısında artış olması muhtemel, ama aynı zamanda bu tedavide büyük atılımlar olması da son derece kuvvetli bir ihtimal. Sinir sistemi bu yılki Ateş Enerjisi miktarından etkilenecek, bu yüzden sinirlerde ağrı ve Zona ve diğer Herpes virüsü salgınları gibi rahatsızlıklarda artışın yanı sıra Mani ve Nörolojik bozukluklarda da artış bekleyebilirsiniz.

  Ateş enerjisinin yoğunluğuyla ilgili en yaygın sorun, uykusuzluk, hiperaktivite, histeri ve manide beklenen artıştır. Bu, dinlenmenin kişinin programına bilinçli bir şekilde eklenmesi gereken bir yıldır; yoksa, sinir sistemi test edileceğinden, bu, sağlık açısından riskli bir yıl olabilir. Toprak Elementi olarak Gıda bedenin toprakla bağlantı kurmasına yardımcı olacaktır, bu yüzden diyet, sağlığı daha da iyileştirmenin diğer bir yolu olacaktır ve gıdaya ilaç gibi muamele edilmelidir.

  İyi haber şu ki, Ateş Enerjisinin artışına bağlı olarak insanların morali daha yerinde olacak. Kendilerini daha genç, canlı ve enerjik hissedecekler. İyimserlik ve neşe dalgaları olacak, sıklıkla da görünürde bir sebep olmaksızın. İnsanlar daha fazla konuşmak isteyecek ve kendilerini daha şen hissedecekler. İnsanlar daha fazla gülecek ve kolayca eğlenecekler. Daha fazla el şakası yapma, daha fazla parti verme dürtüsü olacak ve insanlar kendilerini daha muzip ve sosyal hissedecekler.

  Ama insanlar aynı zamanda daha dağınık ve düzensiz hissedecekler, bu da daha fazla endişe ve hayal kırıklığına yol açacak. İnsanlar kolay öfkelenecek, hatta bazen öfke patlamaları olacak ve daha fazla bağırma veya ağlama da olabilir, ama bu çoğu kişi için uzun sürmeyecek. Daha az şiddet, fakat daha fazla üzüntü olacak, ama bu yıl gülmek çok daha kolay. İnsanlar düşünmeden hareket edecekler ve aniden bir şeylerden hoşlanacak ve hoşlanmayacaklar ve bunlar değişecek. Aynı zamanda kişisel değerleri göz ardı etmek de kolaylaşacak, bu nedenle, bu yıl dürtüsellik yılı olacağından, insanların dürtülerine teslim olmadan önce düşünmesi önerilir.

  Genelde, insanlar kendilerini daha duygusal hissedecek ve bu yıl duygularını ifade etmeyi ve duygularına dayalı olarak hareket etmeyi daha kolay bulacak, ama bunlar geçici olacak. İnsanlar kalplerini açacak ve sezgilere daha açık olacak. Daha fazla coşku ve daha fazla dürtüsellik olacak. İnsanlar diğerlerinin zor durumlarına karşı daha hassas olacak ve onlara kalplerini ve cüzdanlarını açacak, ama bir Ağaç yılındakine göre daha az.

  Bu aşk ve romans için iyi bir yıl, ama yakınlığın en çok oyuncu bir türü göze çarpacak ve takılma ve hazır cevaplık artacak. İnsanların aklı kolayca çelinecek ve daha fazla çekicilik ve flört olacak, ama aynı zamanda da cilve, evlilik dışı ilişkiler, kaçamaklar ve kısa vadeli ilişkiler için de bir olasılık var. Bu şekilde davranmasını beklemediğiniz insanlarda provokatif davranışlar olacak. İnsanlar pek çok açıdan şaşırtıcı olacak!

  Ruhsallık ve dini coşku, Ateş Enerjisi ile birlikte artacak. Aynı zamanda sihre ve mucizelere olan ilgi de artacak. İnsanlar daha açık görüşlü ve farklılıklara karşı daha hoşgörülü olacak. Sıcakkanlılık artacak ve bir araya gelip sohbet etme eğilimleri olacak.

  Yaratıcılık artacak ve insanlar onu ifade etmek isteyecek. Bu kişisel tarzınızla deneyler yapmak için iyi bir yıl ve yeni bir şeyler denemeniz (yeni bir saç şekli, yeni bir gardırop) veya yeni bir dil öğrenmeniz, resme ya da yaratıcı başka bir uğraşa başlamanız tavsiye edilir. Eksantriklik Maymun yılında tahammül görmekle kalmayıp çok da takdir edilecek.

  Metal Ateşle dövülür ve kuvvetlendirilir; Metal insanları da test edilecek. Birçok rahatsızlık tetikleyici olacak. Tahammül ve bu denemeler içinde Kozmik Şakayı görmek için iyi bir mizah anlayışı gerekiyor. Bu yıl ve bir sonraki yıl sona erdiğinde, Metal insanları cilalanmış, çok daha güçlü ve büyük bir şahsi güçle yaşamla yüzleşmeye hazır olarak ortaya çıkacak.

  Hakikat kalbi mutlu kıldığından ve Ateş Elementi kalbi yönettiğinden, dürüstlük bu yıl beklenecek ve arzulanacak. Yine de bu, birçok kişide vicdani tereddüdün eksik kaldığı bir yıl olacak. Kibre dikkat edin, çünkü takdir edilmeyecek. Hızlı düşünme ve zeka ödüllendirilecek ve sorun çözebilme yetisi, yılın enerjisi ile zenginleşecek. Ama bu uzun vadeli planlar yapmak için iyi bir yıl değil.

  Maymun yılı, birçok insanın uzun zamandır hissettiğinden daha mutlu hissetmesine yardımcı olacak ve daha fazla eğlenebilecekler. Her ne kadar geçici olsa da, bu duygular sıklıkla yol boyunca ortaya çıkacak. Bu yıl hızla geçtiği hissini verecek, bu yüzden de yeni hıza hazır olun. Mizah anlayışı hayati önemde olacak ve esnekliğin yanı sıra çok yönlülük de bu kaotik, değişken ve nihayetinde oldukça eğlenceli Maymun yılında ilerlerken sahip olunabilecek harika birer özellik olacak!

  Burçlar Açısından 2016 Maymun Yılı Tahminleri Fare – Su Elementi: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 ve 2020 Mükemmel yıl – hırslar ödüllendirilecek ve birçok düzeyde başarı olasılığı var. Fareler özgüvenli ve daha sağlıklı hissedecekler. Terfi muhtemel, mali durum düzeliyor, sosyal yaşam mutluluk verici ve romans tatmin edici.

  Öküz – Toprak Elementi: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 ve 2021 Öküzler geriye çekilmeli ve faaliyetleri yavaş ve istikrarlı olmalı, ki bu da bu yılın enerjisinin tam aksi. Öküzler daha fazla evde kalmalı ve sessiz bir yaşamın keyfini sürmeli. Yıl sonu itibariyle yaşamın genel olarak iyileştiğini fark edecekler.

  Kaplan – Ağaç Elementi: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 ve 2010, 2022 Bu Kaplanlar için şahsen zor fakat profesyonel olarak iyi bir yıl. İş ve mali durum seyahatle birlikte iyileşiyor ama engeller gecikmeye yol açıyor. Aile yaşamı gergin ve romans karmaşık. Sağlığa dikkat edin – her türden kazadan kaçının.

  Tavşan – Ağaç Elementi: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 ve 2023 Bu yıl işte sayısız gecikme ve yeniden yönlendirmeyle birlikte birçok rahatsızlık var. Tavşanlar kolayca bunaldıklarını hissedecekler ve sakin kalmaları gerekiyor – tatile çıkmak önemli. İyi haber şu ki, romans bu yıl serpiliyor.

  Ejderha – Toprak Elementi: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 ve 2024 Bu Ejderhalar için harika bir yıl. Riskler ödüllendiriliyor, işte ve itibarda artış muhtemel. Ancak, lüks hayat yaşama arzusuna bağlı olarak bu pahalı bir yıl olacağa benzediğinden, harcamalarına dikkat etmeleri gerekiyor. Romans iyi.

  Yılan – Ateş Elementi: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 ve 2025 Yılanlar bu yıl daha az seyahat etmeliler ve iş hayatları telaşlı olacak. Ancak bu, kişisel ilişkiler ve romans için çok iyi bir yıl. Sağlık çarpıcı bir biçimde iyileşme gösteriyor ve Maymunun gizli arkadaşı olarak, daha şanslı olacak.

  At – Ateş Element: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 ve 2026 Bu yıl Atlar için zorlayıcı olabilir ama genelde kendilerini daha sağlıklı ve daha coşkulu hissedecekler. Yaratıcılık ve öz değerleri artıyor. Bir taşınma ya da bir iş değişikliği muhtemel ve Atları çok daha mutlu edecek. Arabayı dikkatli sürün.

  Keçi – Toprak Elementi: 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 ve 2015 Bu yanlış iletişim yılı, bu yüzden yanlış anlamalara dikkat edin. Not tutmak önemli. İlişkiler biraz gergin ve sağlık durumu değişken. Keçiler yaratıcı olmak için yalnız kalmakla en iyisini yaparlar ve daha fazla seyahat edebilirler.

  Maymun - Metal Elementi: 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 ve 2016 Bu, işte başarı yılı. Maymunlar sosyal, fakat aşırı uyarılmaya ve tükenmeye yatkın olacaklar. Daha mutlu, daha komik ve daha özgüvenliler ve daha fazla albenileri var, ama nazik olmaları ve sağlıkları açısından dengeyi bulmaları gerekiyor.

  Horoz – Metal Elementi: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981,1993, 2005 ve 2017 Bu, Horozlar için profesyonel açıdan iyi bir yıl ve iş durumu da iyileşiyor. Ama aşk ve romans açısından daha da iyi bir yıl. Horozlar çok mutlu olacak. Ancak, evde ve/veya arabada gerekli birden fazla tamir sorun çıkarabilir.

  Köpek – Toprak Elementi: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 ve 2018 Bu mali istikrar için iyi bir yıl. Köpekler bu yıl çok sosyal olacak ve kendilerini dağınık hissedecekler. İşte meşgul olacaklar veya daha fazla seyahat edecekler, bu yüzden aile üyeleri kendilerini ihmal edilmiş hissedebilir – uzlaşma şart. Kazaları önlemek açısından dikkatli olun.

  Domuz – Su Elementi: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 ve 2019 Bu Domuzlar için çok yaratıcı ve kültürel bir yıl. İş hayatı yavaşlayabilir ve para tahsil etmek daha da zorlaşacak. Ancak, romans açısından manzara iyi ve yeni bir partner bulmak ya da içten içe yanan yangının külünü uzun vadeli bir ilişkiyle yeniden yakmak kolay olacak.

  *Yılan Maymunun gizli arkadaşı olduğundan, Maymunlar ve Kaplanlar, bu yıl korunma ve fayda için Yılan figürü taşımalılar. • 2017 Ateş Horoz Yılı

  28 Ocak 2017, Ateş Horozu Çin Yılının başlangıcıdır. Maymunun Yang olmasının aksine Horoz Yin’dir; birçoğumuz hâlâ dünyanın dört bir yanında Maymunun saçmalıklarından serseme dönüyoruz! Horozun Yin yapısı, daha sakin bir yıl öngörüsü getirmekte ve geçen yılın şok, zorlanma, gerginlik ve endişesine ilaç gibi gelecek. Ancak elementler hâlâ birbirine zıt - Yin Metal, Yin Ateşin üzerinde bu da geçen yılki Yang Metalin Yang Ateş üzerinde durmasına çok benziyor. Aynı sorunların birçoğu hâlâ devam ediyor, ama çoğu yeni olay daha yumuşak bir şekilde gerçekleşecek. Başa çıkılması gerekenin çoğu, zaten olmuş olanların sonuçları olacak. Ayrıca, Maymun Yılında verilen bazı büyük kararların sonuçları ortaya çıkacak. Bir kere daha bu iki element, yıkıcı Beş Element döngüsünün bir parçası; bu yüzden tedbirli olmak için hâlâ sebepler var. Horozun başlıca işlerinden biri de Güneş doğarken ötmek; diğerlerini günün mücadeleleriyle yüzleşmeleri için uyandırmak. Bu Horoz, insanları yılın mücadelelerine uyandırmaya çalışıyor! Günaydın…

  Her ne kadar Horoz kendi türünün erkeği olsa da, Çinliler açısından bir Yin sembolü olarak görülür; bu da Kadınlar gibi Yin insanlarının ve insanlardaki ve eylemlerdeki Yin özelliklerin bu yıl daha fazla değer ve takdir göreceğine işaret eder. Yaşamları her kişinin bir hiyerarşi içindeki yerini korumasını gerektirse de, tavuklar bize nasıl birlikte iyi yaşanacağını gösterir. Ama elementlerin kombinasyonuna bağlı olarak, biraz ellerin yeniden dağıtılmasını, yeniden yapılanmayı ve hatta muhtemelen kemikleşmiş hükümet ve bürokrasi sistemlerinin hiyerarşik yapılarında belli kırılmalarını görebiliriz.

  Bu yıl aynı zamanda gruplara da belirli bir güç verilmekte ve bu, özellikle de çocukları etkilendiğinde yırtıcılara karşı savaşmak için bir araya gelen tavuklara benzetilebilir. Bu yüzden de, dünyanın dört bir yanında gücün elinden alındığını ve haklarından mahrum edildiğini hisseden herkes için yapılacak en iyi şey, değişimi gerçekleştirmek için bir araya gelmek, haklarını savunmak ve liderler tarafından duyulacak bir protesto ortaya koymaktır. Bu toplanmaların çoğu barışçıl gösteriler olacak. Ve halen geçerli iktidar yapıları açısından Yin olarak görülen kişiler de, özellikle de diğerlerine çağrıda bulunup onları zor durumlarına uyandıran seçilmiş birkaç “Horoz” ile birlikte, ihtiyaçlarını ve haklarını ifade etmek için daha güçlü bir ses bulacak. Bu, önceden sesi çıkmayanlar için iletişimin arttığı bir yıl; sezgiler ve sözlü olmayan iletişimde de artış yaşanacak. Yin Ateş üzerinde ki Yin Metal, yanıcı bir karışım ve havai fişekler gibi kıvılcımlar ve küçük patlamalar içeriyor; bu yüzden de -genelde ev yapımı- bomba ve silah sesleri ihtimalinde artış var; bu da terörizm, suikast girişimleri, politik protestolar ve aynı zamanda da isyanlara karşı biber gazı, plastik mermi ve şok tabancası da içerebilecek olan, polis ve asker müdahalesinde artışı da ima ediyor. Tepkisellikte artış olacak, fakat kuvvetli duygular hızla sönecek. Bu nedenle de, ülkeler ve çeteler gibi gruplar arasında kısa vadeli savaşlar, çoğunlukla da çarpışmalar mümkün. Horozlar bölgelerine son derece düşkündür ve bu yıl hiçbir türden istila ya da toprak işgaline müsaade edilmeyecek. Ülkeler atışıp ağız dalaşına girecek; karakter katli silahlarından biri olacak. Eylemden çok tehdit olacak ve daha önceleri sakin olan hükümetlerin çok tepkisel olduğu görülecek. Bu yılın en zor yönlerinden biri de, “Gölge”nin gücü. Bu da, birçok şeyin gölge yanının açığa çıkacağı anlamına geliyor: altta yatan güdüler; geçmiş skandallar – özellikle de seks ile ilgili olanlar; önceki aldatmacalar; bastırılmış duygular; ve suçluluk, utanç, intikam, kıskançlık, imrenme ve içerleme içeren eski eylemler açığa çıkabilir. Rüşvet ve ikiyüzlülük gibi gizli ilişkiler, nihayet incelemeyle karşı karşıya kalacak; bunlar garip şekillerde açığa da çıkabilir. Eski Çin Astrolojisinde Horozların dürüst olduğu düşünülürdü; bu yüzden de hakikatler ortaya çıkacak.

  Zorla çalıştırma ve insan kaçakçılığı gündemdeki konular olacak ve incelemeler, güçlü konumlara sahip, beklenmedik bazı işbirlikçilerini ortaya çıkaracak. Eski skandallardan herhangi birine karışan kurumlar, politikacılar ve ünlülerin önceki eylemleri için daha fazla ceza ve cezalandırma ile karşı karşıya kalmasını bekleyin. İstihbarat Servisleri, bulgularını nihayet açığa vurdukları için açıklamalarının faydasını görecekler. Ama aynı zamanda bilgiyi bu kadar uzun süre sakladıkları için karşılıklı ithamlarla da karşılaşacaklar. Başarıya ulaşmak için bu taktiği kullanan birçok kişinin manipülasyonunu görebileceksiniz ve ondan sonra başarıları artık o kadar takdire şayan görünmeyecek. Her ne kadar öngörüdeki bu gölge özellikleri kulağa ürkütücü gelse de, Yin Ateş, karanlığın daha önceden gizli köşelerine doğru parlayan bir fener ışığı gibidir; ki o köşeler artık aydınlanacak. Aslında insanlara daha açık fikirli olma konusunda yardımcı olacaktır. Ve unutmayın ki, Ateş, Yin olduğunda bile, iyimserlik ve neşe vaat eder; bu yüzden de bu yıl Yin’in bu gölge özelliklerini dengeleyecek çok daha fazla kişisel mutluluk olacaktır. Daha küçük şekillerde daha fazla nezaket eylemi olacaksa da, bu eylemler, cömertlikleri konusunda daha sessiz olacak. Çok ifşa edilmeyecek.

  Politik açıdan, insanlar tutkulu bir şekilde partizan olacak, güçlü Milliyetçi duygular besleyecekler ve birbiriyle rekabet eden dünya görüşlerine tanıklık edeceksiniz. Çok fazla kasıntılık ve önemsiz konularda kavgalar olacak. Ne yazık ki, bu diplomasi için iyi bir yıl değil. Ancak, iktidar ve baskıcı davranışın açık işaretleri gittikçe daha fazla kişiye nahoş gelecek ve biraz isyan ve iktidarı sınırlarına geri itme olacak. Her ne kadar pek çok hükümet daha da güçlü bir hiyerarşi oluşturmaya çalışacaksa da, azınlık gruplarından yeni, karizmatik bir lideri olan pek çok küçük grup çıkarak, gelecek için umut verecek. Horoz, vefayı ve düzgün davranışı sembolize eder; bu nedenle de, ortaya çıkan yeni liderler bu özellikleri taşıyacak

  Yin Ateş, mum alevi gibidir – istikrarsız ve değişkendir. İnsanların fikirleri ve duyguları da çabucak değişecek. Ancak, güçlü duygular biraz daha hafif hissedilecek. İnsanlar biraz daha değişken doğalı olacak ve daha fazla endişe, gerilim ve tedirginlik; daha fazla hayal kırıklığı ve rahatsızlık; daha fazla korku ve daha fazla üzüntü olacak. Yine de unutmayın ki insanlar aynı zamanda kendilerini daha neşeli hissedecekler; keyfini çıkaracak basit zevkler bulabilecekler; ve genel olarak morallerde bir düzelme olacak. Aynı zamanda çok fazla dedikodu olacak ve insanlar diğerlerinin kötü davranışlarını izlemenin iç gıdıklayıcı hissini yaşayacak. İnsanlar kendilerini daha duygusal ve hassas hissedecekler. Aynı zamanda önemsiz konularda kavga etmeye daha fazla yatkın olacaklar; eğer öfkelerini çok uzun süre bastırırlarsa, kendilerini kaybedip patlayabilirler, fakat bu yıl öfke çok uzun ömürlü olmayacak. Tüm duygular daha hızlı geçecek ve güçlü duygulara sarınmak zor olacak. İnsanlar aynı zamanda aralarındaki bağın güçlendiğini hissedecekler ve arkadaşlarıyla ailelerine daha yakın olacaklar; hem daha fazla sevildiklerini, hem de daha fazla sevdiklerini hissedecekler.

  Yin Ateş aynı zamanda ay ve yıldız ışığıdır da; bu nedenle de bir dizi gök olayı bu yıl daha fazla keyif verecek. Hava değişken olacak ve çok hızlı değişecek; bu yüzden de tahmini çok güç olacak. Aynı gün içinde sıklıkla birkaç kez değişebilir ve fırtına sistemleri beklenmedik şekilde aniden yön değiştirebilir. Daha fazla gökkuşağı, aurora ve daha fazla kasırga, muson ve hortumu bir araya getirip yaratan daha fazla hava sistemi bekleyin. Birçok yerde kuraklık koşulları hâlâ olsa da, bu yıl biraz düzelme gösterecek. Bu yılın, soğuk havaya alışkın yerlerde hafifçe daha sıcak bir yıl olması ve yağmur alan yerlerin de daha fazla sıcak yağmur alması bekleniyor.

  Yin Ateş, kibritler ve aynı zamanda da yıldırım düşmelerinin neden olduğu yangınlarla ilişkilendirildiğinden, dünyada birçok yerde yangınlar sorun olmaya devam edecek; yine de bu yangınların ayrı ayrı binalar ve evleri ve daha küçük alanları içermesi ve çok geniş bir alanı kaplamaması muhtemel. Ancak, küçük kıvılcımlar yine de bazı büyük yangınları başlatabilir. Volkanik faaliyette, özellikle de hava ulaşımına zarar verebilecek, hatta hava ulaşımını engelleyebilecek ve solunum sorunlarına yol açabilecek kül patlamalarıyla birlikte bir artış bekleniyor. Gaz sızıntıları, kimyasal sızıntılar ve şiddetli sisle karışık duman ve volkanik sis gibi, hava kalitesini etkileyen diğer doğal afetler de bekleniyor; çünkü metal elementi zayıflıyor ve bu havayı kontrol eden element. Bu aynı zamanda, uçan her şey için de pek iyi olmayan bir yıl: kuşlar, yarasalar, böcekler ve uçaklar da. Ne yazık ki, bu da, daha fazla uçak kazasının yanı sıra, patlamalı daha fazla araba ve tren kazasının da muhtemel olduğu anlamına geliyor. Uzayın keşfi de bu yıl tehlikeye girebilir ve mekanikle ilgili her şeyin sık sık kontrol edilmesi gerekir. Su kalitesi de bu yıl daha fazla kişi için tehlikeye giriyor, özellikle de temiz su kalitesi. İçme suyunda kirlenme riski daha fazla; bu nedenle kuyulardaki, su depolarındaki, akarsular, nehirler ve göllerdeki suyu takip etmek önemli.

  Enerji Endüstrisi, iyi bir yıl geçirecek ve Toprak Endüstrilerinin hepsi – gayrimenkul, inşaat ve madencilik- Horoz Yılından faydalanacak sektörler. Ancak, bankacılık, mühendislik ve ileri teknoloji endüstrileri, Metal Endüstrileri olduğundan bazı sorunlar yaşayacak. Çevre Şirketleri ve Tomrukçuluk gibi Ağaç Endüstrileri, önceki ilerlemelerinin tersine döndüğüne tanık olacaklar ve ağaçlarda ve binalarda böcek istilası ve binaları ya da ağaçları yıkan fırtınalar gibi çevre problemleri yaşanması muhtemel. İnsanlar bu yıl kaçmak isteyecekler, bu da eğlence endüstrisi, müzik endüstrisi ve yayıncılık endüstrisi için iyi haber. Fantezi, takdir görecek. Bu aynı zamanda sanat ve restoranlar için de iyi bir yıl. İnsanlar aynı zamanda yemekten daha fazla zevk alacaklar ve evde yemek pişirirken gittikçe daha yaratıcılıkları artacak. Dışarı çıktıklarında, küçük restoranlar büyük restoranlardan daha fazla kazanacak. Ev yemekleri ve basit yemekler tercih edilecek. Alkollü içkiler iyi satacak; bu yüzden de şarap, bira ve içki endüstrisinin yanı sıra alkolsüz içecek endüstrisi de yine bu yılın faydasını görecek. İnsanlar çok daha fazla çikolata ve tatlı da yiyecekler.

  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık da diğer bir destek alacak sektörler. Borsa yılın ilk yarısında iyi iş yapacak, ama yatırımcılar ikinci yarıda dikkatli olmalı. Ev Tasarımı bir destek alıyor, özellikle de evin yeniden dekorasyonu alanında – en çok da mutfaklarda-; insanlar yeniden dekore edip, yeniden boyayıp bahçelerinde yeni peyzajlar yapmak isteyecekler. Evlerinden birer koza veya sığınak yaratmak isteyecekler.

  Kariyer bu yıl önemli olacak ve işbirliğiyle ekip inşası iyi işleyecek. Horozlar sosyal varlıklardır ve özellikle akşam yemeği partileri gibi küçük gruplar halinde çok sosyalleşmeler olacak; insanlar küçük gruplar halinde daha fazla seyahat de edecek. İnsanlar daha kısa seyahatlere çıkacak ve daha yakın varış noktaları seçip kendi şehirleri, eyaletleri, vilayetlerinde veya kendi ülkeleri dahilinde daha fazla yer ziyaret edecekler. Küçük oteller, yatak ve kahvaltı veren pansiyonlar ve Airbnb gibi diğer geçici konaklama alanları özellikle iyi bir yıl geçirecek. İnsanlar kendilerini oyuna yatkın hissedecekler ve eğlence ve keyif bulmak için zahmete girecekler; Eğlence Parkları da bunun faydasını görecek, Milli Parkların ise daha fazla ziyaretçisi olacak. İnsanlar daha fazla masa üstü oyunu oynamak isteyecek ve kumara yönelik de belirli bir ilgi olacak; fakat geçen yıla oranla daha küçük tutarlarda.

  Bir Horoz Yılı, özellikle de Maymunlar, Fareler ve Ejderhalar için ‘Aşk Çiçeği Yıldızı’ Şansının bol olduğu bir yıldır. Bu da, herhangi bir sebeple daha fazla kişiyi cezbetmeniz ve aynı zamanda romantik ilgi uyandırmanız anlamına da gelir. Çoğu kişi bu yıl daha cazibeli bir şekilde davranacak ve daha karizmatik olacaktır. Bu aynı zamanda çok romantik bir yıl olacaktır ve tebrik kartlarıyla sıklıkla pahalı olabilen küçük hediyelerin satışında artış olacaktır. Görünüş önemli olacaktır – insanlar giyinip süslenmek, hatta kostümler giymek isteyecek ve güzellik, şıklık, bakım ve adaba daha fazla dikkat edecekler. Mücevher endüstrisinin yanı sıra kozmetik endüstrisi, cilt bakımı endüstrisi, saç bakımı endüstrisi ve moda endüstrisi de özellikle iyi bir yıl geçirecek. İnsanlar küçük lükslerle kendilerini şımartmak isteyecekler. Kişinin görünüşünü veya statüsünü iyileştirmekle ilgili tüm işlerde satışlar artacak. İnsanlar küçük resimler ve heykeller almak isteyeceğinden sanat işinde de iyileşme olacak. Minyatürler de popüler hale gelecek. Bu kilo vermek için çok iyi bir yıl. Fitness, bedenin daha eğlenceli ve yumuşak kullanımlarına odaklanacak. Yürüyüş, Dans, Yoga, Tai Chi ve Çigong, Horoz Yılında iyi hareket türlerinin iyi birer örneğidir. Ve eşli Tenis, Badminton, Masa Tenisi, Bowling ve Amerikan Bilardosu gibi faaliyetler de daha popüler hale gelecek. Spor kulüpleri, yeni üyeler kazanacak ve spor faaliyetlerine katılım artacak.

  Horoz çocukları Akademik Yıldız hediyesine sahip olacağından ve bu nedenle de okulda başarılı olacağından, birçok Asyalı bu yıl bebek sahibi olmayı seçecek. Bu nedenle her düzeyden okul, bu Horoz Yılında normalden daha fazla talihli olacak; bu da kayıtlarda, fonlarda ve yüksek test skorlarında artış olarak kendini gösterecek. Horozlar aynı zamanda derin düşünürler olarak da görülür; bu yüzden de akademik açıdan bu, edebiyat, matematik, ekonomi ve diller için özellikle iyi bir yıl, çünkü Ateş Elementi bu konularla özel olarak ilgilidir. Bilimin pek çok alanı da Horoz Yılının faydasını görecek; ve yenilikler takdir edilip ödüllendirilecek.

  Özellikle de Tıp Horoz Yılının faydasını görecek, hele de Çin Tıbbı ve Ayurveda Tıbbı gibi, antik bilgeliğe dayanan Holistik/Alternatif/Tamamlayıcı uygulamalar. En çok ilgi görecek olan sağlık konuları, Kardiyo-Pulmoner Sistemin tüm hastalıkları veya rahatsızlıkları. Bu, hafif Kalp Krizleri, Geçici İskemik Ataklar, Pulmoner Embolizmalar ve ufak pıhtılaşmalara bağlı Derin Ven Trombozunda artışların olacağı bir yıl. Aynı zamanda, Taşikardi, Aritmi ve Atrial Fibrilasyon gibi Kalp Ritmi Sorunları ile birlikte daha fazla Kalp Yetmezliği vakası olacak.

  Kan akışı ve aynı zamanda kan enfeksiyonları gibi bazı kan sorunlarının olması da muhtemel. Kalp Hastalığı ve arterlerde enflamasyon ve genel olarak enflamasyonun artması bekleniyor. İnsanlar, bir dizi sebeple solunum sorunlarından mustarip olacak. Bu nedenle, soğuk algınlığı ve gribe yakalanan kişi sayısında bir artış olacak. Kaşıntılı döküntüler, ürtiker ve kaşıntı gibi cilt sorunları birçok kişiyi rahatsız edecek. Ve insanlar daha fazla kızarıp daha fazla güneş yanığı yaşayacak. Sinirler Maymun yılında yıprandı; bu nedenle meditasyon yapmak, derin nefes egzersizleri yapmak ve diyetinizde Esansiyel Yağ Asitlerini arttırmak suretiyle sinir sistemini desteklemek önemli. Aksi takdirde, sinir sorunları ve sinir ağrıları muhtemel; epileptik nöbetler, migren ağrıları, mitral kapakçık sorunları ve irritabl bağırsak alevlenmelerinde artış dahil, nörolojik bozukluklarda da bir artış görülecek. Bu yıl sağlık için yemek önemli; bitkisel ilaçlar da daha fazla işe yarayacak ve daha popüler hale gelecek. İnsanlara daha hafif yemeleri önerilir. Bu, Su Elementinin eksik olduğu ikinci yıl olduğundan, birçok kişi yorgunluktan mustarip olacak. Bu yüzden de, insanlar dişlerinin yanı sıra beyinleriyle de daha fazla sorun yaşayacak; böbreklerle safra kesesi de, hafif de olsa birçok kişi sorunlu organlar olacak. Ayrıca küçük kemikleri kırmak da daha kolay; bu yüzden el ve ayak kemiklerinize dikkat edin. Bu yıl daha fazla uyuyup dinlenmek çok önemli. Aslında eğer insanlar alışkanlıklarını düzeltmek için bilinçli bir şekilde hareket ederlerse, bu iyileşmek ve gençleşmek için iyi bir yıl.

  İnsanlar bu yıl daha dakik, daha ayrıntılara düşkün olacak ve sıklıkla da kendilerini daha eleştirel hissedecekler; detaylara güçlü bir şekilde odaklanılacak. Önceden rahat olan insanlarda mükemmeliyetçilik ortaya çıkacak ve çoğu, detaylara daha fazla dikkat ettiğini fark edecek. Aynı zamanda daha da düzenli olacaklar. Birçok kişi kendini daha dağınık ve kafası karışık hissedecek ve çok daha fazla korku ve endişe olacak. Çocukların birden geceleri korkmaya başladığını fark edebilirsiniz; bu yüzden de daha fazla gece lambası kullanılacak. Aynı zamanda hafif üzüntüde bir artış, fakat elem ve derin kederde azalma var. İyi haber şu ki, insanlar daha sıcak kalpli ve dost canlısı olacak ve bulabildikleri her yerden mizah çıkarmaya çalışacaklar. Bu mizahın epey bir kısmı kinayeli veya saçma olacak.

  Aile yaşamı birçokları için daha büyük bir rahatlık haline gelirken; diğerleri kendileri gibi düşünenlerle bir araya gelmekten en büyük keyfi alacak. İnsanlar eğlence arayacak ve oyunlar oynamak isteyecek, yine de çoğu oyun türü, daha çok pasif olacak. İnsanlar daha hevesli olacak ve küçük mutluluk anlarını bulmak çok daha kolay olacak. Yin Ateş, ormanda saklanan küçük çiçekler gibidir. Eğer daha yavaş ilerleyip dikkat ederseniz, neşeyi getirecek olan o saklı güzelliği bulabilirsiniz. Yeni kesilmiş çiçekler gibi güzellikleri işlemek, morali yükseltebilir, fakat daha derin düzenlemeler yaratmaya çalışın. Horoz Yılında güzellik yaratmak ve bulmak ruhu dinginleştireceğinden, bu yıl her türden kişisel yaratıcılık teşvik edilmektedir.

  Burçlara Göre 2017 Tahmini

  Fare – Su Elementi: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 Bu yıl zaman zaman gerilimli olabilir. Ancak, yaşam tarzı, iş veya evde büyük bir değişiklik şansı var. Ama uzun vadede, bu sonuçlar çok iyi olacak. Biraz mali kayıp olabilir; ama bazı beklenmedik faydalar kazanabilirsiniz.*

  Öküz – Toprak Elementi: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 ve 2021 Bu, böyle bir şansı uzun süredir bekleyen Öküzler için harika bir yıl. Öküzlerin kozalarından, kendilerini şarj etmiş olarak, daha fazla enerjiyle ve daha sağlıklı çıkmalarını bekleyin. Bu onların kariyerleri ve özsaygıları açısından harika bir yıl.

  Kaplan – Ağaç Elementi: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 Bu Kaplanlar için ılımlı bir şans yılı. Çok çalıştılar ve artık bir terfi muhtemel ve işleri de iyileşecek. Ancak Kaplanların seyahat etmesi gerekebilir ve arkadaşlarla aile, Kaplanlar çok meşgul olacağından kendilerini ihmal edilmiş hissedebilir.

  Tavşan – Ağaç Elementi: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 Bu Tavşanlar için kolay bir yıl değil ve kendilerini normalde olduğundan daha rahatsız ve hayal kırıklığına uğramış hissedecekler. Aileyle geçirilen bazı güzel zamanlar var ve bu da mutluluk getiriyor. Tavşanların sabırlı olması ve keyfi bulmaya odaklanması gerekiyor.*

  Ejderha – Toprak Elementi: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 Bu Ejderhaların kendilerini güçlü hissedecekleri bir yıl. Mali kazançlar elde etmeleri ve üstlerinden iltimas görmeleri muhtemel. Ancak nakit akışlarına dikkat etmeleri gerekiyor; çünkü evde bazı beklenmedik giderler ve aile içinde bazı gerilimler olacak.

  Yılan – Ateş Elementi: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 Bu Yılanlar için iyi bir yıl. Evde kozalarında vakit geçirerek ve aileyle daha fazla vakit harcayarak mutlu olacaklar. Arkadaşlarıyla bazı sorunları olacak ve mali açıdan biraz gerilim hissedecekler, ama genel olarak, bu mutlu bir yıl.

  At –Ateş Elementi: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 Bu Atların biraz memnuniyetsizlik hissedecekleri ve kendilerini çevrede olup bitenlere ayak uyduramaz hissedebilecekleri bir yıl; bu yüzden de, seyahat özellikle özgürleştirici ve zevkli. Ancak, şans ve pratik başarılar var.*

  Keçi – Toprak Elementi: 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 Diğer bir çiftlik hayvanı olan Keçiler bu yıl şanslı. Bu, geleceğe yönelik planlar yapmak için iyi bir yıl. Aile yaşamı daha mutlu ve daha fazla eğlenip daha fazla dinlendirici faaliyet peşinde koşacaklar. Aynı zamanda da kendilerini daha yaratıcı hissedecekler.

  Maymun -Metal Elementi: 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 Bu iş için iyi bir yıl; mali durum da istikrarlı olacak. Maymunların daha organize hale gelmesi gerekiyor. Seyahatin, özellikle de yurt dışına seyahatin daha fazla tadını çıkaracaklar. Ancak, daha geçen yılın stresinden arınarak geçirmeleri gerekiyor.

  Horoz –Metal Elementi: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981,1993, 2005, 2017 Horozlar bu yıl kendilerini gerilimli hissedecekler ve daha az organize olacaklar. Kendi başlarına zaman geçirmeye ihtiyaçları var ve çevrelerindekiler daha muhtaç hale gelecek. Daha fazla oyun oynamak isteyecekler ama bunu yapamayacaklar, bu da hayal kırıklığına yol açacak. Başarı için pratiklik elzem.*

  Köpek – Toprak Elementi: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 Bu çalkantılı bir yıl, fakat eğer fırsatlar yakalanabilirse ani iyi talih var. Köpekler, evlerini tadil, yeniden dekore etmek veya yeni bir eve/ofise taşınmak isteyecekler. Sevdiklerini eleştirip onlarla kavga etmemeleri için dillerini tutmaları gerekiyor.*

  Domuz – Su Elementi: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 Diğer bir çiftlik hayvanı olan Domuzlar için onlara yaklaşan bir talih görünüyor. Mali durumları istikrarlı olacak ve eğer tedbirli olurlarsa, iş konusundaki başarı şanslarını arttıracaklar. Aile yaşamı mutlu ve önceki endişeler solup gidiyor. Sadece aşk yaşamı biraz alengirli.

  *Tavşanlar ve Horozlar, bu yıl korunma için bir Ejderha tılsımı taşımalı. Fareler, Atlar ve Köpekler, kendilerine daha fazla şans çekmek için bir Ejderha tılsımı taşımak isteyebilir. • KAHVERENGİ DOMUZ YILI 2019

  5 Şubat 2019, Kahverengi Domuz, Çin Yılının başlangıcıdır. Bu, Domuzun Yin Su elementi ile desteklenen bir Yin Toprak Yılıdır. Söz konusu Elementler birbirine zıt olduğundan, bu biraz incelik gerektiren bir birleşimdir. Neyse ki, ikisi de Yin elementi olduğundan, her tür çatışma veya zıtlık hafif olacaktır. Toprakla Su birlikte çamuru oluşturur, bu Domuz yılının kahverengi olmasının sebebi de budur! Bu, kelime anlamıyla, doğal dünyada daha fazla çamur oluşacağı şeklinde ele alınabilir ya da insanların kafasının bulanacağına işaret edebilir. Daha da ileri götürüldüğünde, politikada çamur atma olabileceği anlamına gelebilir.

  Domuz, Çin Astrolojisi 12 hayvan sisteminde son hayvandır. Bu da, birçok uzun vadeli proje, devam etmekte olan araştırma veya geciken davanın sonuca ereceği anlamına gelir. Enerji, bir sonraki aşamaya geçemeyen şeylerin tamamlanması ve sonuca ermesi çevresinde yoğunlaşmaktadır. Domuzlar kızdırıldıkları zamanlar dışında barışçıl hayvanlardır ki, bu da nadirdir. Çinliler için Domuzlar aile, arkadaşlar, yuva ve iyi yemek değerlerini sembolize eder. Aslında yuvayı ifade eden Çince harf, altında bir domuz bulunan bir çatıdır. Bu nedenle, bu yıl daha fazla ev kuşu olmayı veya eve daha yakın olmayı planlayın, çünkü bu seyahat etmekten daha fazla şans getirecek.

  Bu yılın Yin Su Elementi, küçük su birikintilerinde –bulutlar, sis ve yağmur-, özellikle de uzun süreyle devam eden, istikrarlı bir yağmurda vücuda gelir. Yağmur dereleri ve sonra da nehirleri beslediğinden, iki nehrin birleşip su seviyesinin yükselmesine sebep olması kolaydır. Bu da, dünyanın birçok yerinde alçak seviyeli yerlerde su basması riskine işaret eder. Nehirler denize akar, bu da suyu bulandıran büyük miktarlarda çamuru taşır. Ne yazık ki, suyun bu yüzeysel akışı kirlenmeye, bakteri seviyelerinde ve yosun nüfusunda artışa neden olabilir; bu da, deniz canlıları ve hayvanlarının yanı sıra turizm, balıkçılık ve kabuklu deniz hayvanı çiftçiliğini etkiler.

  Çamurlu su sembolü, aynı zamanda pek çok yerde petrol sızıntısı ya da su kalitesi veya su kaynaklarının güvenliği ile ilgili sorunlar olabileceği anlamına gelir. Suyla taşınan hastalıklar, eylem için bir katalizör olabilir. Temiz su hükümetler için büyük bir sorun haline gelirken, su güvenliğine, temiz su dağıtımına ve eskiyen su yapılarını değiştirip tamir etmeye daha fazla para ayrılacak.

  Bataklıklar büyüyecek. Göller, rezervuarlar ve bazı büyük barajlar, setler veya arklar taşabilir ve toprak ya da kum erozyonu beklenebilir. Suyu korumak için adım atılırsa, su kaynakları artabilir.

  Doğal afetlere gelince, yanardağlar ve depremler, daha küçük bir çapta hareketli olmaya devam etse de, biraz yatışacak. Dünya tamamen sabit bir zemin olmadığından, özellikle de sıcak alanlarda ve yağmura alışkın olmayan, kurak yerlerde toprak kayması kesinlikle beklenmektedir. Ani su baskınları bir sorun olabilir ve köprülerle yolların suyla yıkılıp gitmesine neden olabilir. Su her zaman aşağı inme eğilimindedir; bu nedenle, mağaralar, madenler, tüneller ve bodrum katlarının su altında kalması olasıdır. Bataklıklar ve yutan kum bataklıkları bazı yerlerde bir sorun teşkil edebilir. Sağlam olmayan temel üzerine yapılmış binalarda sorunlar çıkabilir; temel çökebilir, bina yan yatabilir ve bazıları da çökebilir.

  Fırtınaların bu yıl daha az yoğun olması, kum ve toprak erozyonuyla birlikte ani fırtınaların daha büyük bir tehdit oluşturması beklenir. Geniş alanları uzun sürelerle etkisi altına alan hava kuşakları olacaktır. Daha fazla çiseleme ve daha fazla nemli sis olacak ki, bu da trafik kazalarına neden olabilir. Bir de denizde daha fazla sis olacak ki, bu da denizcilikte bazı sorunlara neden olabilir. Bazı alanlarda, büyük kar fırtınalarından ziyade dondurucu bir sis ve sulu sepken görülebilir. Kaldırımlarda, yollarda ve köprülerde buzlanmada artış olabileceğinden kış aylarında seyahat ederken dikkatli ve tedbirli olun. Yaz aylarında normalde görülmeyen yerlerde bile nemde artış olacak. Bu yıl ateş eksikliği elektrik şebekelerinde aşırı yüklenmeye ve elektrik kesintilerine neden olabilir.

  Sel basan yerler dışında tarım Yin Toprak Elementinin faydasını görecek. Çok suya ihtiyaç duyan ürünlerin yıldızı parlayacak. Bu ürünler arasında pirinç, pamuk, baklagiller, buğday, yonca, şeker kamışı, marul, turpgillerden sebzeler ve bademler de bulunmaktadır. Besi hayvanlarının –tüm çiftlik hayvanları- bu yıl bol bol suyu olacak ki, buna ihtiyaçları var. Çimler büyüyecek ve hem otlayan hem de göç eden hayvanları besleyecek, böylece de yavru hayvan sayısında bir artış olacak. Yin Su, Yin Toprağı besler ve canlıların büyümesine neden olur. Meyve ve sebzelerde bereketli bir mahsul olması beklenir; biyodinamik ve organik çiftçilikteki büyüme artacak.

  Suyun bir döngüsü vardır: suyun buharlaşması bulutları meydana getirir; sonra bulutlar yağmur yağdırır, yağmur da akarsuları nehirlere akıtır; nehirler göller ve okyanuslara akarak en sonunda tekrar buharlaşır. Yin Toprak döngüsü her şeyi büyütür ve toprağı sembolize eder; toprak böceklerle hayvanları besleyen bitkileri büyütür; böceklerle hayvanlar da daha fazla verimli toprak oluşturan gübreyi meydana getirir. Her iki element de özellikle de organik materyalin geri dönüşümü ile ilgilidir. Bu, geri dönüşüm endüstrisini önemli ölçüde güçlendirecek, bilim adamları da gıda atığı ve çöple başa çıkma ya da onları işlemenin yanı sıra suyun ıslahı için de yeni yollar bulacaktır.

  Hükümetler, ülkelerinin iç işleri ve politikalarına daha fazla dikkat gösterecekler. Eyaletler veya Bölgelerin kendi halkları üzerinde daha fazla nüfuzu olacak ve bu bölgelerin temsilcilerinin, yasama üzerinde güçlü bir etkisi olacak. Ülkeler diğer uluslarla olan ilişkilere veya dışişlerine daha az odaklanacak. İşgal altındaki veya yabancı topraklardan çekilmeler olabilir ve geçmişin anlaşmazlıklarını çözüme kavuşturmak daha kolay olabilir. Ülkeler arasındaki müzakereler, antlaşmalar, sözleşmeler ve ittifaklara Domuz Yılında onay verilecek. Komuta veya yönetim kademelerindeki değişiklikler normalden daha sorunsuz ve daha barışçıl olacak.

  Uluslararası çapta çoğu ilişkinin uyumlu ve dostane olması beklenir. Eğer hükümet liderleri veya politikacılar diğerleriyle çatışmayı seçerse, bu yıl denkleriyle daha fazla karşılaştıklarını ve geçmişte olduğu gibi hakimiyet kuramadıklarını fark edecekler. Direniş eşit bir direnişle karşılaşacak. Bu, her iki tarafın da uzlaşıp çözümler bulmak üzere beklentilerini kayda değer ölçüde düşürmesi gereken açmazlara yol açabilir. Bu yıl aşamalı olarak artan kazançlar ve küçük zaferler çok daha kolay olacak.

  Bunun Borsa için iyi bir yıl olması beklenmiyor ve Borsa inatçı bir düşüş eğilimine girecek gibi görünüyor. Bunun nedeni, Ateşin Toprağın içinde hapsolup Suyla söndürülmesidir. Borsanın dalgalanma hali ateşe benzer kabul edilir ve piyasadaki büyümenin üzerinde engelleyici bir enerjisi vardır. Riskli yatırımlar veya hızlı kâra yönelik yatırımlar tavsiye edilmiyor. Yatırımcılar daha az iyimser ve daha çekingen hissedecekler; bu yüzden de daha muhafazakâr yatırım stratejileri yatırımcılar için daha popüler ve daha rahat halde olacak. Bu, paranızı elde tutma zamanı ve uzun zamandır ilk defa, tasarruf hesapları pek çok yatırımdan daha başarılı olabilir.

  Genel olarak, bu iş ve tiacret için iyi bir yıl; çünkü hem Toprak hem de Su Elementleri, ticaretin dayandığı Ağaç Elementini besler. Ancak, bir Çin sözü “İşletmeler Domuz Yılında plan yapmalı ve Fare Yılında yeni projelerini başlatıp genişlemelidir” der, ki Fare Yılı da 2020’dir. Konut inşası, yayıncılık, çevre/ekoloji endüstrileri ve fen bilimlerine dayalı işletmelerin tümünün iyi bir yıl geçirmesi beklenir. Gayrimenkul konut satışı gibi Toprak İşleri ve Gıdayla ilgili tüm işletmeler desteklenecektir: gıda yetiştirme, üretimi, dağıtımı, hazırlama ve satışı için de iyi bir yıl olacak. Çiftlikten Sofraya restoranları ve aile restoranları en iyi iş yapan yerler olacak. Çamur, kil, yosun veya taş kullanan güzellik ürünleri veya spa tedavileri çok popüler olacak. Birlikte çalışan ve güçlerini birleştiren ortaklıklar ve işletmeler daha güçlenecek ve karşılıklı fayda görecek. Domuzun enerjisi, Eğitimle ilgili işleri, özellikle de çocuklar ve çocuk oyuncakları ile ilgili olanları büyütecek. Domuz aynı zamanda başkalarıyla ilgilenmek ve bakım ilgili tüm işler için de faydalıdır: şifa, terapi, danışmanlık ve sosyal çalışmalar. Çocukların ve haklarından mahrum bırakılanların refahına odaklanan hayır kuruluşları ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların yanı sıra evsiz barınakları ve yoksul aşevleri de daha fazla bağış ve gönüllü kazanacak. Bu kesinlikle para, iktidar veya statüyü hor kullanma ya da gösteriş yapma yılı değil. Cömertlik yılın temalarından biri olacak ve insanlar daha az talihli olan diğerlerine yardım etmeye daha fazla meyilli olacak.

  Bu, tüm ev içi becerileri geliştirmenin yılı: yemek pişirme, gazete küpürleri veya resimlerle defter yapma, ev idaresi ve bahçıvanlık gibi; bu becerileri mesleğe dönüştürmek bu yıl daha kolay olabilir. Bu becerilerle ilgilenenler daha fazla takdir görecek ve asistanlar veya imalatta montaj hatlarında çalışanlar gibi destek konumlarında çalışanların kıymeti daha iyi bilinecek.

  Bu yılın Elementlerinin ilginç yönlerinden biri, her ikisinin de Yin olmasıdır: Yin Toprak ve Yin Su. Hem Toprak hem de Su Elementleri aynı zamanda Yin olarak kabul edildiğinden, bu neredeyse dörtlü bir Yin yılı gibi. Yin ve Yang sıklıkla zıt olarak yanlış yorumlanır; ancak gerçekte, her biri diğerinin tohumlarını içinde taşıdığından, birbirine bağımlıdırlar ve birbirlerine dönüşebilirler. Çin Tıbbında erkeklerin dışarıda Yang ve içeride Yin; kadınların ise, dışarıda Yin ve içeride de Yang olduğu söylenir. Bu nedenle herkeste kesinlikle hem Yin hem de Yang özellikleri vardır. Ancak çoğu toplum çok uzun süredir inanılmaz derecede Yang odaklı ve bu denge artık değişmek üzere.

  Bu, 2019’da Yin’in gücünün yükseldiğine işaret eder ve gücü zıtlaşan Yang yöntemiyle değil de, Yin yöntemiyle güç bulmak önemlidir, özellikle de kadınlar için. Erkeklerin de Yin yönlerini ifade etmeleri yönünde bir beklenti olacaktır. Erkeklerin gerçek benliklerini keşfetmeye başlayacak ve merhamet gibi Yin özelliklerini daha fazla ortaya koyacak kadar cesur olması gerekmektedir. Bu, aile, arkadaşlar ve topluma odaklanmanın yılıdır. Bu sene Yin meseleleri önemli ve yaşamın bu alanındaki iyileşmeler, yasama yoluyla ve hareketler şeklinde elde edilebilir ve edilecek de. Bu, doğum kontrolü, gebelik, doğum izni, çocuk sağlığı, kadın sağlığı, aile sağlığı ve yaşlıların bakımı gibi konuları da içerir. Daha önce haklarından mahrum edilenler, daha fazla hak kazanacaklar. Buna kadın hakları, gay hakları ve çocuk hakları da dahildir. Sessiz azınlıklar seslerine kavuşacak ve sesleri duyulacak. Bu davalar için savaşmak üzere daha fazla kadın konuşmacının ortaya çıkmasını bekleyin, sadece iktidardaki erkeklere veya mevcut sisteme karşı değil. Çocukların eğitilmesi bir ayrıcalık olacak ve açların beslenmesi, evsizlere ev bulunması ve göçmenlerle, özellikle de göçmen çocuklarla ilgilenmek birer miting yapma amacı olacak.

  Bu yıl saldırganlık ve şiddete tahammül gösterilmeyecek ve bu toplumsal sorunları daha etkili bir şekilde ele almak üzere sistemler yaratmak veya yasalar geçirmekte büyük adımlar atılacak. Bu, kin tutmanın ya da intikam planlamanın yılı değil. Bu enerjiler takdir veya müsamaha görmeyecek ve kınama ve dışlanma ve tekdir getirecek. Uyumlu etkileşimler için, gönül alıcı sözler ve yatıştırıcı ses tonları önerilir. İnsanlar çok daha Barış Yanlısı hissedecek ve işbirliği yapmayı ve uzlaşmayı kolay bulacak.

  Domuz, sıkı çalışanları ödüllendirmeye ve çalışmadan sonra gelen rahatlama ve dinlenmeye değer verdiğinden, bu Domuz Yılının enerjileri, aynı zamanda emeklilik yaşına yakın kişileri emekliliğe teşvik edecek. Bu, emeklilik yaşına ulaşan Bebek Patlaması kuşağının zirvesine denk geliyor. Bu yüzden, bu yıl emekli olmuyorsanız bile, emekli olmak istediğinizi fark edebilirsiniz. Bu yıl dinlenmeye, rahatlamaya ve tatillere daha fazla zaman ayırdığınızdan emin olun. İnsanlar bu yıl yemekle çok ilgilenecekler ve tema da, ‘yemekte lezzet’. İnsanlar, kaloriler veya besleyicilikle daha az ilgilenip, lezzete daha fazla odaklanacaklar. Daha fazla yemek yapacak, daha çok bir araya gelip birlikte yemek yiyecekler. Aile tariflerini ve kendilerine miras kalan tarifleri pişirecekler. Geleneksel yemekler zevk verecek. Bu yıl fazla çiğ yiyecek yerine pişmiş yiyecekleri daha çok tüketmek önemli. Meyveler, Kök Sebzeler ve Baklagillerin tümü Toprak Elementine aittir ve bu yıl çok besleyici olacaktır. Yin Toprak aynı zamanda küçük miktarlarda tüketilen tatlı gıdalar veya tatlılarda da hafif bir şekilde bulunur; bu yüzden, küçük hamur işleri, hafif tatlılar ve kremamsı muhallebiler popüler olacak ve yoğun ağır tatlılardan daha fazla tüketilecek.

  Bu yıl özellikle de mide çevresinde kilo almak son derece muhtemel. Ancak kilo küçük artışlarla alınacağından, yıl sonuna dek fark edilmeyebilir. İnsanlar örtücü ve alınan kiloyu iyi gizleyen, rahat, büyük giysiler giymeyi çekici bulacağından bu mümkün. Domuz enerjisi biraz hareketsiz olabildiğinden, lenf sıvılarını hareket ettirmek için hafif egzersizler, özellikle de trambolin üzerinde zıplamak ve Çi Gong Salınım egzersizi tavsiye edilir. Lenf masajı veya beden ve ruh sağlığını korumak ve iyileştirmek amacıyla yapılan fizik tedavi/egzersiz gibi yöntemler dahil, masajlar gerilimi düşürmeye ve daha fazla gevşemeye yardımcı olacaktır. Jimnastik ve Yoga, Pilates ve Tai Chi gibi esneme egzersizleri de iyidir ve sıklıkla hafif yürüyüşlere çıkmak hoşa giden bir egzersiz türü olacaktır. İnsanlar ayrıca bireysel antrenman yerine grup egzersizini ve egzersiz derslerini çekici bulacaklar. Toprak ve Suyun kombinasyonu, Çin Tıbbında ‘Dalakta Nemlenme’ anlamına gelir. Bu nemlenmeyi dengelemek için saunalar yardımcı olabilir. Bu nemlenme Toprak organları olan Dalak, Pankreas ve Midede sorun olarak kendini gösterebilir. Bu, sindirim sorunlarına neden olabilir, bu yüzden sindirim sorunlarını hafifletmek için pişmiş yemekler tavsiye edilir. Aynı zamanda sindirime yardımcı olmak ve mideyi ısıtmak için, diyete Zencefille birlikte, Kakule ve Tarçın gibi daha fazla baharat ve sıcak içecekler de eklenmesi tavsiye edilir. Çorbalar ve yahniler de iyidir. Düzenli yemek yemek çok önemlidir. Ancak insanlar bu yıl atıştırmalarada karşı koyamayacaklar.

  Ateşin eksikliği, kan dolaşımı sorunlarında artışa neden oluyor ve kanın daha az akışkan ve daha koyu kıvamlı olmasına bağlı olarak, kalp yetmezliği ve küçük kan pıhtıcıkları, hemoroit ve varisli damar risklerinde hafif bir artış var. Kan vermek bu sorunları hafifletmeye yardımcı olur ve bazı gıdalar, kan kalitesini iyileştirmek açısından çok iyi olarak kabul edilir. Bunlar arasında, Mu’er (Ağaç Kulağı) Mantarları ve kalbe benzeyen, Çin Tıbbında kanı temizlediği söylenen Kiraz gibi kırmızı meyveler de bulunmaktadır.

  Çamurlu su olarak sembolize edilen element kombinasyonu aynı zamanda Böbrekleri ve Mesaneyi de etkileyebilir. Bu, idrarı bulandırabilen İdrar Yolu Enfeksiyonlarının daha sık görülmesiyle kendisini ifade edebilir (Yaban mersinleri yardımcı olabilir). Ya da küçük böbrek taşlarında bir artış olabilir (Karpuz suyu faydalı olabilir). Ne yazık ki böbrek yetmezliğinin ortaya çıkması daha kolaydır, diyaliz, hatta böbrek nakli gerekli olabilir. Böbrek sorunları aynı zamanda cansızlık, alt sırtta sorunlar, diş sorunları, diz sorunları veya düşük cinsel arzu olarak da kendisini gösterebilir. Böbreklerinizi desteklemek açısından daha fazla dinlenip uyuduğunuzdan emin olun. İlginç bir şekilde, her ne kadar insanlar bu yıl fazla seks yapmayacak olsa da, çok daha doğurgan olmaları ve pek çok bebeğin dünyaya gelmesi çok daha muhtemeldir.

  Balgam çamurlu suyun diğer bir ifadesidir; bu yüzden solunum enfeksiyonlarıyla hasta olan kişilerin sayısının artması, solunum yolu tıkanıklığının normalden daha uzun sürmesi beklenmektedir. Eğer solunum yolu tıkanıklığına yakalandıysanız, daha fazla Sarımsak, Zencefil, Yeşil Soğan ve Acı Biber içeren Tavuk Suyuna Çorba pişirip Limonlu ve Ballı Sıcak Su için –bir shot viskiyle daha bile iyi olur! Domuz, evini seven ve aile odaklı bir canlı olduğu ve rahata değer verdiği için, insanlar daha fazla evde kalmak isteyecek. Aile, arkadaşlar ve iş arkadaşları ile sıklıkla bir araya gelmek için daha güçlü bir istek olacak. Bu, çocukları ve torunları şımartmak için iyi bir yıl. Yılın Yin yapısı, birçok insanı rahatsız edebilecek olsa da, onların Yang yapılarını dengeleyecektir. Şekerlemeler yapın ve sadece var olarak daha fazla vakit geçirin. Esas olan, Domuz Yılında rahatlayıp yaşamdan zevk almak ve sevdiklerinizle vakit geçirmektir.

  İnsanlar bu yıl daha ilgili, düşünceli ve özenli, diğerlerine yardım etmeye daha istekli olacaklar. Bu aile meselelerini ele alıp geçmişten kalan kırgınlıkları aşmak için çok iyi bir yıl. Bağışlamak daha kolay ve barışma yılın temalarından biri. İnsanlar romansı daha ciddiye alacak ve daha fazla evlenme teklifi olması muhtemel. Birinin kalbini kırmak ya da yüzeysel ilişkilerle uğraşmak için iyi bir yıl değil.

  Domuz dürüst bir canlı olarak görülür, bu yüzden hakikat değer görecek. Ancak, çamurlu su her şeyin her zaman berrak olmayacağı anlamına geliyor. İnsanların kafası biraz daha karışık olacak ve gizli tehlikeyi görmek her zaman kolay olmayabilecek. Su her zaman berraklaşmaya çalıştığından, aldatmaya kalkanlar sır saklamakta çok iyi olmalı. Bu yüzden, bu yıl onların aldatmaları sandıkları kadar gizli olmayacak veya gizli kalmayacak.

  Toprağın aşağı, Suyun içine itilmesi çamur oluşturur, ancak sonra güneşte kurumak için yükselir. Bu da, altta gizlenenin ortaya çıkması gerektiği anlamına gelir. Bu nedenle, geçmişin affedilebilir günahlarının hatırlanmak için ortaya çıkması ve temizlenmesi, vicdanların rahatlaması gerekiyor. Terapistler ve papazlar tavsiyeler vermekle daha fazla meşgul olacak ve Katolik kiliseleri de günah çıkartmak isteyen daha fazla kişiye ev sahipliği yapacak. Bu günahlar dünyaya da açıklanabilir, ancak isimsiz veya gizli olarak ve bu yıl Yang fazla güçlü olmadığından Yinleri kendilerine av edinenler tespit edilecek.

  Duygusal olarak, insanlar daha endişeli olacak ve daha fazla korkacak, ancak sevdikleri tarafından kolayca avutulabilecekler. Çoğu insan daha fazla sarılmak ve kucaklaşmak isteyecek. Daha sevecen ve daha az öfkeli hissedecekler. Çatışmaları çözümlemek kolay olacak ve sabır yardımcı olacak. Diğerleriyle ilişki kurmak ve arkadaş edinmek daha kolay. Esas hedef memnuniyet ve yaşamdan zevk almak – yeni döngüye hazırlanırken dinlenmek ve şifa bulmak.

  Genel olarak, Domuz bu yıl çoğu kişiye hediyeler getiriyor. Kaplanlar, Tavşanlar ve Keçiler özellikle fayda göreceklerse de, tüm çiftlik hayvanlarına iyi gelecek. Yılanlar, Maymunlar ve Domuzlar (altmışıncı doğum günlerini kutlayanlar dışında) bu yılı daha zor bulacaklar. Bu da, daha çok çalışmaları, daha fazla seyahat etmeleri, iş değiştirmeleri, yeni bir işe başlamaları, evlenmeleri veya bebeklerinin olması anlamına gelebilir – Çinliler buna “İyi Kötü Talih” der. Tedbir, bir Kaplan Tılsımı taşımaktır.

  Hayvan Burçları İçin 2019 Tahminleri

  Fare– Su Elementi: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 Bu, sosyalleşmek ve romans için iyi bir yıl. Ancak, mali işler biraz incelik gerektiriyor; bu yüzden para konusunda dikkatli olun ve çok fazla risk almayın. Başlamış olduğunuz projeleri bitirme zamanı. Öküz – Toprak Elementi: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 ve 2021 Bu Öküzler için iyi bir yıl. Mali işlerde iyileşme var ve itibarınız artıyor. Ancak en iyisi eve yakın olmak.

  Kaplan – Ağaç Elementi: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 Bu, Kaplanlar için iyi bir yıl. İş büyüyor ve mali durum iyileşiyor. Yeni planlar başarıyla uygulanabilir. Bazı aile sorunları ortaya çıkabilir ve kısa mesafeler için bile olsa, seyahat ederken tedbirli olunması tavsiye edilir.

  Tavşan – Ağaç Elementi: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 Bu Tavşanlar için mutlu bir yıl, özellikle de aile içinde. Kendilerini daha yaratıcı hissedecek, daha iyi ifade edecekler ve daha fazla takdir edilecekler. Ancak, Tavşanlar para harcama konusunda tedbirli olmalı.

  Ejderha – Toprak Elementi: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 Bu Ejderhalar için mali ve sosyal açıdan talihli bir yıl. Ancak, Ejderhalar daha kolay öfkelenebilir ve başkalarına karşı daha sabırsız olabilirler. Bu, tadilat yapmak veya evi dekore etmek için uygun bir yıl değil.

  Yılan* – Ateş Elementi: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 Bu Yılanlar için inişli çıkışlı bir yıl. Aile bağları yıpranabilir, ama romans için iyi bir yıl. Para kazanılabilir ama bunun için sıkı çalışmak gerekecek. Seyahatte, özellikle de su üzerinde seyahatte sorun var.

  At – Ateş Elementi: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 Bu Atlar için duygusal olarak istikrarlı bir yıl ve aile mutlu. İşte ve mali durumda pozitif bir büyüme var. Ancak, evle ilgili bazı sorunlar olabilir, tamirat gerekebilir.

  Keçi – Toprak Elementi: 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 Bu, Keçiler için mutlu bir yıl, özellikle de aile yaşamında. Evlilik veya doğum yoluyla aileyi büyütmek için iyi bir yıl. Kısa yolculuklar uzun olanlardan daha iyi ve bazı mutlu anılar getirecek.

  Maymun* - Metal Elementi: 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 Bu Maymunlar için incelik isteyen bir yıl, bu yüzden de her zamankinden daha dikkatli olmaları gerekiyor. Ancak para kazanmak ve işlerini genişletmek için iyi bir yıl. Fazla özgüven ve iç gerilim konusunda dikkatli olun.

  Horoz – Metal Elementi: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981,1993, 2005, 2017 İki zor yıldan sonra yaşam bu yıl çok daha iyileşiyor. Diğerleriyle daha iyi geçiniyor veya aile üyeleriyle barışıyorsunuz. İşte ve mali durumda şans var ve bu, daha sosyal ve romantik bir yıl olabilir.

  Köpek – Toprak Elementi: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 Bu, işte ani bir iyi talihle birlikte, Köpekler için daha mutlu bir yıl. Evde daha fazla vakit geçirecekler ve çok fazla seyahat etmeyecekler. Çevrelerindeki insanların duygusal desteğe ihtiyacı olabilir.

  Domuz* – Su Elementi: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 Bu, Domuzlar için yavaş bir yıl ve sıkıcı gelebilir, ancak büyük oranda huzurlu ve sakin olacak. Seyahat, özellikle de uluslararası seyahat sınırlı olacak. Mali açıdan sadece birkaç kazanç olacak, ancak gerçek hiçbir kayıp da olmayacak.

  *Domuzlar, Yılanlar ve Maymunlar, bu yıl korunma ve daha fazla şansı kendilerine çekmek için bir Kaplan tılsımı taşımalıdır.

  SORUMLULUĞUN REDDİ: Bu tahminde verilen tüm bilgiler, Çin Beş Element Teorisinin antik ilkelerine ve Çin Astrolojisindeki hayvan sembolizmi anlayışına dayanmaktadır. Sadece eğlence amaçlıdır. Bu bilgileri kullanmanın getireceği sonuçlara dair açık veya gizli bir garanti yoktur ve kullanıcılar kendi yorumları veya kendi koşullarına uygulama konusunda kişisel olarak münhasıran sorumludurlar. Ayrıca, bu bilgi hukuki, tıbbi veya psikolojik tavsiye, değerlendirme ve/veya tedavi yerine geçmez ve böyle bir niyet güdülmemektedir. • Fare Yılı 2020

  25 Ocak 2020, Beyaz Fare Çin Yılının başlangıcı. Fare, Çin Astrolojisi sistemindeki ilk hayvan ve bu, yeni bir 12 yıllık ve 60 yıllık döngünün başlangıcı; bu nedenle de yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda yeni bir on yılın da başlangıcı; bunların tümü, onu yeni başlangıçlar ve yeni fırsatlar için özellikle önemli bir yıl yapıyor. Yeni fikirleri, yeni planları ortaya çıkarma ve yeni fırsatlara evet deme zamanı. Bu yıl yeniden keşfetmek ve yeniden başlamak için iyi bir yıl.

  Fareler Çinliler tarafından oldukça pozitif hayvanlar olarak görülür ve akıllı oldukları ve her zaman yemek bulabildikleri için de takdir edilir. Fare Yılında doğan kişilerin, çekici, kolaylıkla uyum sağlayabilen, hazır cevap, esprili ve sosyal kişiler oldukları düşünülür. Fareler küçüklerini destekler; bu yüzden de, bu, gençlerin güçlendiği ve kişinin kendi gençliğini geri kazandığı bir yıl. İnsanlar kendilerini daha genç ve daha canlı hissedecekler. Efsaneye göre, Fare Öküzü kendisini sırtında taşıması için kandırmış ve yarışı ilk bitiren olmak için bitiş çizgisine varmadan hemen önce sırtından atlamıştır. Bu yılın enerjileri şüphesiz toplumdaki bazı hilebazlar ve fırsatçılara ilham verecektir; bu yüzden de kulağa gerçek olmak için fazla iyi gelen her şeye dikkat edin!

  Bu, üstte Yang Metalle birlikte bir Yang Su Yılı. Beş Elementin ‘Yapıcı’ döngüsünde Metal Elementi Su Elementini beslediğinden, bu iki element, birbirine uygun ve birbiriyle uyumlu kabul edilir. Bu da barış içinde geçmesi muhtemel bir yıl olacağı anlamına gelir. Ancak, bu iki güçlü Yang elementin bu yıla getirdiği, altta yatan, gizli bir saldırganlık var ki, göz ardı edilmemesi gerekiyor ve eğer provoke edilirse açığa çıkma ihtimali çok fazla.

  Yang Metal kılıcı ve askerî gücü temsil eder. Çinliler bir kılıcı taşımak için yılların eğitiminin gerektiğine ve bir savaşçının onu doğru bir yargıyla taşıyabilmek için doğru zihinsel yönelime sahip olması gerektiğine inanırlar. Askerî ve politik liderlerin, şeref, cesaret, görev, saygı, hizmet, sadakat ve adanmışlık gibi önemli Metal değerlerini vurgulayacaklarını göreceğimiz bir yıl. Bu idealler toplumda da değer ve takdir görecek. Önümüzdeki yıl bir sonraki yılın çatışmalarının tohumları atılacağından, Fare Yılında Yang Metalin olması, yeni yerlerde askerlerin toplanabileceği ya da harekete geçebileceğine işaret eder.

  Bir kılıcın dövülmesi, ateş (metalin ısıtılıp doğru şekli alıncaya dek defalarca çekiçle dövüldüğü ocak) kullanmayı gerektiren, zor bir süreçtir. Daha sonra, çok keskin uçlu, çetin bir silah oluşuncaya dek bileme, sertleştirme, su verme ve tavlama işlemi defalarca tekrarlanır. Bu metafor insanlara uygulandığında, geçmişte acı çekenlerin, bu süreçte geliştirdikleri kişiliğin ve önceki acı ve zorluklardan kazandıkları gücün ödülünü alacakları anlamına gelir. Kendi ayakları üzerinde dimdik durmak isteyen veya sonuçlarından korkmadan “kendi gerçeklerinin ışığında dik durmak” isteyen kişiler özel olarak saygı görecek ve parlayacaktırlar. Engelleri aşmaktan gelen özbenliğin gücünün vücut bulmuş hali olan, dayanıklı kişiler, kahraman ya da sosyal ikon olarak ortaya çıkıp geniş takipçi kitlelerine ulaşacak. Dayanıklılıkları ve dürüstlükleri için takdir görecekler. Bu bir Olimpiyat yılı olduğundan şüphesiz ki bunlardan bazıları da sporcu olacak.

  Yang Su, aynı zamanda büyük gölleri ve büyük nehirleri de içeren okyanus tarafından temsil edilir. Bu yıl suda muazzam bir güç var ve gelgit olayları, yükselen deniz seviyeleri ve diğer normalden büyük dalgaların sebep olduğu büyük sel baskını olaylarının olması bekleniyor. Temiz suya tuzlu suyun karışmasına hazırlıklı olun. Alçakta kalan kıyı bölgeleri, özellikle de kıyı şehirleri, fırtına kabarmasından, büyük depremlerin neden olduğu tsunamilerden veya buzdağlarının erimesinden kaynaklanan sellere açık olacak. Tipiler olacak ve yağışların sağanak şeklinde olması muhtemel. Daha fazla atmosferik koridorlarının oluşması ve büyük kar yağışlarının çığa yol açması bekleniyor. Büyük nehirlerin sınırlarının ötesine taşması veya göllerin, özellikle de şehirlerin yakınlarında yükselerek pahalı evlere su bastırması da muhtemel olacak. Kum torbalarınızı hazırlayın!

  Yang Metal sonbahar; Yang Su da kıştır. Bu karışım, bu dönemlerde çok güçlü bazı fırtınalar öngörülmesine neden oluyor. Aralarından bazıları böyle düşük, dondurucu sıcaklıklara alışkın olmayan birçok yerde aşırı soğuk olacak. Metal ve Su, hava açısından Rüzgârla temsil edilen Ağacı Beş Element Döngüsünde arkadan ittiklerinden, özellikle de sonbaharda büyük bazı rüzgârlı fırtınalar bekleyebilirsiniz; bu da küçük suya, yani yağmur ve kara yol açarak sulu ve rüzgârlı normal fırtınaları daha da Yang, yani daha da tehlikeli hale getirecek. Şüphesiz ki bu da sert hava koşullarına bağlı olarak uçak ve araba kazalarına yol açacak.

  Sudaki kuvvet aynı zamanda bazı büyük sosyal değişiklikler öngörüsünü de getirebilir. 60 yıl önce ABD’deki Vatandaşlık Hakları hareketinin başlangıcında olduğu gibi, benzer düşünüşe sahip insanların ayaklanmaları söz konusu olabilir. Veya kamuoyunun fikirlerinde ya da politikada öyle büyük değişiklikler olabilir ki, 1960’ta ABD’de seçilmiş olan John F. Kennedy gibi yeni, şaşırtıcı bir liderin yolu açılabilir. Ülkelerin dört bir yanında, çoğu geçen yılın protestolarının devamı olan büyük, esasen şiddet içermeyen protestolar görmeyi bekleyebilirsiniz. Şiddet ancak bu gösterileri dağıtmak için işin içine ordunun karışması halinde beklenebilir. Bu gösteriler hükümetlere daha önce baskıcı ve adaletsiz olan politikalarının gidişatını nasıl düzeltebileceklerini gösterecektir.

  Uzun süredir görevde olan politikacıların seçimi kaybettiklerine ve yerlerini daha genç, daha az muhafazakâr adaylara bıraktıklarına tanık olabilirsiniz. Yeni fikirler ülkenin dört bir yanına bir dalga gibi yayılacak ve daha önce ayrı duran insanlar bir araya gelecek. Çinlilerin bir deyişi vardı: “tüm nehirler bir okyanus olur” derlerdi; her türden insanın değişim dalgaları yaratmak için bir araya geleceği bir yıl.

  Birçok insan politikacıların ve ünlülerin geçmişteki kötü davranışları nedeniyle daha bıkkınlaşıp ve hatta daha da tiksinecek. Kaba saba muameleden pek çok insan bıktı usandı. Bu yıl davranışlarda daha fazla Metal ideallerine dönüş çağrısı olacak. İnsanlar örnek olmak isteyerek daha fazla nezaket, kibarlık göstererek adab-ı muaşerete geri dönecekler.

  İnsanlar aynı zamanda ticarette daha fazla etik uygulama talep edecek; gerek insanların gerek işletmelerin önemli değerleri ön plana çıkarmasını, uygun davranmasını ve kendi eylemleri için sorumluluk üstlenmesini isteyecekler. Yolsuzluğu kökünden söküp atmak ve etik bir şekilde davranan şirketleri ödüllendirmek için güçlü bir arzu olacak. Bu yıl iki yüzlülüğe tahammül edilmeyecek; aslında bu, kamuya mal olmuş isimlerin ilkelerinden taviz vermesi için tehlikeli bir yıl olabilir.

  Ne yazık ki, bu aynı zamanda birçok insanın ahlak propagandası yapmasına da yol açacak; haklı olduklarından emin oldukları için, bu propaganda bunaltıcı ve hatta kavgacı bir his veren katı bir tutum olarak ortaya çıkacak. Ancak Metal Elementi daha ziyade bireysel olan erdemli davranış kurallar bütünü ile alakalıdır ve ifadesini edep ve ahlakî cesaretle davranma olarak bulacak. İnsanlar kendi değerlerinin vücuda gelmiş hali olduğunda ve kendi değerleriyle yaşadığında, benzer inanç ve davranışlarına sahip diğerlerini kendilerine çekerler. Bu yıl “doğru olanı yapanlar” takdir edilecek ve ödüllendirilecek.

  Ancak yılın daha ciddi olan Metal yönünün aksine, Fare popüler kültürü canlandırıyor ve yıllardır görülmeyen veya hissedilmeyen bir gençlik hissi olacak. Karizma ve çekicilik anlamındaki bir Çin sembolü olan Şeftali Çiçeği Şansı (Aşk Çiçeği Yıldızı) bu yıl bol olacak. Kiraz çiçekleri gibi bu çiçekler de yenilenmenin bir sembolüdür: uzun, zor bir kıştan sonra ilkbahar vaadi. Kendisini insanlarda yaşama sevinci, dertsizlik ve neşe olarak gösterecek. Şeftali şansı, insanları daha flörtçü yapacak; bu, daha fazla seks yapmak için çok iyi bir yıl gibi gözüküyor. Fareler aynı zamanda çok fazla üremeleriyle de bilinirler; bu yüzden de, özellikle de zaten çocuğu olan ailelerde, hamileliklerde ve aynı anda birden fazla bebek doğumlarında artışa tanık olacaksınız.

  İnsanlar imajlarını sadeleştirmek isteyecek ve klasik tarzlarda giyinecekler veya daha genç tarzlarda ya da akışkan etnik desenlerle bohem tarzlarda giyinmek isteyecekler. Örme kumaşlara, ipek ve yanar döner efektli kumaşlara da değer verilecek. Yılın renkleri koyu renkler olacak; esasen Su için mavi, mavi yeşil ya da siyah; Metal içinse beyaz, gri, metallik renkler ve pasteller. Altın ve Platinden yapılan değerli metal mücevherler daha popüler olacak ve İnciler tekrar moda olacak. Yerli kültürlerden zanaatkârların yaptığı boncuklu kolyeler de trend olacak.

  Beyaz Fareler laboratuar hayvanları olduğundan, bilime, özellikle de laboratuarla ilgili bilimlere olan ilgi ve saygıda artış bekleyebilirsiniz. Hem uzay hem de denizlerin derinliklerine dair yeni keşifler muhtemeldir. Allopatik Tıp bir Metal mesleğidir ve özellikle ilaçları içeren tıbbi atılımlar olacak. Metal Elementi hatasızlığı arttırdığından, bu, cerrahi için iyi bir yıl; çok daha az tıbbi hata olacak. Metal iğne kullanan akupunktur, hasta sayısında artış görecek ve daha fazla sağlık sorunu için popüler hale gelecek diğer bir meslek. Her türden Doğal ve Eski tedaviler, özellikle de yabancı ülkelerden gelenler şifayı attırabilir ve birçok koca karı ilacı bilimsel olarak doğrulanabilir. Su Elementi aynı zamanda Psikoloji, Psikiyatri ve Felsefe alanlarına ve uzmanlarına da güç katar; bu profesyonellerden edinilen bilgiler de değerli olarak görülecek. İnsanlar bu yıl ruhlarının derinlerine ulaşmak isteyecek ve terapiye gitmeye daha hevesli olacak.

  Su berraklık, yani hakikat isteyen bir elementtir; bu yüzden de geçmişteki aldanmalar ve sırlar açığa çıkmaya devam edecek ve kişisel süreçlere dair derin çalışmalar başarılabilecek. 2020’nin diğer bir ilginç metaforu da, insanların daha iyi “görebileceklerini” ve özellikle de geçmişle ilgili olarak neyin hakiki olduğuna dair daha net olacaklarını ima ediyor. Bu kelimenin gerçek anlamıyla da doğru olabilir; yani görme sorunları olan kişilerde görmede iyileşme kaydedilebilir.

  Fare Yılı sağlığı iyileştirmek için çok iyi bir yıldır. İnsanlar kendilerini daha canlı, hayatta ve uyanık hissedecekler. Yang Metal bağışıklık sistemini ve Akciğerleri güçlendirdiğinden, ufak sağlık sorunları kolayca çözüme kavuşabilir ve daha ciddi ya da kronik hastalıklar da istikrara kavuşabilir. İnsanlar bu yıl hastalandıklarında daha çabuk ve daha kolay iyileşecekler. Su Elementinin gücü sayesinde kırık kemikler de daha çabuk iyileşecek.

  Metal Elementi kendini geliştirmeye adanmışlığı arttırdığından, insanlar kendi sağlıklarının sorumluğunu üstlenmek isteyecekler ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı yeniden odak noktası olacak. Bu yılın Yang özellikleri insanlarda doğal bir şekilde daha fazla egzersiz yapma isteği uyandıracak. Yüzme, özellikle de tuzlu sulu havuzlarda veya doğrudan okyanusta yüzme ve su çevresinde daha fazla vakit geçirme son derece şifalı olacak. Daha fazla uyumak da tavsiye edilir; uykusuzlukta bu sene iyileşme kaydedilecek. Bu yıl özellikle de akciğerlerdeki ödem, yani su tutmada iyileşme görülecek. Ve kanın sulanmasına eğilimi olanların, aşırı kanamaya karşı dikkat etmesi gerekecek; kalbi zayıf olanlar da, bu yıl ateş eksikliğinin rahatsızlıklarını arttırdığını fark edebilirler. Ancak Böbrek veya Akciğer hastalıkları olan birçok insan, bu organlar bu yıl genel olarak daha kuvvetli olacağından bir nefes alacaklar.

  Soğuk hava, rüzgâr ve sonbahar ve kış mevsimlerinin virüsleri, Çin Tıbbında, kol ve bacaklarda dolaşım sorunları, arterit ve boyunla omuzda Rüzgâr - Soğuk kaynaklı gerginlik gibi, soğuktan kaynaklı hastalıklara yol açar. Bu aynı zamanda baş dönmesi nöbetleri ve kalp çarpıntısına yol açabilir. Banyo yapmak veya ayaklarınızı ılık suya sokmak gibi bedeni ısıtan tedaviler iyi gelir; ayrıca eldiven, şapka ve atkı takmayı unutmayın. Bu, Ballı Limonlu Çay gibi sıcak içecekler içmek ve kahvenize eklediğiniz Brendy de olduğu gibi, damıtılmış alkollü içkileri tıbben kullanmak için özellikle iyi bir yıl. Tavuk Suyu, Kemik Suyu ve Sebze Suları da bağışıklık sistemini güçlendirmeye iyi gelir.

  Bu yıl Toprak Elementi zayıf; ne yazık ki bu da, dünyanın bazı yerlerinde, ürün alamamaya veya tarlaları su basması gibi havayla ilgili sorunlara bağlı olarak kıtlık ya da gıda güvencesizliği yaşanacağı anlamına geliyor. Ancak Metal Elementi teknolojiyle de ilgili; bu da, bilgisayarla modellemeyle ihtiyaçlar önceden öngörülebildiğinden, gıdanın ihtiyaç duyulduğunda, hatta ihtiyaçtan önce dağıtılmasına yardımcı olabilir.

  Bu, aynı zamanda birçok insan için sindirim sorunlarına; özellikle de gıda intoleranslarında bir artışa işaret edebilir. Metal Elementi basit, taze gıdalar gerektirir; lezzetli ve keskin aromalar, tatlı olanlardan daha popüler olacak. Ailelerde kuşaktan kuşağa geçen etnik gıda ve tarifler de daha fazla takdir görecek. Fare enerjisi nedeniyle bu yıl diyetler daha her şeyi içeren ve daha esnek bir şekilde vejetaryen olacak; toplayıcılığa olan ilgi de yenilenecek. Sıcak gıdalardan; ayrıca da yemesi ve sindirmesi kolay gıdalardan daha fazla yenmesi tavsiye edilir. Buna çorbalar, yahniler, yoğurt, buharda pişirilmiş gıdalar ve püre haline getirilmiş gıdalar da dâhildir.Daha önce de belirtildiği gibi ateş hâlâ toprak altında ve 2025’e kadar da yok bu yüzden depremler, patlayan volkanlar ve kontrol altına alınmayan yangınlara neden olmaya devam edecek; çünkü ateş ateşe karşı. Bu aynı zamanda fırtınalardan kaynaklanan elektrik kesintileri anlamına da geliyor. Borsanın kazanç açısından biraz yavaş kalması ve piyasa baskılarına karşı daha az hassas olması beklenir. Ekonomi konusundaki hisler daha az iyimser olacak; daha güvenli ve güvenceli yatırımlara dönüş isteği olabilir. Ateş Elementi 2025’de tekrar ortaya çıkıncaya dek önümüzdeki birkaç yıl ekonomik büyümede yavaşlama olacak.

  İyi haber şu ki, Su Elementi güçlü ülkelerle ticaret blokları arasında uluslararası ticaret için iyidir. Devletler, şehirler ve AB gibi birleşmiş ülkeler arasında daha fazla anlaşma olacak. Üye ülkelere sahip kuruluşlar da, bir araya gelmeyi arttıran Su Elementinin gücü nedeniyle güçlerine yeniden kavuşacak. Dolayısıyla, bu sene şirket birleşmelerinin de bu yıl başarıya ulaşmak için ekstra şansı olacak. Başlangıçlar ve yeni girişimler için de bu iyi bir yıl; özellikle de teknoloji sektöründe ve istikrarlı bir işe sahip olmak için. Ayrıca, özellikle eğer Çin burcunuz Öküz, Ejderha veya Maymun ise ya da Dört Sütununuzdan birinde bu hayvanlar varsa, kişisel servet biriktirmek için de iyi bir yıl.

  Okyanusun Gücü, onu tekinsiz bir yer yapar; bu yüzden de yük gemileri, yolcu gemileri ve lüks yatlarda sorunlar bekleyin. Alabora olmak, dev dalgaların hışmına uğramak veya su almak daha kolay olacak. Rıhtımlar, köprüler veya mendireklerden suya kapılmak da kolay olacak; bu nedenle denizin çevresindeyken ekstra tedbirli olun. Ancak, antik gemi batıkları ve okyanusun derinlerinde muhtemel yeni türlerin keşfiyle, derin deniz kâşifliği bu yılın enerjilerinin faydasını görecek.

  Gökyüzü ve uzay Metal Elementinin bir parçası olduğundan, iklim değişikliği konusunda önemli çalışmalar yapılacak ve daha fazla ciddiye alınacak. Bu yıl Metal içeren tüm imalat işleri avantajlı olacak. Buna otomotiv endüstrisi, uçak endüstrisi, çelik endüstrisi ve hatta metal madenciliği söz konusu olduğunda madencilik endüstrisi bile dâhil. Ayrıca, alkollü içkiler, sirke, çiçek özleri, kimyasallara yönelik tentürler veya su gibi damıtımdan geçen ürünlerin hem üretimi hem de satışında artış olacak. Bu aynı zamanda ileri teknoloji endüstrisi için de iyi bir yıl.

  Su Elementinin eylemi irade sahibi olmaktan geçer. Konuşarak insanları yapmak istediklerinden vazgeçirmek zor olacak. Aynı zamanda kararlarını bir kez verdiklerinde daha inatçı ve dik kafalı olacaklar. Sadece korku bu insanları etkileyecek; çünkü Korku Su Elementi ve Böbreklerle ilişkilendirilen duygudur. Aynı zamanda Metalin gücü nedeniyle insanlar diğerleriyle olan ilişkilerinde daha güçlü sınırlara sahip olmak isteyecek ve kendilerini daha bağımsız hissedecekler. Kişisel özgürlük, eşitlik ve adalete yönelik güçlü bir arzu var. İnsanlar toplumsal davalara katılma dürtüsü hissedecek; bu da kendisini, yenilenen sosyal hareketlerin tabandan yükselmesi ve kurulu düzeni değiştirme arzusu olarak ifade edebilir. Birçok devrim bir Fare Yılında başlamıştır. Metal Elementi aynı zamanda insanlarda harekete geçecek olan zekânın ayırt edici gücüne de katkıda bulunur. İnsanlar daha şüpheci ve diğerlerini takip etmeye daha az yatkın hale gelerek, ne düşünmeleri ya da nasıl davranmaları gerektiği konusunda kendi basiretlerine güvenmeyi tercih edecekler.

  Birçok insanın bu yıl mükemmelliğe duydukları artan ihtiyacı kontrol etmesi gerekecek; ancak yaşamlarında ve kişisel çevrelerinde daha fazla düzen ve güzellik yaratmanın keyfini çıkaracaklar. İnsanlar Su Elementi nedeniyle daha fazla etnik obje toplamak ve Metal Elementi nedeniyle de kaliteli, lüks eşya satın almak isteyecekler. Bu yıl taze çiçek satın almak ve evlerde ve bürolarda Ateş Elementini arttırmak için mum yakmak tavsiye edilir. Bu, Feng Shui uygulayıcıları ve iç tasarımcılar için iyi bir yıl. Su Elementi yaratıcılığı derinlerden yüzeye çıkarmakla ilgili; bu nedenle tüm yaratıcı insanlar gittikçe daha fazla ilham alacak. Bu özellikle de yazmak, müzik, sanat, fotoğrafçılık ve grafik tasarım için geçerli. Sanatlarda sadelik takdir görecek.

  Bu sene insanlar hırslandıklarını hissedecekler. Ancak şans disiplin ve istikrarla kazanıldığından, hedeflere ulaşmak için gerekli adımların gerçekçi ve bir derece şüpheci bir şekilde değerlendirilmesine de ihtiyaç olacak. Bu aynı zamanda Yüksek Öğrenim ve ileri düzey dereceleri olanlar için de iyi bir yıl. Önemli yaşam deneyimleri de takdir görecek ve yaşlıların öyküleri, gençlere tarihin içindeki döngüleri görmede yardımcı olacak. Bu, olayların daha büyük bir bağlamda görülmesiyle, son birkaç yıldan kaynaklanan stres ve endişenin biraz giderilmesine yardımcı olacak. Bu yıl bilgelik çok daha fazla takdir edilecek ve onurlandırılacak. Bu yıl geleceği görebilme gücünde de artış olacak ve birçok insan rüyalar ve meditasyon vasıtasıyla içgörüler edinecek.

  Bu yılın toplumsal yönünde ilginç bir ikilik var. İnsanlar kendilerini Metal Elementine bağlı olarak yalnız kalmakla Su Elementine bağlı olarak bazen diğerlerine fazla yakın olmak arasında bocalarken bulabilirler. Aynı zamanda belirli konular üzerinde derin bir şekilde düşünebilecek zamanı bulma arzusu; sonra da bu düşünceleri güvendiğiniz insanlarla paylaşma arzusu olacak. Fare sosyal bir canlıdır; bu yüzden de keyifli bazı toplantılara katılmak için vakit yarattığınızdan emin olun.

  Genel olarak bu çok dinamik bir yıl olacak. Doğa Ana iş başında olacak ve sağı solu belli olmayacak; bu yüzden de evlerinizde, bürolarınızda ve arabalarınızda acil durum malzemelerini stoklamaya hazır olun ve fırtınalar geldiğinde kendinizi sıcak tutun. Neyse ki pek çok insan daha fazla sağlık ve canlılık yaşayacak ve değişim rüzgârları eserek gelecek yıllar için status quo’da değişiklik yapacak!

  2020 İçin Ayrı Ayrı Burç Tahminleri

  Fare* - Su Elementi: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 60’ına girenler için daha az ölçüde olmakla birlikte, bu biraz stresli bir yıl. Taşınmak, iş değiştirmek ve yeni projelere başlamak için iyi bir yıl. Farelerin sıkı çalışması gerekecek, ancak parayı kolay harcadığınızdan tasarruf etmeye bakın.

  Öküz – Toprak Elementi: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 ve 2021 Bu şanslı bir yıl, özellikle de her türden önceki yatırımın geri dönüşü için. Sağlık sorunları çözüme kavuşuyor ve enerji ve motivasyonda yenilenme var. Öküzler kendilerini çok daha iyimser hissedecek.

  Kaplan – Ağaç Elementi: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 Bu, mali endişelerin olacağı, fakat sosyalleşme açısından çok iyi bir yıl. Kaplanların özel yetenekleri sayesinde tanınma şansı var; bu da gelecekte ödüllere yol açacak.

  Tavşan* - Ağaç Elementi: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011,2023 Kendilerini her zamankinden daha yorgun hissedecekleri ve sağlıklarına iyi bakmak zorunda kalacaklarından, bu Tavşanlar için kolay bir yıl değil. Beklenmedik giderler olacak; fakat yatırım yapmak için bu iyi bir yıl.

  Ejderha – Toprak Elementi: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 Faydalanmaya hazır birçok fırsatla, bu sıra dışı bir yıl. Ejderhalar kendilerini daha sağlıklı ve daha enerjik hissedecekler. Özellikle de iş girişimlerinde birçok şey başarabilirler ve romantizmde şans var.

  Yılan – Ateş Elementi: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 Yılanlar için bu istikrarlı ve sakin bir yıl. İşte ve malî durumda ilerleme kaydedilebilir; borçlar da temizlenebilir ya da azaltılabilir. Planlar yapıp geleceğe hazırlanmak için iyi bir yıl.

  At* - Ateş Elementi: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 Bu Atlar için bir ölçüde zor bir yıl; çünkü ekstra giderleri olacak ve kendilerini her zamankinden daha az enerjik hissedecekler. Biraz daha çabuk öfkelenir olduklarını fark edecekler ve konuşmadan önce düşünmeleri gerekecek.

  Keçi – Toprak Elementi: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 Bunun Keçiler için dinlendirici bir yıl olması gerekiyor ve eski sağlıklarına ve enerjilerine kavuşmaya zaman ayırmaları gerekiyor. Ancak işte istikrarlı bir ilerleme olacak ve ilişkilerde uyum var.

  Maymun - Metal Elementi: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 Bu, Maymunlar için mükemmel bir yıl. Daha yaratıcı ve buluşçu olacaklar. İşleriyle birlikte gelirleri de büyüyecek ve kendilerini sağlıklı ve enerjik hissedecekler.

  Horoz- Metal Elementi: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981,1993, 2005, 2017, 2029 Enerjiler kendilerine kaotik geldiğinden, Horozlar bu yıl inzivaya çekilmek isteyecek. Duygusal olarak daha içine kapalı, fakat daha yaratıcı olacaklar. Gizli veya şaşırtıcı bazı giderler olabilir.

  Köpek – Toprak Elementi: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 Bu, Köpekler için heyecan verici bir yıl ve dinlenmeyi hatırlamaları gerekecek. İşlerini genişletmek isteyecekler ve hayallerinden daha fazla bahsedecekler; ancak istediklerinden daha yavaş davranmaları gerekiyor.

  Domuz – Su Elementi: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031 İstediklerinden daha fazla değişim olacağından, bu Domuzlar için biraz rahatsız bir yıl. Ancak eğer dirençlerini aşabilirlerse bu, bir şeyleri yeniden organize etmeleri, yeniden keşfetmeleri ve yeniden başlatmaları için iyi bir şans.

  *Fareler, Tavşanlar ve Atlar bu yılı daha zor bulacak; bu yüzden de koruma ve daha fazla şansı kendilerine çekmek için bir Öküz tılsımı taşımalılar. Ancak unutmayın ki bu sadece daha sıkı çalışmak, taşınmak, daha fazla seyahat etmek, iş değiştirmek, yeni bir işe başlamak, evlenmek zorunda kalabilecekleri ya da bir bebeklerinin olabileceği anlamına gelir; Çinliler buna “İyi Kötü Talih” der. • Toprak Köpeği Yılı 2018

  16 Şubat 2018, Çin Toprak Köpek Yılının başlangıcıdır. Bu, kayda değer birkaç istisnayla birlikte, çok daha fazla istikrar getirecek olan, bir Yang Toprak yılıdır. Elementler, Toprağın üzerinde Yang Topraktır; bu da birbirleriyle uyumlu oldukları anlamına gelir. Bu nedenle, genel olarak, bu çok daha sakin bir yıl olacak; hatta bazen sıkıcı bile gelebilir. Ama bir Çin deyişiyle, “Can sıkıntısı iyi şanstır, çünkü seçeneklerin vardır!” İki ateşli yıldan sonra, şimdi bir oh çekip toparlanmak için derin bir nefes alma zamanı. Özellikle de yıl ilerledikçe, somut bir şekilde önceki yılların gerilimlerinden kurtulma hissi olacaktır. Yaşam daha kolay ve daha rahat bir hal alacaktır.

  Köpek, Çinliler tarafından şanslı bir hayvan olarak görülür ve evinize bir köpek geldiğinde, evdekilere iyi şans getirir. Bu nedenle, köpek sevip bakan herkes, bu yıl onlara hürmet ettiği için biraz ek şans kazanacak.

  Bu yılın çifte Toprak Elementi, daha fazla Toprağın oluşacağı anlamına geliyor ve bunun gerçekleşmesinin sadece iki başlıca yolu var. Her ikisi de, büyük çapta doğal afet olabilecek olayları içeriyor. Birinci yol, tektonik tabakaların uçurumlar, sırtlar, tepeler ve dağlar gibi yeni yeryüzü şekilleri ortaya çıkaran büyük depremler yarattığı zamanlarda olduğu gibi, Dünyanın iki büyük parçasının birbirine doğru itilmesidir. Bu nedenle, bu yeni yılda daha fazla deprem olmasını bekleyebiliriz. Bilim adamları halen Dünyanın dönme hızında bir yavaşlama kaydediyorlar ki, bu da 2018’de depremlerin sayısı ve şiddetinde bir artışa neden olabilir; özellikle de Ekvatorun 30 derece artı ve eksi enlemleri içinde. Bu, Çin Astrolojisiyle tam bir uyum içindedir ve Toprak Elementinin temsilcisi olan merkezin gücüyle ilgilidir. Köpek aynı zamanda, Feng Shui’de, depremlerin sık rastlandığı, dağ sıralarını takip eden kurak veya yarı kurak yerler olarak görülen, “Ejderha Kuyruğu”nu da hareket geçirir. Daha fazla Toprak oluşumunun diğer bir yolu da, güçlü lav akışına yol açan volkan patlamalarıdır. Ve son iki yıldır güçlü olan Ateş Elementiyle birlikte, Toprağın ısınıyor olması ve birçok Volkanın patlamaya hazır olması muhtemeldir.

  İki Toprak Elementinin bir arada olması, aynı zamanda büyük miktarlarda Toprağın bir yerden diğerine kaymasını da ima edebilir; buna da, büyük heyelanlar veya dağlık arazilerde, çamur, kaya parçaları ve kayaların suyla aşağıdaki vadilere taşıdığı seller sebep olabilir. Veya, volkanik patlamalar hızla eriyen karın sebep olduğu çamurlu akıntılar oluşturduğunda da, büyük miktarlarda çamur hareket edebilir. Toprak Elementi, barajlar oluşturarak Su Elementini engeller; bu yüzden kaya ve çamurun suyun yönünü değiştirmesi beklenebilir; bu da, sele sebep olabilir ve su kaynaklarının önünü kesebilir ya da onları çamura bulayabilir. Yang Toprak öyle ağırdır ki, ağırlık, tünel, metro ve maden çöküntüleri muhtemel olabileceğinden, tüm makineyle kazı, madencilik veya elle kazı işlerinde ek tedbir ihtiyacına işaret eder. Bu yıl “Ateş” de gömülü olduğundan, yeraltı patlamaları olabilir. Ancak iyi haber şu ki, bu yıl Toprağın altında keşfedilen arkeolojik hazineler ve nadir kıymetli taşlar da gün yüzüne çıkacaktır. Toprak yılları hava açısından ılık geçer, bu nedenle daha fazla sıcak cephe ve kar örtüsünü daha hızla eritebilecek olan sıcak yağmur beklenebilir. Genelde, bu yıl havalar daha ılıman olacak. Ancak, Toprak Elementi aynı zamanda Nem ve Rutubetlilik ile de ilgilidir; bu nedenle, normalde nemin olmadığı yerlerde bile nem oranında, özellikle de yazın, kayda değer bir artış olması muhtemeldir. Metaforik açıdan, bazı önemli politik veya finansal yeniden yapılanmalar olabilir, buna sosyal veya kültürel deprem ya da sismik kayma adı verilebilir. Toplumun son derece temel bazı özelliklerini değiştiren bazı büyük değişiklikler olabilir; bunlar belki de dünyanın dört bir yanında oylamayla veya yasama organları ve parlamentolar vasıtasıyla meydana gelebilir. Daha geleneksel değerler ve erdemlere dönüş olacak. Köpek, kelimenin politika dışı anlamıyla, muhafazakârdır. O daha çok muhafazanın idealiyle alakalıdır -iyi, doğru, adil ve hakiki olanı korumakla ilişkilendirilir. Köpek aynı zamanda da pratik olduğundan, daha önce neyin işe yaramış olduğunu hatırlamakla da ilgilidir.

  Köpek Yılının ana temalarından biri de Adalettir ve insanlar, adaletsizlik ve haksızlıkla mücadele etmek isteyecekler, ama bunun ötesine geçmeyecekler. Daha sağduyulu mahkeme kararları ve önceki yüksek standartlara daha fazla bağlılık beklenebilir. Daha fazla doğruluk ve tarafsızlık olacak. Bu aynı zamanda, yanlışları düzeltme ve daha yüksek ilkelere ve ideallere inanmaya dönmenin yılı. Etik veya yasa dışı faaliyetlere karışanlar pek şanslı olmayacak. Köpekler aynı zamanda Dürüstlük ve Doğrululuğa da değer verir ve bu, mahkeme salonunun yanı sıra politik arenada da görülecektir.

  Adaletle ilgili başlıca kurumlar, bu yıl kendilerine olan güveni tazeleyip yeni bir saygı kazanabilecek. Bu aynı zamanda hakemlik için de iyi bir yıl. Her ne kadar müzakere için de iyi bir yıl olsa da, büyük kazançlardan ziyade küçük uzlaşmalar için daha iyi. Ülkeler ve politikacılar, kendilerini gerçekte kazanan veya kaybedenin ve pek fazla da kazancın olmadığı bir halat çekme oyunu oynarken bulacaklar; ancak zamanla artacak kazançlar olacak. Bunun nedeni, Yang Toprak Enerjisinin bir Dağı temsil etmesidir; ülkeler ve halklar da bu yıl özellikle inatçı ve dik kafalı hissedecekler. Bu etkiye ‘Fai Kong’ etkisi denir, İki Toprak elementi üst üste geldiğinde inatçı, kararlı, uzlaşılması zor bir etki yarattığından çok da fazla anlaşmaya varılamayacaktır bu yıl uluslarası ilişkilerde.

  Köpeklerin varı yoğu koruma ve savunmadır, bu nedenle savunma harcamaları artacak ve savunmayla ilgili tüm örgütlenmeler -ordu, polis, gümrük ve göçmenlik vs. gibi- fonlarında kazanç ve istihdamda artıştan faydalanacak. Savunmayla ilgili şirketler, yeni sözleşmeler kazanacak. Bu örgütlenmelerdeki şeref ve görev değerlerine bir geri dönüş olacak. Sınırları ve ülkelere, şirketlere ve işletmelere girişleri korumaya yeniden önem verilecek; bu yüzden güvenlik görevlilerinde bir artış beklenebilir. Neyse ki, Köpek Yılı başlamadan saldırılar gerçekleşmediği veya mücadelenin hâlâ sürmekte olduğu haller dışında, bu yıl savaş pek muhtemel değil. Savunma faaliyetleri çok üst düzeyde olacağından, bu yıl herhangi bir ülkenin diğerine saldırması akıllıca olmaz. Köpek Yılının diğer başlıca temaları, Cömertlik, Nezaket, Duygudaşlık ve Empatidir. İnsanlar birbirlerine ve birbirlerinin zor durumlarına daha fazla önem verecek. Sosyal olarak, diğerlerine yardım etmenin merhametli ideallerine bir geri dönüş olacak. Toprak Elementi kabulle ilgilidir ve eşitlikçiliği sembolize eder. Bu nedenle, bu yıl diğerlerine yardım etmek için daha kuvvetli bir arzu olacak. Bunun kendisini taban hareketleriyle ve kolektifin ne istediğini ifade etmek üzere tasarlanmış dilekçelerle ortaya koyması muhtemeldir. Gösteriler yerine, oturma eylemleri olabilir ve kolektifin arzularını iletecek, üzerinde anlaşılmış konuşmacılar görülecektir.

  Bu, göçmenler, fakirler ve evsizler gibi, reddedilme ve ihmal nedeniyle acı çeken pek çok insana umut verecek. Köpekler sürüler halinde yaşarlar, bu nedenle bu yıl aile ve arkadaş toplulukları daha fazla görülecek; ayrıca da eskiden “öteki” olarak görülen kişilere karşı kalpler yumuşayıp açılacağı için, yeni üyelerin de kucaklanmasına tanıklık edilecek. Merhamet (veya suçluluk) hisseden büyük şirketler ve zenginlerden para akmaya başlayacak. Bu da, hayır kuruluşları ve vakıflara bu sene daha fazla bağışta bulunulacağı anlamına geliyor. Dünyanın “mazlumları”na nihayet daha fazla destek ve söz hakkı verilecek.

  Büyük şirketler, insanların ve diğer şirketlerin daha fazla işbirliğine istekli olduğunu ve birlikte çalışma ortaklıklarından elde edilecek kazançlar olduğunu fark edecek. Bu, rekabetçi veya materyalist olmanın yılı değil. Birlikte çalışmak, bireysel çabalardan daha büyük ödüller getirecek ve istikrarlı çabalar takdir görecek. Ayrıca, çalışanlarının sağlığı ve iyiliğiyle ilgilenen şirketler ödüllendirilecek. Bu, Takım Sporları için çok harika bir yıl olacak.

  Finansal piyasaların istikrara kavuşması ve istikrarlı kalması beklenir; önde gelen ülkelerin pek çoğunun ekonomisi ise yavaşlayacak. Ancak, bu Gayrimenkul için iyi bir yıl, özellikle de büyük binalar ve konut piyasası iyi iş yapacak. Uygun fiyatlı konut, büyük bir mesele haline gelecek ve ortak konut ve paylaşımlı konutlara daha fazla insan ilgi gösterecek. Dağlarda bulunan veya dağ faaliyetleriyle ilgili işletmeler bu yıl gelişebilir; daha fazla insan bir dağ tatili evine yatırım yapmakla ilgilenecek. Bir Toprak Elementi iş kolu olan çiftçilik, yüksek rekoltelerle bu yıl özellikle başarılı olacak ve gıda üretimine değer verilecek. Aynı zamanda, arka bahçelerde gıda yetiştirmeye yönelik de büyük bir ilgi olacak. Geri dönüştürme de gittikçe daha önemli olacak ve takas daha popüler hale gelecek.

  Toprak Metali beslediğinden, Teknoloji Endüstrisi büyük bir ivme kazanıyor ve bilgisayar ve İnternet teknolojisi ve cihazlarında ilerlemeler kaydedildiği görülecek. Aynı zamanda bankacılık da toparlanacak ve daha fazla insan, uzun vadeli kazanç için tasarruf ve yatırım yapmakla ilgilenecek.

  Ağaç büyümek için Toprağı kullandığından, Ağaç Elementi Endüstrileri de iyileşme gösterecek. Bu, Yayıncılık, Moda -ama sadece klasik, rahat ve akla uygun tarzlar- ve aynı zamanda da İnşaat için- özellikle de, temelleri ve duvarları sağlamlaştırma ve tahliye borusu ekleme ve istinat duvarları yapma gibi, evleri doğal afetlerden ve havayla ilgili olaylardan korumaya yönelik tadilat için- iyi bir yıl olacak.

  Çin Tıbbında, Toprak Elementi, Vücudun Toprak Organlarıyla ilgilidir: Dalak, Mide ve Pankreas. Bu, sağlık için iyi bir yıl olarak görülmektedir; ancak Toprak Yılının ağırlaştırdığı bazı sağlık durumları vardır. Bunlar arasında en sık rastlananı, sindirim bozukluklarıdır. Aşırı yeme, Yemek Borusu Reflüsü ile birlikte bir sorun teşkil edecektir. Aynı zamanda, daha fazla insana Diyabet ve Prediyabet teşhisi konulacak ve kan şekerini düzenlemek de daha zor olacak. Ne yazık ki, özellikle de Toprak Organlarını içeren Kanser teşhislerinde de bir artış görülmesi beklenebilir: Dalak, Mide, Pankreas ve Lenf Sistemi. Ayrıca, kan bu yıl daha koyu olacağından, Kan Pıhtılaşmaları konusunda da dikkatli olunmalı; bu da, filebit, felç ve kalp krizinde bir artış öngörüsü getiriyor. Wei Qi, yani Bağışıklık Sistemini güçlendirmek önemli; çünkü Dalak, bu sistemin bir parçası. Kişinin kendisiyle diğerleri arasında net sınırlar koyması da, psikolojik bir seviyede yardımcı olacaktır.

  Hareketsizlik, bu yıl pek çok kişi için bir sorun olabilir; bu nedenle, hareket edip egzersiz yapmak normalden daha fazla çaba gerektirecek. En iyi egzersizler, yürüme veya egzersiz dersleri gibi, diğerleriyle birlikte düzenli yapılanlar. Lenf sıvılarını vücutta hareket ettirmek açısından rebounder trambolinle zıplayıp sallanmak, Qi Gong ile sallanmak veya dans etmek ya da takım sporlarına katılmak da iyidir.

  Sıklıkla rastlanacak bazı ufak sorunlar, düztabanlık, bedenin büyük kaslarındaki sorunlar ve balgam miktarı ve yoğunluğundaki artıştır ki, bu göğüs ve sinüsteki tıkanmaya bağlı olarak grip sezonunu özellikle zor kılar. Obezite daha da büyük bir sorun haline gelecektir ve kan şekerinin düzenlenmesi ve endokrin dengesizlikleri konularında yeni tıbbi çığırlar beklenebilir; bu da, fazla kiloluların, sorunlarının irade ve aşırı yemeden kaynaklanmadığını fark etmelerine yardımcı olacaktır.

  Bir Toprak yılında gıda önemlidir; bu yüzden de iyi yemek büyük bir sorun olacaktır. Çin Tıbbında, buna Yang Sheng denir – yaşamı beslemek veya yaşamı desteklemek. Yaşam tarzına dair bu eski anlayışın, Batı dünyasında daha da iyi tanınması beklenebilir. En sağlıklı olduğu iddiasında olan daha fazla yeni diyet çıkacaktır, ancak, bu yıl, yediğinizden keyif almak, ne yediğinizden daha önemli olacaktır. Sebze ve meyveler gibi, bahçeden toplanmış taze gıdaları ve toplanabilen gıdaları yemek daha da önemli olacaktır. Otla beslenen sığırların eti, süt ve tereyağı da sağlıklı gıda olarak görülecektir. Kök sebzeler ana yemeklerde daha fazla kullanılacak ve insanların canı, özellikle de çocuklarından hatırladıkları veya annelerinin yaptığı yiyecekler gibi, daha fazla geleneksel yiyecek ve tatlı açlığı çekecek. Buna, güveçler, yahniler ve fırında pişirilen akşam yemeklerinin yanı sıra, pastalar, kurabiyeler, turtalar ve kırıntılı tatlılar da dahildir. İnsanlar, bu yıl daha nefislerine düşkün hissedecekler, bu yüzden de bu yıl kilo almak çok kolay! İştahların açılacağı bir yıl..

  Köpekler Sadakat ve Bağlılığı ve birliktelikleri onaylamayı simgelediğinden, bu bir partner bulmak ve Evlenmek için iyi bir yıldır. Köpekler Sürüler oluşturduğundan, bu aile bağlarının güçlenmesi ve aileyle geçen zamanın artması anlamına gelir. Bu, ailevi sebeplerle kullanılan izinleri öncelikli hale getirecektir. İnsanlar daha fazla yemek pişirip birlikte daha fazla yemek yiyecekler. Ev kuşu olacak ve zamanlarını evde rahatlamakla, rahat koltukları ve iskemlelerinde oturup TV izlemek veya okumakla ya da yemek odası masasının çevresinde oturmak, yemek yemek ya da sohbet etmekle geçirecekler. İyi ebeveynlik her zaman kıymet görecek, özellikle de babanın çocuk yetiştirmedeki önemi ve babaların daha besleyici ve rahatlatıcı olmaya teşvik edilmesi açısından. Daha fazla gebelik ve daha fazla ikize gebelik beklenebilir. Ebeveynler, çocuklarına sorumluluk, doğruluk ve etik konularını öğretme ihtiyacı duyacak. Köpek Yılında arkadaşlıklar da çok önemli. İnsanlar, geçmişi paylaşan eski arkadaşlarla ve yeni bulunan, benzer kafa yapısına sahip diğerleriyle buluşmaya ve yeniden kaynaşmaya çekim duyacak. İnsanlar, arkadaşlarını daha sık davet etme ve derin sohbetlerin tadını çıkarma dürtüsü hissedecek. Bu yıl insanlar daha arkadaş canlısı olacağından, aynı zamanda daha kolay da arkadaş edinecekler. Toplum daha önemli olacak; Köpek, topluma katılmayı teşvik eder ve yerel düzeyde gönüllülerde bir artış görülecektir. İnsanlar büyük oranda daha da iyi huylu ve sabırlı olacaklar. Onları ilkelerine aykırı hareket etmeye zorladığınız takdirde son derece aksileşecekler, çünkü bu onların inatçılığını ortaya çıkaracak. İnsanlar aynı zamanda daha mantıklı olacak ve karar vermek için daha fazla zaman harcayacaklar. Toprak Elementinin Duygusu, endişedir ve bu yıl insanlar çok endişelenecek, ancak endişelerinin çoğu gerçek olmayacak. Yılın Toprak Elementleri, dağınıklığı arttıracak ve insanlar daha dağınık hissedecekler. İnsanlar aynı zamanda da, temel ihtiyaçlar ve gıda alımı dışında, para tasarrufu konusunda da endişeli olacak.İnsanlar uzun vadeli tasarruf ve yatırım imkanlarına daha fazla çekim hissedecekler.

  Bu yıl insanlar Toprak Elementinin diğer bir özelliği olan düşünmeye çok vakit harcayacaklar. Bu nedenle, aşırı düşünüp kafası karışık hale gelmek daha kolay. Başkalarıyla konuşmak zihni berraklaştıracak. İnsanlar, Toprak Elementinin Su Elementi üzerindeki kontrolü nedeniyle daha fazla korkacak ve Ateş Elementinin eksikliği nedeniyle de, biraz daha mahzun ve daha az iyimser olacaklar. Aynı zamanda biraz daha ciddi ve dikkatli olacaklar. Ama aile toplantıları ve arkadaşlarla toplantılarda eğlenme hissi yine de olacak. Şarkı söylemek, Toprak Elementinin sesidir; bu nedenle de, evde birlikte şarkı söyleyen veya koro grupları ve korolara katılan insanların sayısında bir artış olması beklenebilir. Müzik Endüstrisi, başarılı olacak ve güzel sesler daha fazla takdir edilecek. Aynı zamanda, örgü, oya işleri, dikiş, gazete kupürleri veya resim toplamak suretiyle defter tutma, marangozluk ve mobilya cilalama gibi el sanatları da ilgi görecek.

  Öküzler, Keçiler, Ejderhalar ve Köpekler (60. doğum gününü kutlayanlar şanslı olacak) bu yılı biraz daha ürkütücü bulacaklar. Ancak bu sadece, taşınabilecekleri, daha fazla seyahat edebilecekleri, iş değiştirebilecekleri, yeni bir işe başlayabilecekleri, evlenebilecekleri veya bebek sahibi olabilecekleri anlamına gelir – Çinliler buna “İyi Kötü Talih” der. Yaşamda büyük değişikliklerde, çare bir Tavşan Muskası taşımaktır. Tavşanlar, Atlar ve Kaplanlar için yıl iyi gidecek.

  Hayvan Burçları İçin 2017 Tahminleri  Fare- Su Elementi: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 Fareler kendilerini daha yaratıcı hissediyorlar, iş genelde iyi gidiyor ve sosyal olmak için bir şans var. Ancak, aile üyeleriyle tartışmalara dikkat edin.

  Öküz* – Toprak Elementi: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 ve 2021 Bu, ortaya çıkacak pek çok engel nedeniyle kolay bir yıl değil - engellerin çoğu ciddi değil. İş tekdüze gidiyor, ancak aşk ilişkileri için bu iyi bir yıl.

  Kaplan –Ağaç Elementi: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 Bu genelde çok iyi bir yıl – Şans var, özellikle de işte ve Kaplanlar kendilerini iyimser hissedecek ve daha sokulgan davranacaklar. İyi anlamda çok meşgul olacaklar.

  Tavşan – Ağaç Elementi: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 Her ne kadar sonuçları hemen görülmeyecek olsa da, iş alanında nihayet ilerleme kaydedilecek. Bu, romans ve evlilik için çok iyi bir yıl. Ev yaşamı çok daha iyi olacak ve yaşam daha eğlenceli gelmeye başlayacak.

  Ejderha*– Toprak Elementi: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 Bu Köpeğin zıt Burcu, bu yüzden Ejderhaların para ve sağlığa dikkat etmesi gerekiyor. Ev yaşamı zor olabilir. Ancak, işler iyi ve Ejderhalar seyahat edip yeni insanlarla tanışmalı, yoksa sıkılmaya başlayabilirler.

  Yılan – Ateş Elementi: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 Bu Yılanlar için karışık bir yıl. İşler çok yavaş görünecek; Yılanlara istikrarlı olarak daha sıkı çalışmaları tavsiye edilir. Yılanlar kendilerini daha içe kapalı hissedecekler. Ancak, aile yaşamı zevkli olacak.

  At – Ateş Elementi: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 Bu, Atlar için potansiyel olarak heyecan verici ve macera dolu bir yıl. İşler çok daha kârlı olacak ve Atlar normalden daha fazla aile ve arkadaş ortamının tadına varacaklar. Taşınabilirler veya evde büyük değişiklikler mümkün.

  Keçi*– Toprak Elementi: 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 Keçiler, hiç karışmak istemedikleri pek çok yüzleşmeye itildiklerini fark edebileceklerinden, bu huzurlu bir yıl değil. Rekabette de artış var. Ancak, arkadaşlarda ve son derece mutlu bir ev yaşamında teselli bulacaklar.

  Maymun-Metal Elementi: 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 Bu Maymunlar için inişli çıkışlı bir yıl, ancak aynı zamanda ani şans anları da olacak. Maymunlar, kendilerini daha iddialı hissedecekler ve daha önce takdir edilmeyen, olağandışı fikirlerinden bazılarını uygulamak onlara başarı getirecek.

  Horoz–Metal Elementi: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981,1993, 2005, 2017 Bu yıl Horozlar için pek çok meydan okuma olacak; ancak işler iyi olacak ve daha fazla para da kazanılabilir; fakat gereksiz hiç risk almamalılar. Horozların dillerini tutmaları ve kavgadan kaçınmaları önemli.

  Köpek* – Toprak Elementi: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 Bu karışık bir yıl. Taşınmak, evi tadil etmek veya yeniden dekore etmek için iyi. Köpekler kendilerini son derece sosyal hissedecekler, ancak istedikleri kadar başarılı olamayacaklar; fakat geleceğe yönelik iyi bağlantılar ve iş anlaşmaları elde edecekler. Eğer bu 60. doğum yılınızsa, bu bir yeniden başlangıç ve bu Köpekler şanslı olacak.

  Domuz – Su Elementi: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 Bu, geleceği planlamak -paradan biriktirmek ve sağlıklı olmak- için iyi bir yıl. Genelde, bu yıl yavaş ve hatta sıkıcı gelecek; ancak Domuzların, yaklaşmakta olan kendi yıllarının olaylarına hazırlanması gerek. Aile yaşamı zevkli olacak.

  *Ejderhalar, Öküzler, Keçiler ve Köpekler, bu yıl korunma ve kendilerine daha fazla şans getirmesi için bir Tavşan figürü taşımalıdır. • 2014 At Yılı

  31 Ocak 2014 Çin At yılının başlangıcıdır ve bir çok insana beraberinde iyi şans ve zenginlik getirecektir. Çin Takvimine göre yıl iki elementle simgelenir, bu yıl ateşin üzerinde oturan ağaç elementi var ve bu iki element uyum içinde birbirlerini destekliyorlar. Ağaç ateşi besliyor ve destekliyor. Fakat geçen seneye göre yapıları biraz farklı bu iki elementin. Yang Ağaç inatçı ve prensiplerine sıkı sıkıya bağlı, ödün vermeyen bir yapı. Ateş Atı ise patlamaları ve silahlı çatışmaları beraberinde getiren çok güçlü bir ateş enerjisi, bu da yoğun çatışma ve savaşlara yol açabilecek uluslararası anlaşmazlıklara işaret ediyor. Ateş bu yıl çok güçlü, bu da ekonomi için iyiye işaret, özellikle borsa ve kurumsal büyümeler açısından. Her türden iletişimin arttığı, atletizmde ve tüm kahramanlıkların sergilendiği alanlarda türlü rekorların kırılacağı, hızlı ve temposu çok yüksek aynı zamanda sıcak ve kurak bir yıla giriyoruz.

  Ağaç ve Ateş elementlerinin birleşimi , başta orman ve çalılık yangınları olmak üzere birçok yangının başlaması ve kontrolden çıkma olasılığını yükseltir. Ayrıca büyük çaplı patlamalar ile her türden yanma olasılığı bulunuyor. Buna büyük nükleer, gaz veya elektrik enerji santrallerinde yaşanabilecek sorunlar ve evlerde veya işletmelerdeki gaz tankları veya elektrik sigortalarının parlamaları dahildir. Bu nedenle duman dedektörleri taktırıp çalıştıklarından ve yangın söndürücü ile hortumların hazır olduğundan emin olun.

  Hava şartları açısından bu yıl rüzgar fırtınalarda en önemli faktör. Rüzgar kaynaklı fırtınalar yangınları savuracak ve şiddetini arttırarak okyanus dalgalarını getirecektir. Tayfunlar, musonlar ve hortumların şiddetinde artış olması bekleniyor. Volkanlar sönmüş durumda olanların aniden ve şiddetli şekilde canlanmasıyla patlamaya devam edecekler. Yıl ilerledikçe Ateş elementi güç kazanacak, şidettli sıcak olasılığının yanı sıra belirli yerlerde büyük ölçekte susuzluk ve kuraklık olacak. Bu da Çevre Bilimini daha önemli hale getirecek. Başta araba veya trenle yapılan seyahatler olmak üzere seyahatte artış olacaktır. Bu yüzden, insan hatası ve dikkatsizlikten kaynaklı başta hızlı spor arabalar, raydan çıkan trenler ile küçük uçaklar ve askeri uçakların karıştığı uçak kazaları olmak üzere çok daha fazla kaza olasılığı bulunuyor. Araç ne kadar hızlıysa kaza yapması o kadar olasıdır.

  Yukarıda belirttiğim gibi bu yıl hız yılı olacak- hızlı araçlar ve hızlı sporcular! Tüm spor faaliyetleri, özellikle açık havada yapılanlara katılım artacak. İnsanlar sağlıklı ve fit kalmakla daha fazla ilgilenecekler. Rekabet ve çekişmelerde bir artış var. Çin yeni yılının ardından başlayacak Kış Olimpiyatları sırasında birçok dünya rekoru kırılacak. Bu yaz Dünya Kupasında müthiş takım çalışmasının sergileneceği çok çekişmeli maçlar ve sahaya çıkacak sporculardan bireysel olarak mükemmele yakın performanslar bekleyebilirsiniz. Dağ tırmanışı, Mağara Dalışı vb. gibi yüksek riskli fiziki faaliyetler ile Maratonlar – Triatlonlar gibi uç sporlar rekabet etme ve yarışma ihtiyacı çok zor olduğundan bu yıl ön plana çıkacak.

  Sağlık açısından, karaciğer ve kalp problemli organlar olarak öne çıkıyorlar. Ani yaralanmalar özellikle de baş yaralanmaları, omuz sorunları ile birlikte bağ dokusu ve tendon sorunları bekleniyor. Tenisci Dirseği, Aşil Tendonu sorunları, Kasık Çekmeleri gibi spor yaralanmaları olacak. Ayrıca düşmeler yaşanacak ve çoğu insan görme sorunu çekecek. Hem tansiyon hem migren kaynaklı baş ağrıları daha yaygın görülecek.

  Apandisit, Kan Zehirlenmesi ve Siroz gibi toksikliği kapsayan hastalıklar alevlenecek. Geçmişte yaşanan toksik maruziyetler ortaya çıkacak. Bağımlılıkta bir artış yaşanması bekleniyor, akıl hastalığına yatkın kişilerin de depresyona girmesi ve daha fazla manik hareketler sergilemesi olası olacaktır. Bipolar bozukluk daha fazla ünlü ve başarılı kişide ortaya çıkacak dolayısıyla daha fazla kabullenilecek ve akıl hastalığı olarak görülmeyecek. Ancak intihar girişimlerinin daha sık yaşanması bekleniyor. Ateş enerjileri ne yazık ki Şizofrenide olduğu gibi psikopatik davranışta bir artış yaratacaktır.

  Ayrıca bu yıl daha fazla kalp, dolaşım ve kan sorunlarının görülmesini bekleyebilirsiniz. Bu yıl Romatoid Artrit ve Lupus gibi inflamatuar hastalıklarda sık ve uzun süreli alevlenmeler olabilir. Dehidrasyon yani susuz kalma bir sorun olacak. Böbrek sistemi zayıfladığından daha fazla böbrek sorunu baş gösterebilir ve ateş enerjisi yıl ilerledikçe artar. Solunum yolu da sıcaktan etkilenecek, öksürük yaygınlaşacak. Gözler, ağız ve cilt gibi vücudun birçok bölgesinde kuruluk gözlemlenecek.

  Parazitler veya böcek ısırıklarının neden olduğu yüksek ateşli belirli hastalıkların yayılma olasılığı var, ayrıca kuş gribi yeniden ortaya çıkıp yayılabilir. Daha fazla felç, kalp krizi ile Parkinson, ALS ve MS gibi hareketleri kısıtlayan hastalıklarda artma bekleniyor. Ancak bu yıl tıbbi meslekler daha proaktif olacak. Spor hekimleri ile spor yaralanmalarıyla ilgilenenler çok yoğun olacakalar. Tıp doktorları daha fazla önleyici tedbir arayacak, tedaviler daha aktif şekilde devam ettirilecektir. Bitkisel Tıp, Natürapatik Tıp ve Homeopatik Tedaviler bu yıl gelişecek ve daha çok kabul görmeye başlıyacaklar. Ayrıca, neşe ve mutluluğu arttırmak, kahkaha ve mizahı ilaç olarak kullanmak için iyi bir yıl. Kilo vermek için de iyi bir yıl olarak gözüküyor.

  At yılları, ticari faaliyetleri arttırır. At Yang hayvan olarak kabul edildiğinden tüm Yang uğraşlar ve ürünlere şans getirmektedir. En iyi perfonmansı gösteren işler arasında inşaat ve inşaat sektörü, spor ekipmanı ile antrenman aleti üretimi ve satışı, antrenman ve iş kıyafetleri, yayıncılık, at yetiştiriciliği ile at yarışı, çevre sektörleri, her türden üretim, kerestecilik ve bira fabrikaları yer almaktadır. Seyahat sektörü de kazançlı çıkacak, özellikle maceraya yönelik seyahatler söz konusu olduğunda. Yılın Ateş elementi her türden Medyayı kucaklıyor-dergiler, gazeteler, eğlence sektörü özellikle de televizyon, moda ve sanat. Bu yıl yetenek ödüllendirilicek, bu yüzden çalışmalarınızı sergilediğinizden emin olun, sanat piyasası sonunda toparlanancak çünkü insanlar daha fazla pahalı tablo, fotoğraf ve heykel almaya, evlerini daha savurganca yeniden dekore etmeye başlayacaklar.

  Kişisel olarak, fazla harcama, kumar oynama konusunda veya çok fazla spekülasyon yapmak konusunda dikkatli olun. At güçlü bir tüketici olarak değerlendirilir ve Ateş elementi parayı yakabilir. Bu yıl açık bir şekilde materyalist bir yıl, lüks markalar büyüyecek. İnsanlar marka giymeyi daha çok önemsiyecek ve yeni aldıkları ile hava atmaktan keyif alacaklar. Erkek takım elbiseleri ile rahat günlük kıyafetler ile spor giysileri ve spor araba satışları çok iyi gözüküyor. Avantajlı olacak diğer sektörler arasında restoranlar ve güzellikle ilgili işletmeler yer alıyor. İletişimde bir artış yaşanacak- insanlar genellikle kızgın bir şekilde olsa da konuşacak. Bu yüzden daha fazla sabırsızlık, kızgınlık, sinir ve hayal kırıklığı ifadeleri bekleyin. Bağırmalar, haykırmalar ve küfürleşmelerde artış olabilir. Masum görünen sohbetler, insanlar daha duygusal olacağından her zamankinden daha kolay tartışmaya dönüşebilir. Ancak, bu yıl affetmek ve telafi etmek de daha kolay olacak.

  Romantik aşk yılı değil bu yıl. Aşk ilişkileri daha karmaşık olacak ve duygusal dramada bir artış var. Daha fazla kavga ve seks olacak. Duygusallığın fazla olmadığı, bariz seksualite göreceğiz. Çok fazla flirtleşme olacak, bu da muhtemelen cinsel kaçamaklara ve hatta daha fazla cinsel skandallara yol açacaktır. Maalesef daha fazla tecavüz ve cinsel istismar iddiaları da olacak. Kardeşlik sevgisi ve arkadaşlıklar aslında daha önemli. Arkadaşlıkların anlamı daha fazla, mevcut arkadaşlarınla daha yakın olmak ve yeni arkadaşlar edinmek bu yıl daha kolay. Aynı cinsten arkadaşlarla zaman geçirmek ve kafaları uyuşan insanları kapsayan grup faaliyetlerine dahil olmak faydalı olacaktır. Ekipler ve ortaklar bu yıl çok daha iyi çaılışıp üretimlerini arttıracaklardır. At yılında hayırseverlik artış yaşayacak. Sosyal sorumluluklara katılımda artış

  olacak. Aktivizm ön planda. Bunun nedeni Karaciğerin en yüksek titreşim duygusuna 'İyi İnsan Olma' adının verilmesidir. Bu yıl pek çok bağış, iyilik, şevkat örnekleri kamu oyunda paylaşılıp takdir edilecektir. İnsanların birbirlerine daha fazla yardımcı olacağı gruplar ve toplulukların bir araya gelmesi söz konusu olacak. 'Kahramanlar' ortaya çıkacak, bu kahramanlık eylemleri bunları yapmasını ummayacağınız insanlardan gelecek. Çevrecilik daha fazla birleştirici bir amaç hailne gelecek. Bu yıl aynı zamanda hayvan haklarının artacağı, hayvan zekası ile bilincini kanıtlayan örneklerle dolu hikayelerin anlatılacağı bir yıl olacak. İnsanlar daha yoğun bir odaklanma ile maneviyatı takip edecek ve belirli ve belirli amaca ve inançlarına daha tutkuyla bağlanacaklar. Yıl nihayet insanın kendisini yorgun ve bıkkın hissettiği bir şekilde sona erecek ve büyük bir büyüme yaşanacak. Herkesin ihtiyaç duyduğu gibi biraz düşününce yıl sonunda birçok iyi şeyin gerçekleşmiş olduğu anlaşılacak. Yerler, insanlar ve toplumda çok sayıda değişiklik oldukça şaşırtıcı olabilecektir. Bazı şeyler hızlı değişmeye başlayacağından kendinizi hazırlayın !

  2014 Çin Burçları Tahminleri

  Fare- Su Elementi : 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 ve 2020 Bu yıl fareler için kolay bir yıl değil, Fareler bu yıl yanlarında bir 'Keçi' figürü taşımaları gerekir. Fareler bu yıl çabuk sinirlenip kolay hayal kırıklığına uğrayacaklar. Harcamalara çok dikkat edin. Bireysel ilişkileriniz daha az tatmin edici olacak ve yaşam bu yıl size daha rekabetçi gelecek.
  Manda- Toprak Elementi :1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 ve 2021 Bu yıl çok çalışan Mandalar ödüllendirilecekler. Ancak planlarını ortaya çıkarma ve tamamlama konularında sorun yaşayacaklar. Ancak ciddi bir ilişki bulma şansları var ve muhtemelen daha fazla para kazanacaklar.
  Kaplan- Ağaç Elementi :1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 ve 2022 Bu yıl, yıl için önemli olan spor ve seyahati seven Kaplanlar için mükemmel geçecek. Bu yıl çok sosyal bir yıl olacak- özellikle ilk yarısı. Kaplanlar güven kazanacak ve daha istekli olacaklar. Aşk hayatları çok ateşleniyor.
  Tavşan- Ağaç Elementi :1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 ve 2023 Bu yıl, ödül ve hayal kırıklığı yılı. Sosyal bir yıl ve tanıdıklarınızdan beklenmedik ödüller alacağınız bir yıl. Tavşanlar istikrarlı olacak, diğer herkese görede yavaş olacak. Aşk hayatı biraz zorlu ancak yıl ilerledikçe iyileşecek.
  Ejderha- Toprak Elementi : 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 ve 2024 Bu yıl Ejderhalar için yoğun bir yıl, hırs ödüllendirilecek. Daha fazla sosyalleşme var, çok para harcanacak ve yatırılacak. Aşk hayatı biraz değişken ancak Ejdrehalar farklı ülke veya kültürden insanlar ile ilişki içinde olurlarsa iyi olacak.
  Yılan- Ateş Elementi :1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 ve 2025 Bu yıl aşk hayatı ön planda olan Yılanların sırları ortaya çıkabileceğinden daha dürüst olmaları gerekir. İlerleme istikrarlı ve mali durum iyi. Başka insanların yaşamlarına müdahale etmemeye dikkat edin, başkaları hakkında da çok konuşmamaya çalışın.
  At- Ateş Elementi : 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 ve 2026 Atlar Ağaç Atı veya Ateş Atı değillerse bir 'Keçi' figürü taşımalıdırlar. Tüm Atlar, daha fazla enerji elde edip daha fazla seyahat edecekler. Bu yıl değişiklik için iyi bir yıl. Harcamalar artabilecek olmasına rağmen mali durum iyileşiyor. Yeni bir aşk mümkün.
  Keçi- Toprak Elementi :1919, 1931, 1043, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 ve 2015 Keçiler, Yang Atların; Yin versiyonlarıdır ve çok iyi arkadaş olduklarından bu yıl Keçiler için çok iyi bir yıl. Yaşam daha lüks hale gelecek ve daha fazla eğlenecekler. Uzun süredir devam eden problemler çözülüyor. Ancak aşk hayatları inişli-çıkışlı olabilir.
  Maymun- Metal Elementi : 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 ve 2016 Bu yıl Maymunların başarılı olmaları için seyahat etmeleri gerekiyor. Ancak, daha dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Her türden fiziksel riskten kaçınmaları gerekiyor. Ancak kumarda şans onlardan yana, spekülasyon mükafat getirebilir.
  Horoz- Metal Elementi : 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 ve 2017 Horozlar bu yıl aşk hayatında şanslılar ancak ebeveynler ile çocukları kapsayan aile yaşamının hem yüksek hemde düşük noktaları olacak ve tüm bunları yönetmek için çok enerji gerekecek. Emlak yatırımları ile yasal konuları çözmek için iyi bir yıl.
  Köpek- Toprak Elementi : 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 ve 2018 Köpek, Atların sevdiği yoldaşıdır, bu yüzden bu yıl çok iyi bir yıl olacak. Köpekler daha fazla seyahat edecekler ancak iş amaçlı dahi olsa keyif alacaklar, özellikle mutlu tatiller onları bekliyor. İşi genişletmek için harika bir yıl.
  Domuz- Su Elementi : 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 ve 2019 Bu yıl, Domuzlar için istikrarlı bir yıl. Sadece küçük sorunlar çıkacak ve birçok hoş süpriz olacak. Ancak, çok yoğun bir yıl olacak, dinlenmek için yeterince vakit olayabilir. Domuzlar çok çalışır ve işte sosyalleşmenin keyfini çıkaracaklar.

  UYARI:Bu tahminde yer alan tüm bilgiler Çin'in Beş Element Teorisinin eski prensiblerine, Çin Astroljisindeki hayvan sembolizmi anlayışına dayanmaktadır. Sadece eğlence amaçlıdır. Bu bilgilerin kullanımından elde edilen sonuçlara dair açık bir garanti yoktur. Kullanıcılar kendi yorumları veya kendi koşullarına uygulamadan münferiden sorumludurlar. Ayrıca buradaki bilgiler yasal, tıbbi veya psikolojik tavsiye, değerlendirme ve/veya tedavi yerine geçmez ve böyle bir amaçla hazırlanmamıştır.

 • Hakkımda

  Fatmagül Alacakaptan 1968 yılında Ankara’da doğdu. St. Benoit lisesini bitirdi daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Görüntü Tiyatro Dekor Kostüm bölümünden mezun oldu. 10 yıl mücevher tasarımı, mağazacılık ve perakende sektöründe visual merchandiser olarak çalıştı. Feng Shui’ye merakı uzun yıllar önce başladı. Konuyla ilgili birçok kitap okudu ama hiçbir bilgi, Ustasından öğrendiği gibi sağlam temellere oturmuyordu.
  2010 yılı kendisi için bir dönüm noktası oldu ve tüm hayata bakışı değişti hemen o yıl Büyük Üstad Grand Master Raymond Lo ile tanıştı. 2010, 2011 yıllarında Feng Shui, Çin Astrolojisi , I Ching ve Face Reading eğitimlerini tamamladı. 2012 yılında Shanghai’ da İleri Düzey eğitimini tamamladı ve IFSA onaylı diplomasını aldı. Fatmagül’ün ailesinde hiç Çinli yok ama tüm bu Uzak Doğu felsefesi ve Taoist sisteme olan inancı ona Orta Asya’da yaşamış Şaman Atalarından geldiğine inanıyor.
  -Yıllar evvel bir arkadaşımın evinde salonda otururken duvara astığı resim gözüme çarptı. Aslında resim çok sevdiğim ressam Modigliano’nun mahsun boynu bükük bir kadın resmiydi. Fakat beni rahatsız eden şey resmin asıldığı yerdi. O duvar arkadaşımın evinde; aşk , evlilik ve ilşkiler yönüydü. Resmi buradan hemen kaldırmasını istedim ona;
  - Bu resmi kaldırmazsan sende bu resimdeki kadın gibi yalnız ve mutsuz olursun dedim. Fakat defalarca uyarmama rağmen arkadaşım uzunca bir süre resmi kaldırmadı; sonraki iki yılı maalesef çok yalnız ve zor geçirdi.
  Evimizde yapacağımız küçük ayarlar; hayatımızda büyük değişimlere sebeb oluyor. Feng Shui’nin gücü işte burada.
  -Hayatta herşey önemlidir, önemli yerlerde durduğu zaman...
  ‘Sade yaşam; mutluluktur...’ Fatmagül Alacakaptan


 • Hizmetler

  Ev ve İş yerlerinde Feng Shui Danışmanlığı
  Feng Shui bilindiği üzere ‘rüzgar’ ve ‘su’ anlamına gelip, yaşadığımız çevredeki enerjilerin iyiliğimizi, bolluk bereketimizi, başkalarıyla olan ilişkilerimizi ve sağlığımızı nasıl etkilediğini araştıran kadim bir Çin bilgisidir. Şüphesiz ki yaşadığımız mekanda iyi bir enerjinin veya iyi bir yıldızın olduğu yerde bulunmak, uyumak ve çalışmak bizi son derece olumlu anlamda etkiler. Bunun yanında olumsuz enerji barındıran konumlarda bulunduğumuzda ise bu kötü enerji bize sadece hastalık, şansızlık ve kötü talih getirecektir. Bu yüzden bu bilgiye ‘Yerleştirme Sanatı’ denir ki bu bize yaşadığımız mekanda nerede daha çok vakit geçirmeli, nerelere hangi eşyaları koymalıyız ki biz buranın enerjisinden maksimum da faydalanalım veya kötü yıldızların denk geldiği bize fayda sağlamayacak enerjileri bastırıp buraları daha az kullanalım.
  Evinizde, ofisinizde veya işyerinizde Feng Shui uygulaması çok dikkatli ve detaylı bir ölçümle başlar. ‘Luo Pan’ adı verilen bu çok hassas pusula ile evinizin ve işyerinin ön cephesi belirlenir,yönleri tespit edilir, çevresel faktörler incelenir, binanın yaşı, ilk oturum tarihi tespit edilir, burada yaşayan insanların kaderlerini görmek adına; doğum tarihleri kaydedilir. Bundan sonra mekanın tüm yıldız haritası çıkartılır. Sağlıklı bir Feng Shui analizi için yukarıda belirttiğim tüm ölçümlerin yapılması, bina ile ilgili bilgiler (inşaa yılı ve ilk oturum tarihi, varsa renovasyonu), ev veya iş yerinin kat planı ve kişilerin doğum tarihleri bilgileri şarttır. Mekanla ilgili tüm veriler elde edildikten sonra en geç iki hafta içinde size detaylı bir sunum yapılır ve rapor olarak teslim edilir.

 • Neden Feng Shui?

  Feng Shui sizin için ne yapar?
  Feng Shui ile beraber sizi çevreleyen ve kendi enerjinizle harmanlanan enerjileri ; daha iyi yaşamak adına kontrol altına almış olursunuz. İlk önce ne istiyorsunuz ona karar verin. Kendinizde veya çevrenizde ne gibi değişiklikler olsun istiyorsunuz bunları belirleyin.

  • Evinizi inşa ederken en iyi konumu tespit eder.
  • Evinizin yapım aşamasında en iyi yönlerini tespit eder
  • Farklı kullanım alanları için; yatak odası, salon, konferans odası, kasanın konumu, giriş, bilgisayar odası, depo, yönetici odaları, idari departman, pazarlama departmanı, insan kaynakları vs.için doğru yönleri tespit eder.
  • Mekan içinde yumuşak bir Chi akımı için mobilyaları doğru yerleştirir.
  • Evde yaşayan veya işyerinde çalışan kişilerin huzurlu olması ve efektif çalışması adına mekan içinde doğru odalarda ve konumlarda olmalarını sağlar.
  • Evinizde veya işyerinizde size ve o yöne en uygun renkleri ve objeleri tespit eder.
  • Doğum tarihinizden ‘Kua’ numaranız hesaplanır ve mekan içinde sizin uğurlu yönleriniz belirlenir
  • Bir eve taşınmadan evvel bu evin size uygun olup olmadığını hesaplar.
  • Yaşamınızı her yönüyle olumlu etkileyecek bu kadim bilgiden yararlanmak için bir randevu almanız yeterlidir.

 • Hizmetler

  Kaderin Dört Sütunu Analizi
  Bu kişisel kader analizi doğum tarihimizi baz alarak kaderimiz ile ilgili çok derin bir öngörüye sahiptir. Bu analiz sistemi dört basit bilgiye dayanır. Bunlar Yıl, Ay, Gün ve Saat’tir. Eski Çin Kozmolojisine göre tüm evren ve yaşam beş temel elementten oluşmaktadır.
  Bunlar Su, Ağaç,Ateş, Toprak ve Metaldir. Çinlilerin kullandığı ‘Hsia’ takvimine göre yıl, ay, gün ve saat iki element ile yazılır. Resimde görüldüğü gibi üst taraftaki karakter ‘Göksel Köklerimizi’, alt taraftaki karakter ise ‘Dünyevi Dallarımızı’ temsil eder ki buna 12 Çin Burcu Hayvan Karakteride dahildir. Bunlar bizim doğum anımızda bize verilmiş yapımızı, kişilğimizi ve kaderimizi oluşturan elementlerdir. Beş element kendi içinde ‘Yapıcı’ ve ‘Yıkıcı’ döngüde bulunurlar. İşte bu dört sütunda oluşmuş sekiz elementin kendi aralarında ki ilişkilerini yorumlamak bize kişiyle ve kaderiyle ilgili öngörülerde bulunur.
  Bu analizi yaparak kişinin; karakterini,potansiyelini, insanlarla olan ilişkisini, para durumunu, evlilik ve ilişki durumunu, ne zaman risk alabileceğini, sağlığını, iniş çıkış dönemlerini, hangi şans döneminde olduğunu ve bu dönemin onu destekleyip, desteklemediğini ve zor zamanlarımızda kendimizi nasıl tehlikelerden koruyacağımızı bilme şansına sahip oluruz. Kaderin Dört Sütunu ile ilgili detaylı analiz isterseniz, tek yapmanız gereken; kesin doğum tarihinizi;yıl,ay,gün ve saat olarak vermeniz ve sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sormanızdır.
 • Hizmetler

  Uğurlu günlerin seçimi
  Önemli günleri itina ile seçmek çok eski bir Çin geleneğidir. İşyeri açılışı, düğün, yeni bir eve taşınmak, özel bir davet, ameliyat hatta sezeryan ile yapılacak doğumun tarihini seçmek için özel bir çalışma yapılır. Kişi veya kişilerin doğum tarihleri ile öngörülen olayın yapılması istenen zaman dilimi belirlenir ve bu çalışma ile öngörülen olay için en uğurlu gün ve saat dilimi saptanır.


 • Hizmetler

  Yıllık güncellemeler
  Evinizde ilk Feng Shui degerlendirmesi yapıldığında sabit yıldızlarınızla birlikte içinde olduğunuz senenin etkili yıldızlarıda değerlendirilmiş olur. Evinizin sabit yıldızları hiç değişmez. Evin yapımı ile birlikte yerlerini almışlardır. Fakat her sene yılın değişen elementleriyle birlikte senelik yıldızlarda tıpkı dönen bir çark gibi yerlerini evin içinde değiştirirler. Geçen sene hastalık yıldızı ‘2’ kuzeyde yer alırken bu sene güneydoğuda konumlanmış olabilir veya zenginlik yıldızı ‘8’ bu sene batı’ya geçmiş olabilir. Tüm bu yıldızların konumlarını biliyor olmak bize değişimlere ayak uyduracak rahatlığı sağlar. Bizi neler bekliyor, evde en fazla kimler bu dönüşümlerden etkilenecek, hangi yönlere çözümler getirilmesi gerekir gibi. Çinlilerin kullandığı ‘Hsia’ Takvimine göre yeni yıl 4 Şubat’ta başlar ve senenin yeni yıldızları çoktan aktif olmuşlardır. Evinizde ve işyerinizde senelik yıldızların konumları ve etkileriyle ilgili bilgi almak için Ocak ayında randevu almanız yeterlidir.


 • Chi

  Chi herşeydir ve herşeyde vardır. Chi, yeri göğü dolaşan ve yaşam gücünü getiren görünmez enerji akışıdır. Nefes, hava, hayat gücü ve spiritüel enerji olduğuna inanılır. Chi yoksa hayatta yoktur. Feng Shui uygulaması, bu yaşamsal gücü,onun getirdiği olumlu etkileri azamide arttırmak için kullanmayı içerir. Bu chi akışını güçlendirerek ve yönlendirerek kaderimizi etkileyebiliriz. Chi yaşadığımız mekamlarda doğayı yansıtacak biçimde yumuşak kavisler çizerek aktığı zaman en iyi sonuçları doğurur. Chi engellenmemeli ve rahat akmalıdır.
  Dar ve uzun koridorlar chi'nin geride hiçbir yararlı etkisi kalmayacak biçimde hızla akıp geçmesine neden olarak sakıncalı bir enerji yaratabilir. İyi ve kötü Chi vardır. İyi Chi'ye 'Sheng Chi', kötü Chi'ye 'Sha Chi' denir. Chi sivri ya da keskin köşelerden geçerken zehirli oklar yaratır ve bu oklar direkt olarak etkiledikleri açıda bulunan canlılar üzerinde zararlı etkiler yaparlar. Bedenimizde Chi azaldığında, engellendiğinde hasta oluruz aynı vücudumuzda olduğu gibi evlerimizde de bloke olduğunda zararlı hale dönüştüğünde sorunlarla karşılaşırız. Evlerimizde iyi bir Chi akışı elde etmek için;
  Daima evinizi havalandırın, dışarıdan gelen temiz hava içeride dolaşsın ve Chi'yi tazelesin. İyi bir temizlik evin Chi'sini harekete geçirir. Evde kırık, dökük eşya bulundurmayın. Bunlar 'Sha Chi' oluşturur. Boya, badana ve bakım işlerini aksatmayın. Mum yakmak negatif enerjiyi dağıtır, unutmayın. Evde adaçayı ve sandal ağacı tütsüleri enerji temizliği için birebirdir. Sirke ile temizlik inanılmaz etkilidir. (Ben düzenli yaparım!)
  Tibet kaselerini evde çalarak dolaşmak durgunlaşmış Chi'yi harekete geçirir.


 • Beş Element

  Beş element beş bilinen maddeden oluşur: Su, Ağaç, Ateş, Toprak, Metal. Doğadaki her madde ve olay bu beş elementin birbirleriyle olan 'Yapıcı' ve 'Yıkıcı' etkileşimlerinden oluşur. Bunlar sadece fiziksel objeler değil, tüm soyut konuların, tüm olayların arkasındaki güç ve enerjilerdir. Her elementin bir günü, yönü, duygusu, organı, rengi, mevsimi, tadı, ısısı ve sesi vardır.
  Tüm Çin metafizik konuları yani; Feng Shui, Kaderin Dört Sütunu, I Ching, Qi Gong, Geleneksel Çin Tıbbı, Yüz Okuma ve Akapunktur bu Beş Element temeline dayanır. Yapıcı döngü, tıpkı bir annenin çocuğunu beslemesi gibi kendinden sonra gelen elementi doğurur ve besler. Aralarında uyumlu bir ilişki vardır. Mesela, su ağaca can verir, besler, ağaç, ateşi doğurur ve besler, ateş'in külleri toprağa dönüşür, toprak ise metale can verir ve metal tekrardan suya hayat verir. Yıkıcı döngüde ise birbirlerini yok ettiklerini görürüz; metal ağacı keser, ağaç toprağa köklenir ve bozar, toprak suyu bulandırır, su ise ateşi söndürür ve ateşte metali eritir.
  Vücudumuzda kalp ateş elementi ile, böbrekler su, karaciğer ağaç, mide toprak elementi ile ilişkilendirilir. Çin tıbbında 'yüksek tansiyon'u tedavi etmek için böbreği güçlendirici ilaç verirler. Bunun arkasındaki fikir tamamen beş element'in döngüsüdür.
  Kalp ve tansiyon ateş elementidir ve normalde su ateşi kontrol eder ona hükmeder. Eğer ateş kontrol altında ve dengedeyse tansiyon çıkmaz, eğer çıkarsa bu su elementinin zayıf olduğundandır. Bu yüzden ateşi kontrol altına alamaz ve tansiyon yükselir.
  Bu yüzden böbrek tedavi edilir yüksek tansiyonda.
  Yaşadığımız mekanlarda bu beş element döngüsünden faydalanırız. Mekanın uçan yıldız haritasında 5 rakamı evimizin önemli bir yerine denk geliyorsa ki 5 çok güçlü bir toprak elementidir bunu metal ve su elementi ile bastırmalıyız.